0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Nghiên cứu xử lý nước thải có chứa phenol bằng phương pháp sử dụng bùn hoạt tính

Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia bằng phương pháp sinh học lưu lượng 2000 m3/ngày đêm

Tính toán và thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy bia bằng phương pháp sinh học lưu lượng 2000 m3/ngày đêm

... lớn.Chương IV: Tính toán - thiết kế hệ thống xử nước thải nhà máy bia (Phương án 3)IV.1. Lưu lượng nước thải tính toán: Lưu lượng trung bình ngày đêm: Qtb = 2000 m3/ngày đêm Lưu lượng trung ... đó, việc tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cho nhà máy bia là vấn đề cấp thiết cho quá trình phát triển ngành sản xuất thức uống của Việt Nam hiện nay.2 Bùn được xử để làm ... lớn.III.2. Phương án 2:Hình: Sơ đồ hệ thống xử nhà máy bia Bavane Lieshout, Hà Lan Thuyết minh quy trình công nghệ Nước thải được đưa vào bể chứa (1), tại bể này lưu lượng nước thải được...
 • 56
 • 1,864
 • 13
Nghiên cứu xử lý nước thải có chứa dầu của công ty Chế biến kinh doanh sản phẩm dầu mỡ tại khu công nghiệp Đình Vũ- Hải Phòng

Nghiên cứu xử nước thải chứa dầu của công ty Chế biến kinh doanh sản phẩm dầu mỡ tại khu công nghiệp Đình Vũ- Hải Phòng

... hành nghiên cứu xử nước thải chứa dầu bằng rơm với tên đề tài: “Ngiên cứu xử nước thải chứa dầu của Công ty Chế biến kinh doanh sản phẩm dầu mỡ tại khu công nghiệp Đình -Hải Phòng . ... sát được hàm lượng dầu cao nhất trong nước thải của Công ty Chế biến kinh doanh sản phẩm dầu mỡ tại khu công nghiệp Đình Vũ – Hải Phòng vượt quá 4 lần so với giá trị C cột B của quy chuẩn QCVN ... chung về Công ty Chế biến Kinh doanh sản phẩm dầu mỡ 3 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 3 1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 3 1.1.3.Quy trình xúc rửa bề chứa...
 • 51
 • 840
 • 1
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY BẰNG CÔNG NGHỆ CHẢY NGƯỢC QUA LỚP BÙN YẾM KHÍ (UASB) pot

NGHIÊN CỨU XỬ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY BẰNG CÔNG NGHỆ CHẢY NGƯỢC QUA LỚP BÙN YẾM KHÍ (UASB) pot

... các công nghệ xử để bảo vệ môi trường chúng tôi muốn đưa ra một hướng công nghệ xử nước thải mới đó là công nghệ xử chảy ngược qua lớp bùn yếm khí (UASB) - Đây là một công nghệ xử ... hợp chất trong dịch ngưng NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY BẰNG CÔNG NGHỆ CHẢY NGƯỢC QUA LỚP BÙN YẾM KHÍ (UASB) Chu Anh Đào, Ngô Huy Du, Trần Hồng Công 1 Đại học Khoa học tự ... việc xử nước thải công nghiệp giấy. KẾT LUẬN Đã phân tích được thành phần các hợp chất trong dịch ngưng của công ty giấy Bãi bằng Đã tiến hành nghiên cứu xử bằng công nghệ chảy ngược qua...
 • 5
 • 520
 • 1
nghiên cứu khảo sát hiệu quả của chế phẩm bio - b111 hv trong xử lý nước thải ngành dệt nhuộm bằng phượng pháp hiếu khí.

nghiên cứu khảo sát hiệu quả của chế phẩm bio - b111 hv trong xử nước thải ngành dệt nhuộm bằng phượng pháp hiếu khí.

