0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tin học >

giáo án tin học lớp 9 cả năm

Giáo án Tin học lớp 6 cả năm

Giáo án Tin học lớp 6 cả năm

... THCS Trần Cao Vân - Hiệp Đức - QN Giáo án Tin học lớp 6 1 Năm học 2008-20 09 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 THCSMÔN TIN HỌC Cả năm : 37 tuần = 70 tiết Học kỳ I : 19 tuần : 18 tuần đầu x 2 tiết/tuần ... Tiết: 9, 10Ngày soạn:Ngày dạy: Giáo án Tin học lớp 6 8 Năm học 2008-20 09 1. Các dạng thông tin cơ bản Em nào hãy nhắc lại khái niệm thông tin? - Phát vấn học sinh về những dạng thông tin ... QN Giáo án Tin học lớp 6 9 Năm học 2008-20 09 xét như thế nào về biểu diễn thông tin? Lưu ý: cùng một thông tin có thể có nhiều cách biểu diễn khác nhau * Vai trò của biểu diễn thông tin -...
 • 105
 • 28,480
 • 207
Giáo án sinh học lớp 9 ( cả năm ) 2009

Giáo án sinh học lớp 9 ( cả năm ) 2009

... của NST đối với sự di truyền các tính trạng?5/Dặn dò: -Học bài.-Đọc trước bài 9. -Kẻ sẵn bảng 9. 1 và 9. 2.Ngày soạn: 14 /9 Ngày dạy: 16 /9 I.Mục tiêu:-Trình bày được các biến đổi số lượng thường ... quan sát hình 19. 2 và 19. 3, giải thích: mốiquan hệ giữa các thành phần trong sơ đồ theo trật tự 1,-Quan sát hình giải thích. -Lớp theo dõi, bổ sung.Ngày soạn: 31/8Ngày dạy: 3 /9 Tuần 3 Tiết ... triển kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình.II.Phương tiện:-Tranh phóng to hình 19. 1, 19. 2, 19. 3 trang 58, 59. -Mô hình về sự hình thành chuỗi axit amin.III.Tiến trình:1/n định:2/Kiểm tra:-Sửa...
 • 81
 • 2,293
 • 10
GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6 CẢ NĂM

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6 CẢ NĂM

... Nguyễn Duy Quý Tr ường THCS Đại Áng Giáo án Tin học lớp 6 8 Năm học 2013-2014niệm thông tin? - Phát vấn học sinh vềnhững dạng thông tin quenbiết - Thông tin quanh ta hết sứcphong phú và ... Biểu diễn thông tin * Biểu diễn thông tin - Biểu diễn thông tin là cáchthể hiện thông tin đó dướiNgười soạn : Nguyễn Duy Quý Tr ường THCS Đại Áng Giáo án Tin học lớp 6 3 Năm học 2013-2014Chương ... tin. Xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng vìnó đem lại sự hiểu biết chocon người.3. Hoạt động thông tin tin học. Người soạn : Nguyễn Duy Quý Tr ường THCS Đại Áng Giáo án Tin học lớp...
 • 108
 • 1,545
 • 5
Giáo án Tin học lớp 6 cả năm trọn bộ

Giáo án Tin học lớp 6 cả năm trọn bộ

... c Giáo viên: Trần Văn Nội Tr -ờng THCS Thọ Lộc 47 Giáo án tin học 6 Năm học 2010-2011 Ngày soạn: 17/08/20 09 Tiết 2: Tiết 2- Học sinh biết đợc khái niệm thông tin và hoạt động thông tin ... lý thông tin/ nhập thông tin, lu trữ và xử lý, xuất (hiển thị) thông tin. 5.Thiết bị nhập dữ liệu Giáo viên: Trần Văn Nội Tr -ờng THCS Thọ Lộc 49 Giáo án tin học 6 Năm học 2010-2011 ... và chuẩn bị trớc bài 9 X&$IY:$. Giáo viên: Trần Văn Nội Tr -ờng THCS Thọ Lộc 45 Giáo án tin học 6 Năm học 2010-2011 theo lệnh tắt mà HS đ đà ợc học từ những bài học trớc.- Yêu cầu...
 • 206
 • 1,447
 • 9
giáo án tin học lớp 6 ca năm

