0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 8 >
 3. Tiếng Anh >

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8

Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

... Tiếng Việt lớp 4-5 / Đàm Ngân - Tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi - Hưng Yên 12 *Tiếp theo các phần trước: Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5.PhầnI  IV GIÁO ÁN TỔNG HỢP Bồi dưỡng học sinh ... v n. 11)Cấu tạo từ Hán -Việt. Phần V: Hệ thống bài tập Tiếng Việt cuối bậc tiểu học: 1 )Bài tập chính tả. 2 )Bài tập luyện từ v câu. 3 )Bài tập C.T .V. H. 4 )Bài tập làm v n.Phần VI: Các đề luyện ... nặng nghĩa v i đất, v i nước v v i người Hạt gạo chính là hồn của quê hương.III- BÀI TẬP LÀM V N: Bài tập 56:Hãy viết 1- 2 câu v n có sử dụng : Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5 / Đàm...
 • 20
 • 4,012
 • 34
Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

Bài giảng Giáo án Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5.Phần V

... Tiểu học Hoàng Hoa Thám - Ân Thi - Hưng Yên 8 *Tiếp theo các phần trước: Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5.PhầnI  IV GIÁO ÁN TỔNG HỢP Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 4-5 ... chính tả. 2 )Bài tập luyện từ v câu. 3 )Bài tập C.T .V. H. 4 )Bài tập làm v n.Phần VI: Các đề luyện thi cuối bậc tiểu học Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt lớp 4-5 / Đàm Ngân - Tiểu học Hoàng Hoa ... án : ( TV5/ NC- Tr.193 ) Bài tập 66:Hãy viết một đoạn v n (6-8 câu) tả một con v t nuôi trong nhà mà em yêu thích.*Đáp án : ( BT luyện viết v n MT - Tr.46, 49 ) Giáo án BDHSG môn Tiếng Việt...
 • 20
 • 4,141
 • 29
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 7

... Quỳnh Nga 2012 - 2013 40 BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI – TIẾNG ANH 7 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHUYỆN YÊN MÔHƯỚNG DẪN CHẤMĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI 7 Năm học: 2008-2009Môn: Anh vănQuestion I: (2,5 ... 2013 24 BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI – TIẾNG ANH 7 PHÒNG GD&ĐT đề Thi phát hiện học sinh năng khiếu Anh Son Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Môn: TiÕng Anh líp 7 I. Choose ... (Ill)Nguyễn Thị Quỳnh Nga 2012 - 2013 8 BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI – TIẾNG ANH 7 C. MORE: So sánh hơn của (a lot of / many /much) - Dùng kèm với danh từ đếm được hoặc không đếm được Ex: Do...
 • 57
 • 10,527
 • 155
Giáo án dạy bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 8 tham khảo

Giáo án dạy bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 8 tham khảo

... built since June.II. Kiến thức tham khảo (học sinh tự học ở nhà)Đối chiếu câu bị động Tiếng Anh Tiếng Việt.Câu bị động là một đề tài được nhiều nhà ngôn ngữ học nghiên cứu và hiện đang được ... holiday.21.How many cigarettes(you/smoke) a day? 18 Tài liệu bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 8- Trần Thị Thảo- Trường THCS Tân Quang - Câu bị động tiếng Anh thường được dùng với nghĩa “được” hay “bị” ... quanh dạng câu bị động trong tiếng Việt đồng thời so sánh đối chiếu với câu bị động trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết này sẽ hệ thống hóa kiến thức và cách dùng dạng bị động trong tiếng Anh tiếng...
 • 72
 • 6,267
 • 81
giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thi ioe

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thi ioe

... Vietnamese word with its English equivalence. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-2014 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-2014Full name: ……………………………. School:…………………………… ... (CẤPTỈNH)_LỚP 5I/ Safe DrivingAnswer the question. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-2014 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-20141. What's his job?- He's a A. ... hundred students in our school.A. three B. third C. threeth D. thirth15. How is your little daughter? - She is fine TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-2014A. thank B. thank you C....
 • 18
 • 2,073
 • 6
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

... something.agreedesirehopeplanstriveattemptexpectintendpreparetendclaimfaillearnpretendwantdecideforgetneedrefusewishdemandhesitateofferseemVí dụ: Giáo viên : Lục Thị Hà – Trường THCSảTực Bình 34 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 * Mặc dù advertising là danh từ không đếm được, nhưng advertisement lại là danh từ ... (future perfect) Will have + P2 Giáo viên : Lục Thị Hà – Trường THCSảTực Bình 21 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 GRAMMAR REVIEW CẤU TRÚC CÂU TIẾNG ANH Subject + Verb as predicate ... để.Ví dụ:She has a few books, enough to read. Giáo viên : Lục Thị Hà – Trường THCSảTực Bình 9 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9 We have lived here for twenty years.It was she...
 • 36
 • 6,515
 • 22
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 5- theo chương trình chuẩn in dùng luôn

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 5- theo chương trình chuẩn in dùng luôn

... _ _ in winter in England? TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-2014I. Cool Pair Matching: Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG ... What about C. Why don't we D. How about TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-2014 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-2014Buæi 3Full name: ……………………………. School:…………………………… ... IDEAR4. DOWIN 14. BUSTY TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HSG MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2013-201420. __HREE 40. BO__RD41._ _ _ _ _ is he from? - He's from England.42. Living in Ho Chi Minh City _ _ so boring.43....
 • 19
 • 2,179
 • 10
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9 – năm học 2014 2015

