0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Thể dục >

180714112209 lop 2

Mĩ Thuật lớp 2 Vẽ trang trí, trang trí đường diềm

Mĩ Thuật lớp 2 Vẽ trang trí, trang trí đường diềm

... Khối 2 Tuần 22 Ngày dạy … / / Môn Mĩ thuậtTiết 22 bài 22 VẼ TRANG TRÍTRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀMI. Mục tiêu.− Hiểu cách trang trí ... đường diềm đẹp hơn.-Xanh, đỏ, vàng,….-Hình hoa, lá, chim, thú,…-Sắp xếp nối tiếp nhau.Hoạt động 2: Cách trang trí đường diềm.- GV giới thiệu hình trong bộ ĐDDH đề các em nhận ra cách trang trí...
 • 2
 • 8,526
 • 14
 Giáo án lớp 2 tuần 4 năm 2009

Giáo án lớp 2 tuần 4 năm 2009

... tính : 29 + 6 ; 79 + 2 Nêu rõ cách tính 79 + 2 ? - Giáo viên nhận xét đánh giá . 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: *b) Giới thiệu phép cộng 49 +25 - Nêu bài toán : Có 49 que tính thêm 25 que ... Em khác nhận xét bài bạn.- Đọc đề bài - Số HS lớp 2A là 29 , 2 B là 25 bạn.- Tổng số học sinh cả hai lớp .- Ta thực hiện phép cộng 29 + 25 .- Lớp làm vào vở.- Một em lên giải bài trên bảng.- ... Thanh Trờng tiểu học Phú Lâm 2 Tuần 4Thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 20 09ToánTiết 16: 29 + 5A. Mục tiêu: - HS biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 29 + 5. - Biết số hạng, tổng....
 • 24
 • 1,384
 • 4
Mĩ Thuật lớp 2 Tập nặn tạo dáng, nặn dáng người

Mĩ Thuật lớp 2 Tập nặn tạo dáng, nặn dáng người

... Khối 2 Tuần 21 +Người đi.+Người ngồi.+Người chạy, nhảy,…Hoạt động 3: Thực hành.- HS dùng đất nặn như...
 • 2
 • 1,442
 • 4
 Giáo án lớp 2 tuần 35

Giáo án lớp 2 tuần 35

... lớp, cả lớp làm bài vào vở bài tập. 699, 728 , 740 , 801 85- 39 46 75+ 25 100 3 12 + 7 319 24 + 18 – 28 5 X 8 - 11 = 42 - 28 = 40 - 11= 14 = 29 - Chu vi của hình tam giác là:5cm + 5cm ... mình trước lớp. 2 X 9 = 183 X 9 = 27 4 X 9 = 3616 : 4 = 418 : 3 = 614 : 2 = 7- 3 HS làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở bài tập. 42 +36 78 38 +27 65 85- 21 65 80- 35 ... động (1’) 2. Bài cu õ (3’) 3. Bài mới - Hát 12 Giáo án lớp 2 – Ngơ Thị Hồng Thanh – Trường Tiểu học Phú Lâm 2. 2. Bài cu õ (3’) 3. Bài mới  Hoạt động 1: Hướng dẫn ôn tập.Bài 2: - Yêu cầu...
 • 22
 • 6,290
 • 16
Giáo án lớp 2 tuần 33

Giáo án lớp 2 tuần 33

... thật là 23 Giáo án lớp 2 - Ngơ Thị Hồng Thanh - Trường Tiểu học Phú Lâm 2 Tn 32 Thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 20 10To¸nLUYỆN TẬPI. Mục tiêu: - Biết sử dụng một số loại giấy bạc : 100 đồng, 20 0 đồng, ... tập.Bài 2: -Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó chữa bài và cho điểm.Bài 3: §Ỉt tÝnh råi tÝnha. 625 +24 1 970 +29 b. 896- 133 29 5-105 -2 HS lên bảng làm bài, cả lớp sửa bài ở vở bài tập. -2 HS lên ... được BT (2) a / b hoặc BT(3) a / b, hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.II. Chuẩn bị :-GV: Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập 2. 22 Giỏo ỏn lp 2 - Ngụ Th Hng Thanh - Trng Tiu hc Phỳ Lõm 2 Hoaùt...
 • 24
 • 2,309
 • 3
 Giáo án lớp 2 tuần 32