... NGHIỆP NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM BIO B111 HV TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HIẾU KHÍ Ngành: CÔNG NGHỆ SINH HỌC Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ ... CÔNG NGHỆ SINH HỌC  NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM BIO B111 TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH DỆT NHUỘM BẰNG PHƯƠNG PHÁP HIẾU KHÍ TÊN SINH VIÊN: NGUYỄN THỊ HỒNG ... 2.5.2.2. Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học xử nước thải dệt nhuộm 16 2.5.3. Chế phẩm BIO B111 HV 18 B - QUÁ TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HIẾU KHÍ 21 2.6. Khái niệm 21 2.6.1....
 • 67
 • 749
 • 0
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY BẰNG CÔNG NGHỆ CHẢY NGƯỢC QUA LỚP BÙN YẾM KHÍ (UASB) pps

NGHIÊN CỨU XỬ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY BẰNG CÔNG NGHỆ CHẢY NGƯỢC QUA LỚP BÙN YẾM KHÍ (UASB) pps

... các công nghệ xử để bảo vệ môi trường chúng tôi muốn đưa ra một hướng công nghệ xử nước thải mới đó là công nghệ xử chảy ngược qua lớp bùn yếm khí (UASB) - Đây là một công nghệ xử ... việc xử nước thải công nghiệp giấy. KẾT LUẬNĐã phân tích được thành phần các hợp chất trong dịch ngưng của công ty giấy Bãi bằng Đã tiến hành nghiên cứu xử bằng công nghệ chảy ngược qua lớp ... BẰNG CÔNG NGHỆCHẢY NGƯỢC QUA LỚP BÙN YẾM KHÍ (UASB) Công nghiệp giấy là một trong những ngành công nghiệp cần thiết nhất song cũng tiêu hao nhiều tài nguyên nhất, đặc biệt là về rừng và nước, ...
 • 7
 • 432
 • 0
nghiên cứu xử lý nước ngầm ô nhiễm asen bằng phương pháp oxi – quang hóa trong điều kiện thực tế ở các vùng nông thôn

nghiên cứu xử nước ngầm ô nhiễm asen bằng phương pháp oxi – quang hóa trong điều kiện thực tế ở các vùng nông thôn

... tìm hiểu và nghiên cứu chúng em quyết định chọn đề tài: Nghiên cứu xử nước ngầm ô nhiễm Asen bằng phương pháp oxi quang hóa trong điều kiện thực tế các vùng nông thôn . Trong đề tài ... HỌC 2014 - 2015).Tên đề tài: NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC NGẦM Ô NHIỄM ASEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXI QUANG HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CÁC VÙNG NÔNG THÔN.Lĩnh vực: Hóa họcNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC ... có hàm lượng Asen cao.Bản đồ các khu vực nhiễm Asen trên toàn quốc1.3. Các phương pháp xử asen trong nước ngầm 1. 3.1. Xử bằng công nghệ xử giàn mưa Nước nguồn hay nước giếng khoan...
 • 23
 • 812
 • 0
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC NGẦM Ô NHIỄM ASEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXI – QUANG HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ Ở CÁC VÙNG NÔNG THÔN

NGHIÊN CỨU XỬ NƯỚC NGẦM Ô NHIỄM ASEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXI – QUANG HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ Ở CÁC VÙNG NÔNG THÔN

... tìm hiểu và nghiên cứu chúng em quyết định chọn đề tài: Nghiên cứu xử nước ngầm ô nhiễm Asen bằng phương pháp oxi quang hóa trong điều kiện thực tế các vùng nông thôn . 5 Trong đề tài ... HỌC 2014 - 2015).Tên đề tài: NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC NGẦM Ô NHIỄM ASEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP OXI QUANG HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CÁC VÙNG NÔNG THÔNLĩnh vực: Hóa họcNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC ... có hàm lượng Asen cao.Bản đồ các khu vực nhiễm Asen trên toàn quốc1.3. Các phương pháp xử asen trong nước ngầm 91. 3.1. Xử bằng công nghệ xử giàn mưa Nước nguồn hay nước giếng khoan...
 • 23
 • 529
 • 2
nghiên cứu xử lý nước ngầm ô nhiễm asen bằng phương pháp oxi – quang hóa trong điều kiện thực tế ở các vùng nông thôn

nghiên cứu xử nước ngầm ô nhiễm asen bằng phương pháp oxi – quang hóa trong điều kiện thực tế ở các vùng nông thôn

