0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Hóa học >

các dạng bài tập hóa học chương trình lớp 8-bồi dưỡng học sinh

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

... tích khí oxi cần dùng ở đktc. (4 ,8 và 6,2 – 14,56 l) Dạng bài tập kết hợp các dạng bài tính theo công thức hóa học *Bài 1: Khí A có tỉ khối đối với khí oxi là 0 ,81 25, thành phần theo khối lượng ... nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có một số electron nhất định. (lớp 1: có tối đa 2e. lớp 2: có tối đa 8e. lớp 3: có tối đa 8e.) Bài 1: Hãy điền vào bảng sau:Nguyên tửSố ... muối natri clorua. Bài 3: Hãy viết CTHH của các chất trong bài 3 trang 2.IV – Hóa trị:1. Hóa trị của một nguyên tố dựa vào hiđro có hóa trị I, hoặc oxi có hóa trị II.2. quy tắc hóa trị: có CTHH...
 • 19
 • 154,738
 • 532
Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

Bài giảng cac dang bai tap hoa hoc 8

... 2MCln + nH2 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2+ 2NO ↑ + 4H2Oa 8 3a3R + 8HNO3 → 3R(NO3)2+ 2NO ↑ + 4H2O 2a163a Theo đề bài: 8 160,01250, 08 1, 25 0,13 340( ) 80 ( 16)2 2,4a aaR ... = 48 ⇔ 5pR – 8x’ = 8 8 8 '5Rxp+= x’ 1 2 3 4pR3,2 4 ,8 6,4 8 ( O ) pQ không xác định ion 16 ( S )Vậy CTPT của hợp cht X l (NH4 )2SO4Chuyên đề II. Bài tập về công ... 4 174,32 96 18 2 96R n R=+ + +442,2R-3137,4x +21206,4 = 0 ⇔ R = 7,1n − 48 Đề cho R là kim loại kiềm , 7 < n < 12 , n nguyên ⇒ ta có bảng biện luận:n 8 9 10 11R 8, 8 18, 6 23 30,1Kết...
 • 38
 • 7,261
 • 151
Xây dựng và sử dụng các dạng bài tập hóa học nâng cao trong dạy học ở trường trung học cơ sở

Xây dựng và sử dụng các dạng bài tập hóa học nâng cao trong dạy học ở trường trung học cơ sở

... chứng.1.3. sở xây dựng bài tập hoá học nâng cao sử dụng bài tập hoá học nâng cao trong dạy học hóa học trường THCS1.3.1. Khái niệm về bài tập hóa học trong dạy học Bài tập hóa học là khái ... của học sinh.1.4.1.4. Một số biện pháp sử dụng bài tập hóa học nâng cao trong dạy học hóa học trường THCSCăn cứ vào các tiêu chí về việc sử dụng bài tập hóa học trong dạy học hóa học trường ... dạy học hóa học trường THCS.2. Tư duy phát triển tư duy của học sinh trong dạy học hóa học. 3. sở xây dựng hệ thống bài tập hóa học dùng trong giảng dạy hóa học trường trung học cơ...
 • 155
 • 4,259
 • 7
phân loại các dạng bài tập hóa học theo từng dạng

phân loại các dạng bài tập hóa học theo từng dạng

... Nguyễn Viết Xuân PHÂN LOẠI BÀI TẬP HÓA HỌC THEO TỪNG DẠNG - Dạng 1: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối tác dụng với các axit không có tính oxi hóa - Dạng 2: Kim loại, oxit kim loại, bazo, muối ... kiềm - Dạng 7: Bài tập về phản ứng của H2, C, CO, Al với oxit kim loại - Dạng 8: Bài tập xác định công thức hóa học - Dạng 9: Bài tập về hiệu suấtI- DẠNG 1BÀI TẬP: KIM LOẠI, OXIT KIM LOẠI, ... muối tác dụng với các axit có tính oxi hóa mạnh - Dạng 3: Kim loại tác dụng với dung dịch muối - Dạng 4: Hợp chất lưỡng tính - Dạng 5: Bài tập về điện phân - Dạng 6: Bài tập về phản ứng của...
 • 26
 • 14,698
 • 1,016
Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8

... đợc (đktc)? Các dạng bài tập hóa học chơng trình lớp 8- THCSChuyên đề 1. Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học 1/ Nguyên tử (NT):- Hạt vô cùng nhỏ , trung hòa về điện, tạo nên các chất.Cấu ... Mặt khác nguyên tử khối Y > Z là 8. Xaực ủũnh kim loaùi Y vaứ Z.Chuyên đề III. Bài tập về phơng trình hóa học hóa học a.Lập ph ơng trình hóa học: Cách giải chung: - Vit s ca phản ứng ... các chất còn lại trong một phản ứng hóa học. Cách giải : Bài toán có dạng : a M + b B c C + d D(Trong đó các chất M, B, C, D :có thể là một đơn chất hay 1 hợp chất)- Tớnh s mol ca chất đề bài...
 • 39
 • 18,223
 • 65
CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 9

