0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Ngữ văn >

de thi hsg van co dap an

Đề thi HSG 12 có đáp án

Đề thi HSG 12 đáp án

... trình: xxxxxxxx432432coscoscoscossinsinsinsin+++=+++(*)2(*)(sinx - cosx)[2 +2(sinx+ cosx) + sinxcosx] = 0 =+++=)2(0cossin)cos(sin22)1(0cossinxxxxxx)(41tan)1( Zkkxx+== GiảI ... thuộc tập xác định. mxxxx++2)6)(4(2Câu 5(2.0 điểm): Giải phơng trình: xxxxxxxx432432coscoscoscossinsinsinsin+++=+++Câu 6(6.0 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. ... rằng:++++!!212nn++!!3!2132nn< 1Hết Sở GD&ĐT Thanh hoá hớng dẫn chấm Họ tên: . SBD: : Trờng THPT Cẩm Thuỷ 3 Thi chọn HSG Năm học: 2008 2009. Môn thi: Toán Câu Nội dung Điểm1.1 Khảo sát và...
 • 6
 • 976
 • 3
De thi HSG 6 co dap an

De thi HSG 6 co dap an

... Đề thi chọn HSG lớp 6Năm học: 2007-2008Môn thi: ToánThời gian làm bài: 150 phút.( Đề này gồm 06 câu, 01 trang)Câu 1(2 điểm) Tính tổng:2450123521 ... biểu thức: D = 22+42+62+ +982 Hết Mã ký hiệuĐ01T-08 -HSG6 Hớng Dẫn Chấm Đề thi chọn HSG lớp 6Năm học: 2007-2008Môn thi: ToánCâu 1(2 điểm) Tính tổng:2450123521 2011216121++++++=S50.49149.481 ... đ0,25 đ1,0 đ0,5 đ0,5 đ0,5 đ0,25 đ0,5 đ0,5 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đ0,25 đMã ký hiệuHD01T-08 -HSG6 Vậy M chia hết cho 13. M = 1 +3 + 32+ + + 3118 + 3119 = (1 +3 + 32+33) +(34+35+36+37)...
 • 4
 • 1,131
 • 5
De thi HSG tinh_Ly9 (co dap an)

De thi HSG tinh_Ly9 (co dap an)

... PHÒNG GD&ĐT GIA VIỄNTRƯỜNG THCS GIA THỊNHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9NĂM HỌC 2009 – 2010MÔN VẬT LÍThời gian làm bài: 150 phút.Bài I. 1. Trên hai bóng đèn có ghi cùng hiệu ... 1420C vào một bình nhiệt lượng kế có đựng nước ở 200C. Sau một thời gian nhiệt độ của vật và nước trong bình đều bằng 420C. Coi vật chỉ truyền nhiệt cho nước. Tính khối lượng của nước. (Cho ... sinh: ……………………………………… - Số báo danh: ……… Họ và tên giám thị số 1: …………………………………. - Chữ ký: ………… Họ và tên giám thị số 2: ………………………………… Chữ ký: ………… ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9NĂM HỌC...
 • 4
 • 849
 • 1
Bo de thi HSG Ly co dap an

Bo de thi HSG Ly co dap an

... điện . Hỏi thanh phía trên băng kép là thanh gì ?A. Thanh đồng . B . Thanh kẽm . C . Thanh đồng hoặc thanh kẽm . D . Không xác định . Hình 1Câu2, Nếu coi vật mốc là thuyền đang tự trôi ... nên lực tác dụng lên đầu A của thanh ngang là F1, lực tác dụng lên thanh ngang ở B là F2. Đầu C coi là điểm tựa. AC đợc coi là đòn bẩyCA là tay đòn của lực F1, CB là tay đòn của lực F2. ... F.AB = P.BHTrong vuông BHO ta có: F AB(0,25đ) BH = 0B.cos = . cos 0 A 2 P AB B (0,25đ) F.AB = P . cos H 2 P 600 3(0,5đ) F = cos = . = 295,8 N 2 2 2Câu 6:Gọi h là độ chênh lệch mức...
 • 26
 • 774
 • 4
đề thi HSG huyện (có đáp án - hay)

đề thi HSG huyện (có đáp án - hay)

... 'Tom, come here, I want you', but ' Mr Watson, come here, I want you'.(7)______ with excitement, Bell and Watson demonstrated their invention to a US telegram company. The company ... Because c. Despite d. Thanks to7. a. To fill b. Filled c. Filling d. Fill8. a. So b. And c. However d. For9. a. brought b. had c. were d. took10. a. comes b. come c. coming d. to comeQuestion ... country music, and we do so. a b c d6. Students are advised to go to school by bike instead of use their motorbikes. a b c d7. The aim of this course are to improve students’ language skills....
 • 3
 • 3,710
 • 21
Đề thi HSG K6 có đáp án