... tìm hiểu và nghiên cứu chúng em quyết định chọn đề tài: Nghiên cứu xử nước ngầm ô nhiễm Asen bằng phương pháp oxi quang hóa trong điều kiện thực tế các vùng nông thôn . Trong đề tài ... vực có hàm lượng Asen cao.Bản đồ các khu vực nhiễm Asen trên toàn quốc1.3. Các phương pháp xử asen trong nước ngầm 1. 3.1. Xử bằng công nghệ xử giàn mưa Nước nguồn hay nước giếng khoan ... hóa Oxi hóa bằng các chất oxi hóa mạnh: Các chất oxi hóa được phép sử dụng trong cấp nước như Clo, KmnO4, H2O2, Ozon. Oxi hóa điện hóa: Có thể xử nước chứa Asen bằng phương pháp dùng...
 • 21
 • 1,160
 • 6
nghiên cứu xử lý nước ngầm ô nhiễm asen bằng phương pháp oxi – quang hóa trong điều kiện thực tế ở các vùng nông thôn

nghiên cứu xử nước ngầm ô nhiễm asen bằng phương pháp oxi – quang hóa trong điều kiện thực tế ở các vùng nông thôn

... >`a($%,@&bIL55%cd>4';D&'e4&f&>gdeh$N$NNiWA`$8(%H`,Y:'j$%)N(%F`N8N-F'%0FkN,E5N4W6]lE(AFFm>(9.(Y&PF`(n$&$8Nb*5(9:;<44G;>75(4PF`;.4?EN?(*)24>(2(o(*>4P64p$NN$J;.$JN;<D>E`WW['>7*+9q(&9D4>$%5E>&'*W'r$FE2-'7EF&>;>(`(`9*>4PEF*>61%>,NN/sN$J;.$89:;<=$%97*RH*`NNN$`(%HE5IGr9&J&PW(IsD- 5kr^ Nghiên cứu xử nước ngầm ô nhiễm Asen bằng phương pháp oxi quang hóa trong điều kiện thực tế các vùng nông thôn .4> sD9:;<E` ... 4=*k'>74&E+$%/EE5@&(%†DcehT6"(A=*R_=*&>=(iN?&&$&'HE(A'$8C9D&>69Bản đồ các khu vực nhiễm Asen trên toàn quốc1.3. Các phương pháp xử asen trong nước ngầm 1. 3.1. Xử bằng công nghệ xử giàn mưa$%=& $%5E>&$J=7;$%;7†D{V{6x$&;<>Y ... khả năng oxi hóa Asen( III) 233.5. Xử Asen trong nước có hàm lượng sắt ít 243.6. Kiểm tra E.Coli và Coliform trong nước sau xử 25KẾT QUẢ 26TÀI LIỆU THAM KHẢO 283MỞ ĐẦU1. do chọn...
 • 28
 • 358
 • 0
Nghiên cứu xử lý nước ngầm ô nhiễm asen bằng phương pháp oxi – quang hóa trong điều kiện thực tế ở các vùng nông thôn

Nghiên cứu xử nước ngầm ô nhiễm asen bằng phương pháp oxi – quang hóa trong điều kiện thực tế ở các vùng nông thôn

... (NĂM HỌC 2014 - 2015).Tên đề tài: NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC NGẦM Ô NHIỄM ASEN BẰNGPHƯƠNG PHÁP OXI QUANG HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CÁC VÙNG NÔNG THÔN.Lĩnh vực: Hóa họcNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC ... R4+8I=IAI.B.S.&!T.4B-1)6!.U+GFVW6.XYFEZEFF[W@C%.4"\0%]>C#%#^_.!+N6`!a.b_N`cAI=IAIdS3(<U*eI9I8(I'9A9f'I7#IA!S$YgA7399h.'8)'8UKA9i(I]#)*+,1A!1!:+.&#!K1+!/'7I/!.jB.!K$k=IAI?+?AI+,6.7SBSW.&)l)6!.#7.SmA=B97B&79.+.)'B.!K79BB.$.IInI?+=1()*+,-)&M<IAI'I==B8<7#>:m')1?KS">n6;#fmZ Nghiên cứu xử nước ngầm ô nhiễm Asen bằng phương pháp oxi quang hóa trong điều kiện thực tế các vùng nông thôn .%!.;'n6)*+,A7';")o'+7#A)A4!?''.U^++fNE`Ec')ldS)*e5)6$52. ... NamK!.7;#7/^6!.c'#!)6!.++&!)66O5)^rrrcQ'1(I!)6<=1/.$v#IUn797/;*.&^!.6c'!)66f.U;!)66O5)^cQ/1=$v3f95)6.-M)9N--M)9Y*u.$‚@2N‚@2Yu(&.I8)!.?7|N..66k6).66"8;4/'>)l^!.c'6)6'.$v#BI.;-10)lS"#{ƒ!W/^Wc^!KE'EƒWc!.A\5s‚-%AI.DEFFyy„W^!KGPWc!.A\N1.DEFFEOEyQ$23+0)l!!m!..&!T.4B-1!)6!.'K!)667#(I…6^rrrcS…65)`y!-f.&!7877#0…6^`NcP$v3-M[N-.-N1AdI/N1N<73(5)6.$Bản đồ các khu vực nhiễm Asen trên toàn quốc1.3. Các phương pháp xử asen trong nước ngầm 1. 3.1. Xử bằng công nghệ xử giàn mưa-;#7.?-&++&…6Ez'REz$sA+,.U;.A;S]…6PzRyz1)A/7*7A5)^rrrc...
 • 22
 • 355
 • 0
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY     BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC NHÔM HÒA TAN