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC 9

... độ tan củaCuSO4 ở 100C là 17,4g.ĐS: 4 2CuSO .5H O 30,7( )m g= DẠNG 4: BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC HOÁ HỌCBÀI TẬP Tài liệu bồi dưỡng HSG Gv: Lại Văn Long Lại Văn Long Trường THPT Lê ... FeSO4 từ Fe bằng các cách khác nhau.Câu 3: Viết các phương trình điều chế trực tiếp:a) Cu → CuCl2 bằng 3 cách.b) CuCl2 → Cu bằng 2 cách.c) Fe → FeCl3 bằng 2 cách.Câu 4: Chỉ ... hãy viết các phương trình điều chế các chất: FeSO4,FeCl3, FeCl2, Fe(OH)3, Na2SO4, NaHSO4. Dạng 2: NHẬN BIẾT VÀ TÁCH CÁC CHẤT VÔ CƠA. NHẬN BIẾT CÁC CHẤTI. Nhận biết các chất...
 • 27
 • 23,773
 • 719
Đề tài: Kích thích sự sáng tạo của học sinh trong việc vận dụng bài toán dạng phân tích đa thức thành nhân tử vào việc giải các dạng bài toán khác trong chương trình lớp 8 bậc THCS. pdf

Đề tài: Kích thích sự sáng tạo của học sinh trong việc vận dụng bài toán dạng phân tích đa thức thành nhân tử vào việc giải các dạng bài toán khác trong chương trình lớp 8 bậc THCS. pdf

... abca32 Đề tài: Kích thích sự sáng tạo của học sinh trong việc vận dụng bài toán dạng phân tích đa thức thành nhân tử vào việc giải các dạng bài toán khác trong chương trình lớp 8 bậc THCS. ... môn Toán ở trường THCS nhiều năm, tôi nhận thấy việc kích thích sáng tạo, linh hoạt của học sinh trong giải các bài tập Toán là một việc làm rất cần thiết, để từ đó giúp học sinh tìm tòi, sáng ... -3xyz thành nhân tử. + Tìm hiểu bài toán: Đề bài đòi hỏi ta phải phân tích đa thức đã cho thành nhân tử tức là biến đổi tổng đã cho thành một tích gồm hai hay nhiều thừa số. + Hướng dẫn cách...
 • 9
 • 1,290
 • 12
Các dạng bài tập hóa học lớp 8

Các dạng bài tập hóa học lớp 8

... trình SGK Hóa học của THCS.1. Hóa học lớp 8 - Định luật bảo toàn khối lượng - Phương trình hóa học - Tính theo công thức hóa học và phương trình hóa học 2. Hóa học lớp 9- Chương 1: Các loại ... II. Các dạng bài tập cơ bản1. Dạng bài tập định tính có tính thực tế.2. Bài tập lập công thức của một chất vô cơ và xác định nguyên tố kim loại.3. Bài toán tính theo công thức hóa học. 4. Bài ... kimloại, cụ thể là các dạng bài tập có liên quan đến phần này với mục đích tìm hiểu vàxây dựng thành hệ thống các dạng bài tập nâng cao chuyên đề về kim loại ở THCS. Các dạng bài tập về kim loại...
 • 32
 • 12,741
 • 242
Cac Dang bai tap Hoa Hoc 9 pdf

Cac Dang bai tap Hoa Hoc 9 pdf

... chuyển hóa:A1+X A2+Z A3CaCO3 t0CaCO3CaCO3CaCO3B1+Y B2+T B33 GV: Trương Thế ThảoXác định tp% của mỗi chất trong hh trước và sau pư?Bài 47: cho 19g hh Na2CO3 và NaHCO3 ... -> AlCl3 -> Al(NO3)3.Bài 12: Viết các ptpư thực hiện dãy bieán hoa sau:CaCO3 -> CaCl2 -> CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 -> Ca(NO3)2.Bài 13: Điền CTHH các chất ... BaCl2 và CaCl2?Bài 38: Cho 3,9g hh goàm NaCl vaø KCl hoa tan vaøo nước. Sau đó cho dd AgNO3 vào dd nói trên ta thu được một kết tủa nặng 8,607g. tính tp% các chất có trong hh?Bài 39: Hoà...
 • 30
 • 2,655
 • 84
CAC DANG BAI TAP HOA HOC MUA THI 2009

CAC DANG BAI TAP HOA HOC MUA THI 2009

... cần thời gian bao nhiêu ?A. 3 phút B. 9 phút C. 10 phút D. 2 phútCÙNG NHAU CÓ MỘT MÙA THI THÀNH CÔNG 2009 !!! ...
 • 2
 • 906
 • 5
Một số dạng bài tập hoá trong chương trình trung học cơ sở docx

Một số dạng bài tập hoá trong chương trình trung học cơ sở docx

... - -H2O- - - - - - - MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TRONG CHƯƠNG TRÌNH THCSA. MỘT SỐ CÔNG THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG. 1. Công thức tính số mol theo khối lượng chất.=mnM trong đó, n là khối lượng ... lượng mol phân tử trung bình. =ABMAdB MB. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC Dạng 1. TÍNH THEO CTHH VÀ THEO TỈ LỆLà việc vận dụng định luật thành phần không đổi, cần cho học sinh hiểu 2 chiều:- ... phản ứng hoá học (thường gặp bài toán pha trộn các dd chứa cùng loại hoá chất).+Nguyên tắc chung để giải là theo phương pháp đại số, lập hệ hai phương trình toán học (một theo chất tan, một theo...
 • 23
 • 642
 • 3
skkn hướng dẫn học sinh giải nhanh các dạng bài tập hóa học liên quan đến hợp chất hữu cơ có liên kết pi.

skkn hướng dẫn học sinh giải nhanh các dạng bài tập hóa học liên quan đến hợp chất hữu cơ có liên kết pi.