Đề thi HSG K6 đáp án

... THỜI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 6 TỔ: TIẾNG ANH - TD - MT - AN NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: TIỀNG ANH THỜI GIAN: 90' (không kể thời gian giao đề)Điểm bài thi bằng số:…………Điểm bài thi bằng ... B. orange C. juice D. drink 17. Nam can dance ______ he can’t swim.A. but B. why C. or D. and18 . The boy looks a little thin, ______ he is strong.A. and B. for C. or D. but 19. Mary and ... lại)(2ms):(0.25 m for each correct answer)1. a. city 2. c. breakfast 3. b. three 4. c. country5. c. room 6. c. ruler 7. b. come 8. a. thirty VII. Arrange the words to make complete sentences. (Sắp...
 • 6
 • 1,603
 • 49
Đề thi HSG K7 có đáp án

Đề thi HSG K7 đáp án

... THỜI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 7 TỔ: TIẾNG ANH - TD - MT - AN NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: TIỀNG ANH THỜI GIAN: 90' (không kể thời gian giao đề)Điểm bài thi bằng số:…………Điểm bài thi bằng ... Do C. Are D. Is9) What …… awful restaurant !A. an B. the C. a D. some10) Are there …… lamps on the wall ?A. an B. any C. a D. some11) Red is my ……. color.A. favorite B. interesting C. beautiful ... ……………………………………………………………………………………- Quang is studying Math. 5) ……………………………………………………………………………………- You can find newspapers on the rack near the librarian’s desk.-2-V. SUPPLY THE CORRECT TENSE FOR THE VERB...
 • 6
 • 629
 • 1
Đề thi HSG K9 có đáp án

Đề thi HSG K9 đáp án

... THỜI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 TỔ: TIẾNG ANH - TD - MT - AN NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÔN: TIỀNG ANH THỜI GIAN: 90' (không kể thời gian giao đề)Điểm bài thi bằng số:…………Điểm bài thi bằng ... , chemistry , mechanic , christmas , champagne4. closed , surfed , laughed , impressed , hiked5. played, learned, stopped, cleaned, listened6. apple, orange, banana, can, man7. men, send, ... visited villages and studied traditional designs and symbols such as suns, stars, crosses and stripes. They have added these patterns to the ao dai, so Vietnamese women can continue to wear...
 • 5
 • 917
 • 5
Đề thi HSG huyện có đáp án

Đề thi HSG huyện đáp án

... Phòng GD Cam Lộ Đề Thi Học sinh giỏi Cấp Huyện Năm học 2006 - 2007 Môn : Vật lý - Lớp 9Thời gian 120 phút (Không kể thời gian giao đề)Câu 1 (2,0 điểm)Hai quả cầu sắt ... B của một thanh kim loại mảnh, nhẹ. Thanh đợc giữ thăng bằng nhờ sợi dây mắc tại điểm O. Biết OA = OB = l = 20 cm. Nhúng quả cầu ở đầu B vào chậu đựng chất lỏng ngời ta thấy thanh AB mất thăng ... cm. Nhúng quả cầu ở đầu B vào chậu đựng chất lỏng ngời ta thấy thanh AB mất thăng bằng. Để thanh cân bằng trở lại phải dịch điểm treo O về phía A một đoạn X = 1,08 cm. Tìm khối lợng riêng...
 • 4
 • 430
 • 0
tong hop de thi HSG sinh co dap an

tong hop de thi HSG sinh co dap an

... khụng gian ca phõn t ADN. H qu ca nguyờn tc b sung c biu hin nhng im no? * Cu trỳc khụng gian phõn t AND.(1 ) - ADN l mt chui xon kộp gm 2 mch song song xon u quanh 1 trc theo chiu t trỏi sang ... NST.nên khi thụ tinh, bộ NST 2n của loài lại được phục hồi.12mụn thi : sinh hc - lp 9 Thi gian lm bi : 120 phỳt ( khụng k thi gian giao )Cõu I : ( 1,5 im ) Th no l di truyn liờn kt v nguyờn ... giấm thuần chủng, con cái có kiểu hình bình thường với con đực có kiểu hình hoang dại. F1 thu được tất cả có kiểu hình hoang dại. Cho F1 giao phối với nhau, F2 thu được: các con cái có 50% kiểu...
 • 26
 • 943
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập 25 đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 có đáp án chi tiếttuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7 kèm đáp án chi tiếttuyển tập 20 đề thi học sinh giỏi môn địa lí lớp 8 có đáp ántuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 kèm đáp ántuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 có đáp ántuyển tập các đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 10 có đáp án chi tiếtbộ đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 10 cấp trườngđề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8các đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 10 có đáp án chi tiếtđề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11 có đáp ánđọc hiểu de thi hoc sinh gioi mon ngu van lop 8đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 cấp trườngđề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 4 có đáp ántuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 8 có đáp ántuyển tập bộ đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 7Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui ro