giáo án tin học lớp 6 ca năm

... 20 09 - 2010 13 Giáo án Tin hc lp 6 Ngy Son: 19/ 10/ 09 Ngy Ging: 22/10/ 09 T2. Thông tin tin học. (Tiếp)I. Mc tiờu bi ging :+ Tiếp tục giới thiệu cho HS biết đợc các hoạt động thông tin ... các nội quy của trờng học, hệ thống pháp luật của nhà nớc* Hoạt động 2GV:Phm Ngc Khỏnh Nm Hc 20 09 - 2010 40 Giáo án Tin hc lp 6Ngy Son: 09/ 11/ 09 Ngy Ging: 12/11/ 09 T8. Bài thực hành 1: ... cuối cùng.3) N i dung b i m i : GV:Phm Ngc Khỏnh Nm Hc 20 09 - 2010 25 Giáo án Tin hc lp 6Ngy Son: 09/ 11/ 09 Ngy Ging: 12/11/ 09 T7. Máy tính và phần mềm máy tính.(tip)I. Mc tiờu bi ging...
 • 142
 • 1,171
 • 8
tin học lớp 9 cả năm

tin học lớp 9 cả năm

... bảng trình bày bài . Cả lớp cùng làm.- 1 hs lên bảng trình bày. Cả lớp cùng làm . Tổ Toán - Tin 26Giáo án tin 9 GVBM: Phạm Thị Thúy Vân Bài 4: ĐIỀU KHIỂN RẼ NHÁNH -IFI. Mục tiêu- ... không.Yêu cầu hs - Năm nhuận là năm như thế nào ?- Nêu cách tìm năm nhuận=>GV nx và hướng dẫn- Năm nhuận là năm tháng 2 có 28 ngày. - Cách tìm năm nhuận. Năm nhuận nếu số năm là bội của ... Toán - Tin 9 Giáo án tin 9 GVBM: Phạm Thị Thúy Vân ngôn ngữ tự nhiên.- Xác định dữ liệu vào, ra của bài toán.- 1 hs lên bảng trình bày bài toán bằng ngôn ngữ lập trình TP.• Bài toán...
 • 31
 • 978
 • 6
Giáo án Ngữ văn lớp 9 - Cả năm

Giáo án Ngữ văn lớp 9 - Cả năm

... B.- Giọng đọc cảm phục, kính trọngHai học sinhthay nhau đọc. Học sinh khácII. Đọc, tìm hiểu chú thích và bốcục 1. ĐọcTổ Văn Sử - Trờng THCS Hua La1 Giáo án Ngữ Văn lớp 9 - Giáo viên: Đàm ... líp 9 - Gi¸o viªn: §µm Hång V©n thuËt nghÞ luËn)3.Bµi tËp sgk vµ sbt.Tæ V¨n Sö - Trêng THCS Hua La17 Giáo án Ngữ Văn lớp 9 - Giáo viên: Đàm Hồng Vân HĐ 4: Hớng dẫn tìm hiểu mục 3 Gọi học ... Sử - Trờng THCS Hua La20 Giáo án Ngữ Văn lớp 9 - Giáo viên: Đàm Hồng Vân Bài tập 1 :Học sinh tự làm.Bài tập 2: Việc dùng chúng tôi thay cho tôi trong các văn bản khoa học nhằm tăng thêm tínhkhách...
 • 359
 • 13,533
 • 316
GIÁO án văn học lớp 12 cả năm