... 2. Hướng dẫn học sinh giải nhanh một số dạng bài tập hoá học liên quan đến hợp chất hữu liên kết pi. Dạng 1: Bài toán Hoá học phản ứng đốt cháy hoàn toàn.+ Phạm vi áp dụng: Các bài ... I. Các giải pháp thực hiện 3 II. Các biện pháp tổ chức thực hiện 3 Phần 1. sở lí thuyết 3 Phần 2. Hướng dẫn học sinh giải nhanh các dạng bài tập liên quan đến hợp chất liên kết pi. ... hướng dẫn học sinh giải nhanh một số dạng bài tập hoá học liên quan đến hợp chất hữu liên kết pi như sau:Phần 1. sở lí thuyết:5 pi ngoài gốc mới phản ứng cộng với I2 (3 liên kết...
 • 27
 • 3,038
 • 1
giải nhanh các dạng bài tập hóa học vô cơ luyện th đại học

giải nhanh các dạng bài tập hóa học vô cơ luyện th đại học

... Phú Th – ĐT : 01689186513 – Email : nguyenminhtuanchv@gmail.comHƯỚNG DẪN GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ HAY VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2014I. Nhận định chung: Để giải nhanh ... chung: Để giải nhanh các bài tập hay và khó trong đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng các năm nói chung và năm 2014 nói riêng, học sinh cần nắm vững và vận dụng th nh th o các định luật bảo toàn ... xốp, cường độ dòng điện không đổi) trong th i gian t giây, thu được 2,464 lít khí ở anot (đktc). Nếu th i gian điện phân là 2t giây th tổng th tích khí thu được ở cả hai điện cực là 5,824 lít...
 • 6
 • 1,037
 • 19
các dạng bài tập hóa học chương trình lớp 8-bồi dưỡng học sinh

các dạng bài tập hóa học chương trình lớp 8-bồi dưỡng học sinh

... Xỏc ũnh kim loi Y v Z.Chuyên đ III. Bài tập v phơng trình hóa học hóa học a.Lập ph ơng trình hóa học: Cách giải chung: - Vit s ca phản ứng (gm CTHH của các chất pư và sản phẩm).- Cân bằng ... S, O, H. HÃy viết các công thức hoá học ca các hp chất vô cơ có th đc tạo thành các nguyên tố trên?3. Cho các nguyên tố: Ca, C, S, O, H. HÃy viết các công thức hoá học ca các hp chất vô cơ ... một phản ứng hóa học, .Cách giải chung: Bài toán có dạng : a M + bB cC + d D(Trong đó các chất M, B, C, D :có thể là một đơn chất hay 1 hợp chất)- Đặt công thức chất đã cho theo bài toán : -...
 • 38
 • 3,066
 • 7
CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8

... DƯỠNG HSG HÓA 8 CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8- THCSChuyên đề 1. Bài tập về nguyên tử, nguyên tố hóa học 1/ Nguyên tử (NT):- Hạt vô cùng nhỏ , trung hòa về điện, tạo nên các chất.Cấu ... CH2Trần Thị Minh Nguyệt THCS Lý Tự Trọng 8 BỒI DƯỠNG HSG HÓA 8 9 Theo bài ra ta có : (CH2 )n = 58 ⇒n = 58 14 = 5⇒ Ta có CTHH cần lập : C5H 8 * Bài tập vận dụng:1: Hợp chất X có phân ... O, H. Hãy viết các công thức hoá học của các hợp chất vô cơ có thể được tạo thành các nguyên tố trên?3. Cho các nguyên tố: Ca, C, S, O, H. Hãy viết các công thức hoá học của các hợp chất vô...
 • 56
 • 3,343
 • 53

Xem thêm

Từ khóa: các dạng bài tập hóa học vô cơ lớp 11các dạng bài tập hóa học nâng cao lớp 9các dạng bài tập hóa học hữu cơ lớp 9các dạng bài tập hóa học nâng cao lớp 8các dạng bài tập hóa học lớp 10 chương 1các dạng bài tập hóa học lớp 11 chuong 1các dạng bài tập hóa học 11 chương 1các dạng bài tập hóa học 11 chương 2các dạng bài tập hóa học lớp 9 chương 1các dạng bài tập hóa học lớp 10 chương 2các dạng bài tập hóa học lớp 10 chuong 3các dạng bài tập hóa học lớp 10 chương halogencác dạng bài tập hóa học lớp 11 chương 1các dạng bài tập hóa học lớp 10 chương 3các dạng bài tập hóa học 10 chương 2Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015