Giáo án lớp 2 tuần 32

... bài tập, 2 HS lên bảng làm bài, 1 HS đọc số, 1 HS viết số.- Số 8 42 gồm 8 trăm, 4 chục và 2 đơn vị.- 8 42 = 800 + 40 + 2 - Từ bé đến lớn: 25 7 ,27 9 ,28 5 ,29 7- Từ lớn đến bé: 29 7 ,28 5 ,27 9 ,25 7Tập ... phép nhân và chia. 65 345 100 517 +29 + 422 - 72 + 360 94 767 28 157Bài giải.Em cao là:165 – 33 = 1 32 (cm)Đáp số: 1 32 cm.- Tìm x.X – 32 = 45X = 45 + 32 X =77X + 45= 79X = 79 – 45X =34Luyện ... tập. 2 x 4 =8 5 x 6 = 303 x 9 = 29 12 : 2 = 64 x 5 =20 12 : 3= 4- 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập.16Giáo án lớp 2 – Ngơ Thị Hồng Thanh – Trường Tiểu học Phú Lâm 2. 4....
 • 20
 • 3,258
 • 4
Giáo án lớp 2 tuần 34

Giáo án lớp 2 tuần 34

... tập. 1 2 3 4- Có 5 hình tam giác, là: hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình (1 + 2) - Có 3 hình chữ nhật, đó là: hình (1 + 3), hình (2 + 4), hình (1 + 2 + 3 + 4). 12 Giáo án lớp 2 – Ngơ ... = 9 35 : 5 = 7- 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập. 2 X 2 X3 = 4 X 3 = 12 40 : 4 : 5 =10 : 5 = 2 3 X 5 – 6 =15 – 6 = 9 2 X 7 + 58 =14 + 58 = 72 Bài giải.Số bút ... đường gấp khúc 3 + 2 + 4 =9 ( cm) Đáp số : 9 cmB) Độ dài đường gấp khúc 20 + 20 + 20 + 20 = 80 (mm) Đáp số : 80 mm- Chu vi của hình tứ giác đó là:5cm+5cm +5cm + 5cm + = 20 cm- Các cạnh bằng...
 • 20
 • 4,439
 • 5
Giáo án lớp 2 tuần 31

Giáo án lớp 2 tuần 31

... trừ 25 7 25 7 869 867 486Số trừ 136 136 569 661 26 4hiệu 22 1 22 1 300 20 6 22 2- HS đọc bài toán .- 1 HS lên bảng làm cả lớp làm vào vở.Bài giảiTrường Hữu Nghị có số học sinh là :865 - 32 = ... làm cả lớp làm bảng con 23 63 12 548− 531 20 17 32 − 370 22 25 92 − 3 72 32 395−- HS tính nhẩm ,ù ghi kết quả vào VBT.700- 300 = 400 900- 300 = 600600- 400 = 20 0 800- 500 = 300….Đàn ... vào vë -Bằng tổng độ dài các canh của hình TGù.- HS nêu.Bài giải 22 5 3 62 683 5 02 261 634 425 20 4 25 6 27 859 787 887 758 28 8+ + + ++- §iỊn ®óng dÊu chÊm, dÊu phÈy vµo ®o¹n v¨n cã chç trèng(BT3).II....
 • 14
 • 5,133
 • 8
 Giáo án lớp 2 tuần 29

Giáo án lớp 2 tuần 29

... : 22 1, 22 2, 22 3 , 22 4, 22 5, 22 6, 22 7, 22 8 , 22 9, 23 0, - Nhận xét, cho điểm học sinh . 2. Bài mới : Giới thiệu bài .a. Hoạt động 1: Giới thiệu cách so sánh các số có 3 chữ số .*So sánh 23 4 ... sinh so sánh các số với nhau, sau đó tìm số lớn *23 4 hình vuông < 23 5 hình vuông . 23 5 hình vuông > 23 4 hình vuông . *23 4< 23 5 ; 23 5> 23 4 .- Học sinh suy nghĩ và trả lời: *194 hình ... thiệu số 1 12, 115, tơng tự nh 111 .- Yêu cầu HS thảo luận để đọc và viết các con số còn lại trong bảng: 118, 120 , 121 , 122 , 127 , 135 .- Yêu cầu cả lớp đọc số vừa lập đợc .b. Hoạt động 2: Luyện...
 • 20
 • 5,329
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: giáo án thể dục lớp 2 cả năm cktkngiáo án thể dục lớp 5 cả nămgiáo án thể dục lớp 4 cả nămgiáo án thể dục lớp 3 cả nămgiáo án thể dục lớp 5 cả năm 2012giáo án thể dục lớp 10 cả nămgiáo án thể dục lớp 1 cả nămgiáo án thể dục lớp 11 cả nămgiáo án thể dục lớp 4 cả năm 2012giáo án đạo đức lớp 2 cả năm 2012giáo án đạo đức lớp 2 cả nămgiao an the duc lop 11 ca namgiao an the duc lop 12 ca namgiao an the duc lop 9 ca namgiao an the duc lop 5 ca nam co hinh minh hoaNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