NGHIÊN CỨU XỬ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC NHÔM HÒA TAN

... ĐịnhNhóm 1KHOA HÓA HỌC VÀ CNTPBÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNHĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC NHÔM HÒA TAN GVHD: ThS. Nguyễn ... nay, giấy là một trong những sản phẩm không thể thiếu trong cuộc sống chúng taĐề tài: Nghiên cứu xử nước thải công nghiệp giấy bằng phương pháp keo tụ điện hóa sử dụng điện cực Al hòa tan.Nước ... khảo sát thích hợp cho keo tụ điện hóa chất màu hữu cơ với điện cực hòa tan nhôm. Mật độ dòng 2,7(A/dm2), pH 6-7 và khoảng cách giữa 2 điện cực là 0,7cm, thời gian điện phân 35-40 phút.12...
 • 14
 • 1,093
 • 0
Nghiên cứu xử lý chất thải rắn đô thị bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh bán hiếu khí

Nghiên cứu xử chất thải rắn đô thị bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh bán hiếu khí

... từ quan điểm đó, đề tài Nghiên cứu xử chất thải đô thị bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh bán hiếu khí với mong muốn đưa ra phương pháp xử chất thải rắn phù hợp về mặt môi trường cũng ... quản và công tác quản chất thải đô thị 4 1.2. Các phương pháp xử chất thải rắn đô thị 11 (1.) Xử chất thải bằng công nghệ ép kiện: 11 (2.) Phương pháp ổn định chất thải rắn bằng ... HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Việt Hà NGHIÊN CỨU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHÔN LẤP HỢP VỆ SINH BÁN HIẾU KHÍ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ...
 • 119
 • 1,029
 • 0
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ MÔ HÌNH BỂ KEO TỤ TẠO BÔNG KẾT HỢP LẮNG

NGHIÊN CỨU XỬ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ MÔ HÌNH BỂ KEO TỤ TẠO BÔNG KẾT HỢP LẮNG

... Công nghệ Môi trường: 34 (2014): 108-118 108 NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ MÔ HÌNH BỂ KEO TỤ TẠO BÔNG KẾT HỢP LẮNG Lê Hoàng ... TÓM TẮT Nghiên cứu xử nước thải giết mổ bằng phương pháp keo tụ được tiến hành qua các thí nghiệm Jartest trên hình bể keo tụ tạo bông kết hợp lắng để đánh giá hiệu quả xác định ... Hình 5: Thí nghiệm trên bể keo tụ tạo bông kết hợp lắng 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Đặc điểm nước thải giết mổ Để định hướng cho các thông số trong thí nghiệm, nước thải giết mổ được...
 • 11
 • 940
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: một số phương pháp xử lý nước thải có chứa phenol bằng hấp phụxử lý nước thải xi mạ nikel bằng phương pháp trích ly 3 phanghiên cứu xử lý nước thải chế biến tinh bột sắn theo hướng tiếp cận cơ chế phát triển sạch cdmnghiên cứu xử lý nước thải giàu chất hữu cơ và nitơ bằng phương pháp sục khí luân phiên đh quốc gia hà nộinghiên cứu xử lý nước thảinghiên cứu xử lý nước thải công nghiệpxử lý nước thải có chứa kim loại nặngđề tài nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạtnghiên cứu xử lý nước thải giết mổđề tài nghiên cứu xử lý nước thảinghiên cứu xử lý nước thải từ ngành công nghiệp innghiên cứu xử lý nước thải thủy sảnnghiên cứu xử lý nước thải bằng ozonenghiên cứu xử lý nước thải công nghiệp giấynghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôiBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