0
 1. Trang chủ >
 2. Lớp 9 >
 3. Tiếng Anh >

Tài liệu bồi dưỡng HSGTiếng Anh lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 9

... wife seasons & months Winter, February oceans, seas the Pacific, the Black Sea years 196 1, 199 5, 2000 inventions the wheel, the internal combustion engine buildings Buckingham Palace, ... this house more than one hundred years ago. 9. Every year Viet Nam exports millions of tons of rice. 10. The publisher published his book in 199 6. 1. They repaired my desk during the weekend. ... teach ) ………………….math at this school in 198 6 .77 . Every body ( wait ) ……………….for the president in the hall now .78 . You should ( go ) ……………….to bed early . 79 . Lan ( be ) ………………… very tired when...
 • 135
 • 1,532
 • 7
Tài liệu bồi dưỡng tiếng anh lớp 9 học sinh giỏi tham khảo

Tài liệu bồi dưỡng tiếng anh lớp 9 học sinh giỏi tham khảo

... B. naturally C. natural D. naturalness64. A. were made from B. from were made Tài liệu Bồi Dưỡng HSG tiếng Anh lớp 9 Tiết 1, 2I. Mục tiêu:- Giúp HS vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập- ... did not have a long career. Their first hit record was in 196 3 and they split up in 197 0. They stopped doing live performances in 196 6 because it had become too dangerous for them - their fans ... in 9. three-fourth 9. three-fourths5. the expression 5. an expression 10. large 10. the largestSection IV: Reading I Choose the correct answer to complete the passage. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10B...
 • 25
 • 1,870
 • 1
Tài liệu bồi dưỡng HSG Hóa Lớp 9 phần Hữu Cơ

Tài liệu bồi dưỡng HSG Hóa Lớp 9 phần Hữu Cơ

... cơ A, sinh ra 33,85 gam CO2 và 6 ,94 gamH2O. Tỉ khối hơi đối với không khí là 2, 69. Xác định CTPT của A.Giải: Trang5Các chủ đề bồi dưỡng HS giỏi – Hoá 9 (Hoá hữu cơ)(4) C4H10 rc ackinh→C3H6 ... 0,025M=> Z: C3H8 => 2ZdH= 442 = 2Giáo viên bộ mônNguyễn Đức Hoanh Trang47Các chủ đề bồi dưỡng HS giỏi – Hoá 9 (Hoá hữu cơ)=> 14 20,8 3 2 2,4  += = =− − =>20,82,42 ... do COphản ứng với dung dịch PdCl2.=> mC = mC (CO) + mC (CO2) Trang 9 Các chủ đề bồi dưỡng HS giỏi – Hoá 9 (Hoá hữu cơ)=> n = 3 → C3H6 (40%); H2 (60%)b) 1AdKK≈=>...
 • 47
 • 6,663
 • 292
Tài liệu bồi dưỡng Tiếng Anh lớp 3

Tài liệu bồi dưỡng Tiếng Anh lớp 3

... phrases in predictable books. Match word cards. Play a word match. Read alphabet books. 29 1 .9 Helping students learn to use what they have learnedTeachers can help students to apply what ... students frequently;•Try teaching from different parts of the room;•Control teacher talking time. 19 4.11 Realize sounds combine to make words. Use pattern poems (the same word repeats in every ... book. Look for the letter around the room. Do pattern poems with words using that letter. 4 .9 Hear a sound and connect it with the appropriate letter. Look for the letter in the words of...
 • 46
 • 1,479
 • 16
Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ Tài liệu bồi dưỡng HSG toán lớp 9

Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ Tài liệu bồi dưỡng HSG toán lớp 9

... 2x + 199 5+y + 199 6z = 21(x+y+z) ĐKXĐ : x 2; y - 199 5; z 199 6Phơng trình (1) x+y+z = 22x + 2 199 5+y + 2 199 6z 2)12(x + 2)1 199 5(+y + 2)1 199 6(z = ... 2)1 199 6(z = 0 ==+=1 199 61 199 512zyx === 199 7 199 43zyx ( thoà mÃn ĐKXĐ ).Mt s phng phỏp gii phng trỡnh vụ t - BDHSG toỏn lp 9 3. 31 x + 31 x+ =14. 31x ... trình: 2x2 + 3x + 93 22++ xx =33 ĐKXĐ : x R Phơng trình đà cho tơng đơng với: 2x2 + 3x +9 + 93 22++ xx - 42= 0 (1)Mt s phng phỏp gii phng trỡnh vụ t - BDHSG toỏn lp 9 x+1 = (x-1)2...
 • 20
 • 2,328
 • 6
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH 9 THCS