GIÁO án văn học lớp 12 cả năm

... Những bài thơ đánh giặc (Chế Lan Viên), Hai đợt -Văn học vùng địch tạm chiếm từ 194 5- 197 5có hai thời điểm. +Dưới chế độ thực dân Pháp ( 194 5- 195 4).+Dưới chế độ Mĩ -Nguỵ ( 195 4- 197 5).-Chủ yếu ... khoa học phổ cập .2. Ngôn ngữ khoa học: -Ngôn ngữ khoa học là ngôn ngữ được dùng trong các văn bản khoa học (kể cả giao tiếp và truyền thụ kiến thức khoa học: Khoa học tự nhiên: Toán, Vật ... Dũng tiêu biểu cho cảm hướng lãng mạn anh hùng. -Về kịch?Về lí luận phê bình?-Em có kết luận gì về văn học giai đoạn 194 5- 195 4? - Văn học 195 4- 196 5 tập trung phản ánh điều gì ?chí thống...
 • 223
 • 1,838
 • 1
Giáo án Tin học lớp 9 (Thầy: Vũ Trường)

Giáo án Tin học lớp 9 (Thầy: Vũ Trường)

... tháng (1 đến 12), sẽ báo ra tháng này có bao nhiêu ngày.Biết tháng 2 có 28 ngày, các tháng 4,6 ,9, 11 có 30 ngày, các tháng còn lại có 31 ngày.Hình H1 : Cửa sổ chứa các thư mục và các tập tin ... vào một số là năm, xác định có phải là năm nhuận không? Biết năm nhuậnlà năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không phải là năm đầu của thế kỷ (không chiahết cho 100) 9. Viết chương ... 1.5E-45 đến 3.4E+38 4 byteReal 2 .9 x 10 – 39 đến 1.7 x 10386 byteDouble 5.0E-324 đến 1.7E+308 8 byteExtended 3.4E- 493 2 đến 1.1E+ 493 2 10 byteComp -9. 2E+18 đến 9. 2E+18 8 byte  Cách khai báo:...
 • 69
 • 847
 • 2
GIAO AN HOA HOC LOP 10 CA NAM

GIAO AN HOA HOC LOP 10 CA NAM

... (e) Trang 42GIÁO ÁN HOÁ HỌC 10 GV: Quach Ngoc Thanh-GV gọi HS lên bảng làm BT 2100730,6*41012,0*40258 .93 * 39 ++= 39, 135 39 K 19 (93 ,258 %) ; 40K 19 (0,012 %) ; 41K 19 (6,730 %) -Tìm ... Trang 96 và sách bài tập. -Soạn bài mới Clo: Trang 49 GIÁO ÁN HỐ HỌC 10 GV: Quach Ngoc Thanh4.Củng cố: *Tiết 27:-So sánh liên kết Ion, liên kết CHT -So sánh tinh thể ion, tinh thể ngun tử, tinh ... nguyên tử-Cấu tạo vỏ nguyên tử : lớp, phân lớp e.Số e trong lớp, phân lớp. *Học sinh vận dụng để phân biệt: -Lớp e và phân lớp e ; Số e tối đa trong 1 lớp, 1 phân lớp II-Phương Pháp: Diễn giảng-...
 • 99
 • 1,416
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: giao an tin hoc lop 9 ca nam 3 cotgiao an tin hoc lop 3 ca nam chuangiáo án tin học lớp 3 cả nămgiáo án tin học lớp 8 cả nămgiáo án tin học lớp 5 cả nămgiáo án sinh học lớp 9 cả nămgiáo án tin học lớp 7 cả nămgiáo án tin học lớp 6 cả nămgiáo án hóa học lớp 9 cả nămgiao an tin hoc lop 7 ca nam 3 cotgiáo án tin học lớp 4 cả nămgiao an tin hoc lop 6 ca nam 3 cotgiao an tin hoc lop 8 ca nam 3 cotgiao an am nhac lop 9 ca nam chuanbộ giáo án hóa học lớp 11 đầy đủ chuẩn kiến thức kĩ năngNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