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9 – năm học 2014 2015

... Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9 năm học 2014 -2015 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HSG MÔN ANH 9 NĂM HỌC 2011-2012* Nội dungTuần Tiết Nội ... 117 29 Tag questions30 Exercises18 31 Cosolidation32 The testXÁC NHẬN CỦA BGH NGƯỜI LẬP2 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9 năm học 2014 -2015 WEEK 1 Date of preparing: 1/ 9/ 2011 ... when receiving your letter. 29. I / school / five days / week / favorite subjects / Math / English.4 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9 năm học 2014 -2015 A. Despite I go to school...
 • 84
 • 19,113
 • 85
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9

... Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9 – năm học 2011-2012PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HSG MÔN ANH 9 NĂM HỌC 2011-2012* Nội dungTuần Tiết Nội ... 117 29 Tag questions30 Exercises18 31 Cosolidation32 The testXÁC NHẬN CỦA BGH NGƯỜI LẬP2 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9 – năm học 2011-2012WEEK 1 Date of preparing: 1/ 9/ 2011 ... go4. stop 9. talking 14. burning 19. repainting5. to take 10. park 15. to come 20. keep 2/ Multiple choice 1. D 6. C 11. C 16. C12 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9 – năm học 2011-2012...
 • 95
 • 1,678
 • 5
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8

... Giáo án BDHSG Anh 8 Năm học 2014- 2015Week 4: Date: 8/ 9/2013 The USages OF TENSES ( present tenses)A. Aims:Helping ... three times a day ( a week, a month ) c./Notes : GV Lê Thị Hà My Trờng THCS Ti1 Giáo án BDHSG Anh 8 Năm học 2014- 20151./ V(es) động từ thêm es trong trường hợp sau động từ tận cùng là: O ... âm cuối lên rồi thêm – ing( refer -> referring) GV Lê Thị Hà My Trêng THCS Ti2 Giáo án BDHSG Anh 8 Năm học 2014- 2015!" * Chia các động từ sau đây. a. Now I ……( not do) my homework....
 • 144
 • 4,729
 • 17
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7

... lots of/ plenty of + danh từ số nhiều đếm đợc và danh từ khôngđếm đợc. 2. much/ many ( thờng dùng trong câu phủ định hoặc nghi vấn)- much + danh từ không đếm đợc- many + danh từ đếm đợc số nhiều3. ... Thursday, 6/2.  Place of the party : Your home, 39 NVC Street.  Time : 7 – 9.30 evening. Telephone number : 78 503 47 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9WEEK ... interesting. → It’s interesting. 7. The test is so difficult that the pupils can not finish it in time22 → The test is too WEEK 27 Prepare: 1/3/2013Teach: 7/ 3/2013REVISION ON ARTICLES A....
 • 61
 • 5,324
 • 27
giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9

... Present Perfect Simpleyesterday agoin 199 0the other daylast justalreadyup to nowuntil now / till nowever(not) yetso farlately / recentlyLê Th Thanh Huy nị ềPast Perfect SimpleThe past ... of money, I would share it with you.Signal Words of Simple Pastyesterday, 2 minutes ago, in 199 0, the other day, last FridayIf-Satz Typ II (If I talked, …)Past Progressive (Past Continuous)The ... working all afternoon.Signal Words of Present Perfect Progressiveall day, for 4 years, since 199 3, how long?, the whole weekPresent Perfect Simple – Present Perfect Progressive*FormPresent...
 • 24
 • 792
 • 0
giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6

... Giáo án bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 6 Năm học: 2011-2012 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG TIẾNG ANH 6 PHẦN IKẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HS GIỎI TIẾNG ANH 6 NĂM HỌC 2011-2012Họ và tên:Trần ... HS giỏi năm trước.II.CHỈ TIÊU ĐƯỢC GIAO: -Bồi dưỡng HS giỏi huyện môn Tiếng Anh, chỉ tiêu là 2 hs giỏi III.DANH SÁCH HS ĐƯỢC BỒI DƯỠNG:STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP ĐỊA CHỈ1 Đồng T Ngọc Ánh 6A Châu ... Trước9 Đàm Thị Xuân 6A Châu Lỗ10 Ng Đức Tài 6A Giáo viên:Trần Thị Huyền Trường THCS Mai Đình1 Giáo án bồi dưỡng HSG Tiếng Anh 6 Năm học: 2011-2012IV.GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:1.Đối với giáo viên:-khảo...
 • 45
 • 1,109
 • 0
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9

... Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9 Th nh Viên Tu i H c Tròà ổ ọ123doc.orgPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HSG MÔN ANH 9 * Nội dungTuần Tiết Nội dung ... Revision+ Exercises28 Test No 117 29 Tag questions30 Exercises18 31 Cosolidation32 The testXÁC NHẬN CỦA BGH NGƯỜI LẬP2 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9 Th nh Viên Tu i H c Tròà ổ ọ123doc.orgWEEK ... letter.D. It is a nice surprise when receiving your letter.4 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 9 Th nh Viên Tu i H c Tròà ổ ọ123doc.org 29. I / school / five days / week / favorite subjects...
 • 98
 • 1,296
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 6giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7giao an boi duong hoc sinh gioi tieng anh lop 6giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 12giao an boi duong hoc sinh gioi tieng anh lop 7giao an boi duong hoc sinh gioi tieng anh lop 8giao an boi duong hoc sinh gioi tieng anh 9 violetgiáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 6giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt 5giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt tiểu họcgiáo án bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt 4giao an day boi duong hoc sinh gioi tieng anh 8giao an boi duong hoc sinh gioi tieng viet lop 5giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi hóa lớp 8Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