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH 9 THCS

... seen C. it is possible to see them D. they are possible to seeingPRACTICE TEST 7TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TIẾNG ANH 9 THCS PRACTICE TEST 1 A/Phonetics:Choose one word whose underlined part is pronounced ... poor ground.C. It is impossible for roses to be grown in such poor ground.D. all are correct. 99 . The keepers feed the lions at 3p.m every day.A. The lions are fed at 3p.m every day.B. The ... you tell me the . . . . . between a French man and an Englishman?13. Her father ………there since 199 2.A. is working B. worked C. works D. has worked14. He …….in BinhDinh for 10 years, but now...
 • 32
 • 573
 • 6
tai lieu boi duong tieng anh 9 moi

tai lieu boi duong tieng anh 9 moi

... ( 20 09- 2010) Question I : 5 points (1p for each correct answer) 1. C 2/ A 3/ B 4/ B 5/ DQuestion III : 10 points (1p for each correct answer) 1/ D 2/ C 3/ B 4/ C 5/ B 6/ D 7/ A 8/ D 9/ B ... stop byTom.*Notes: 1/. S O I me He him She her We us4GI¸O ¸N GI¶NG D¹Y §¹I TRµ TIÕNG Anh 9. Date : I.Objectives: Students repeat past simple tense and someStructures rewrite the sentencesA. ... cat.7. The teacher ia going to have Tom clean the floor.8. people say that she works 16 hours aday. 9. People report that the building has been badly damaged by fire.10. People say that the company...
 • 8
 • 592
 • 1
Tài liệu bồi dưỡng HS giỏi văn 9

Tài liệu bồi dưỡng HS giỏi văn 9

... khi giới thiệu, lời viết thư cần tính biểu cảm) + Tư liệu: Chọn phong cảnh đẹp thích hợp cần giới thiệu, phải thu thâïp thông tinsố liệu, liệu để thuyết minh. Thể hiện lòng tự hào, yêu mếm ... tượng hình, tựơng thanh, từ Hán Việt để miêu tả phác họacảnh biển vào buổi bình minh rất đẹp. * Về nội dung : Đoạn văn HS phải nêu ra những hình ảnh của biển lúc bình minh, âm thanh củasóng biển, ... túy để làm tư liệu chính cho việc giải thích - chứng minh luận điểm màđề đã yêu cầu. Đồng thời HS nêu rõ thái độ và đánh giá của mình trước thực trạng của việc hút thuốc lácủa thanh thiếu niên...
 • 16
 • 776
 • 3
Tai lieu boi duong HSG toan lop 5.doc

Tai lieu boi duong HSG toan lop 5.doc

... Tìm b.Ví dụ: Lớp 5C có 18 học sinh nữ và chiếm 60% số học sinh của lớp đó.Tìm số học sinh lớp 5C.GiảiCách 1: 1% số học sinh lớp 5C có: 18 : 60 = 0,3 (học sinh)Số học sinh lớp 5 C là: 0,3 ... hàng liên tiếp tơng tự nh STN.- Quy ớc về đọc STP: VD: 8,56 + Trớc năm 199 5: Tám đơn vị năm mơi sáu phần trăm + Từ năm 199 5: Tám phẩy năm mơi sáu.- So sánh STP: + Số thập phân bằng nhau: 8,56 ... phần trăm của a và b. Tìm a.Ví dụ: Lớp 1B có 30 học sinh. Số học sinh nam chiếm 40% số học sinh của lớp. Tìm số học sinh nam của lớp đó.Giải1% số học sinh lớp đó có: 30 : 100 = 0,3 (học sinh)Ví...
 • 12
 • 839
 • 11
tai lieu boi duong hoc sinh gioi 9

tai lieu boi duong hoc sinh gioi 9

... sugar, you may put on weight soon. 9. If he (not hurry), he may miss the train.a.but b.and c.or8.We want a small party______ 60 people came.a.but b.and c.or 9. I like bananas, oranges, apples_______pearsa.but ... should drive more__________along this road.(slow)8. This is an____________exercises________(easy) 9. Tiss an_______exercise. (easy)10. Come here________we need your help. (quick)11. My mother ... _______(friend)17. There articles were written by a good_______(report)18. He war punished for his______(lazy) 19. This______ has written manystories for children (write)20. This is the biggest______in the city...
 • 7
 • 1,112
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 6tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 10tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thpttài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 11tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh tiểu họctai lieu boi duong hoc sinh gioi tieng anh 5tai lieu boi duong hoc sinh gioi tieng anh 9 cap tinhtài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7 hk2tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 6 co dap antai lieu boi huong hoc sinh gioi tieng anh lop 4 lop 5bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt 5Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