0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Lịch sử >

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 trung học cơ sở

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 trung học cơ sở

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9 trung học sở

... Hà Nội Pháp 2 - 9 - 194 5 28/7 - 199 52 Lào Viêng Chăn Pháp 12 - 10 - 194 5 7 - 199 73 Cam-pu-chia Phnôm Pênh Pháp 7 - 1 - 197 9 4 - 199 94 Thái Lan Băng Cốc 192 7 8 - 8 - 196 75 Mi-an-ma ... - 194 8 7 - 199 76 Ma-lai-xi-a Cua-la Lăm-pơ Anh 8 - 195 7 8 - 8 - 196 77 In-đô-nê-xi-aGia-các-ta Hà Lan 17 - 8 - 194 5 8 - 8 - 196 78 Xin-ga-po Xin-ga-po Anh 196 3 8 - 8 - 196 7 9 Bru-nây ... Kỡ(thỏng 6- 192 9) và An Nam Cộng sản đảng - tại Nam Kỡ (8- 192 9).+ Bộ phận tiờn tiến của Tõn Việt Cỏch mạng đảng - Trung Kỡ đó thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9- 192 9).c. í nghĩa lịch sử của...
 • 47
 • 31,633
 • 158
bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 trung học cơ sở

bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý lớp 9 trung học sở

... trí M 19 VMRxCNBAHình 6.1RNPMĐ1ABĐ2Hình 6.2SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÀ VINHTÀI LIỆU TỰ CHỌN NÂNG CAOVẬT LÍ 9 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRÀVINH1LONG HỮU, tháng 10 năm 20 09 b) ... ra trên mỗi điện trở khi (R1 nt R2); (R1// R2). 29 ĐĂNG VĂN MINHTÀI LIỆU TỰ CHỌN NÂNG CAOVẬT LÍ 9 2LONG HỮU, tháng 10 năm 20 09 Lưu ý: R1= R2<=> Q1?Q2.Lập tỉ số:' ... mạch điện:[(Đ // R) nt Rbl]. Học sinh tự vẽ sơ đồ; Kết quả R = 27Ω.Bài 4.Một gia đình dùng 3 bóng đèn loại 220V – 30W, một bóng đèn loại 220V– 100W, một nồi cơm điện loại 220V – 1kW, một...
 • 74
 • 1,648
 • 12
bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí lớp 8 trung học cơ sở

bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí lớp 8 trung học sở

... PZUV]UVBài 4A9c\0!8SJHW$3(o!NA 99 -(c\ 0SJb72W:WA9-CA9+9F%?%<!= A9$`CA9{9F%?%<!= A9FB +98 8'E!8o*Ac(4$^<\ocE!8-Ac(4+A9*!G!!7FG!A*O*EPp8 'FG!A02H$m5[+AA9-!{*OAA9A9!N Hn2]2Hht ... 1=∆$L+JA 9 -$Gi¶i:`A 9 -g+A 9 0:)A 9 0;$mA\A 9 -gE!8CA 9 A 9 $NguyÔn §×nh Gi¸p - Trêng THCS §ång V¨n - T©n Kú NghÖ An 19 Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi lý 8 - năm học 2010 - 2011Phân ... - Trờng THCS Đồng Văn - Tân Kỳ Nghệ An2Giáo án bồi dỡng học sinh giỏi lý 8 - năm học 2010 - 20115/ Bình thông nhau.+ ,9( = !9% P).c,,*O$+ ,9 !9% P).CE,*O!<BP(CUBE(=VN*O$U+*PV=+=+=BABAPPhdPPhdPP220110..6/...
 • 21
 • 2,930
 • 12
tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử 9

tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử 9

... Hà Nội Pháp 2 - 9 - 194 5 28/7 - 199 52 Lào Viêng Chăn Pháp 12 - 10 - 194 5 7 - 199 73 Cam-pu-chia Phnôm Pênh Pháp 7 - 1 - 197 9 4 - 199 94 Thái Lan Băng Cốc 192 7 8 - 8 - 196 75 Mi-an-ma ... - 194 8 7 - 199 76 Ma-lai-xi-a Cua-la Lăm-pơ Anh 8 - 195 7 8 - 8 - 196 77 In-đô-nê-xi-aGia-các-ta Hà Lan 17 - 8 - 194 5 8 - 8 - 196 78 Xin-ga-po Xin-ga-po Anh 196 3 8 - 8 - 196 7 9 Bru-nây ... Mác Lê-nin và lựac chọn con đường cách mạng vô sản. 19 TRƯỜNG PTDTNT LơC NAMNăm học 2010 - 2011 Bồi dưỡng học sinh giỏi môn lòch sử 9 GI¸O VI£N :TH¢N THÕ LUỸN 1 Hoàn cảnh thế giới trên...
 • 47
 • 2,491
 • 11
Tài liệu tập huấn giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử trung học cơ sở

Tài liệu tập huấn giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử trung học sở

... HỌC SINH GIỎI MÔN LỊCH SỬ THCS1. Xác định động cơ, hứng thú học tập Lịch sử cho học sinh .+ Xác định mục tiêu học tập môn Lịch sử v à bồi dưỡng học sinh giỏi l à hìnhthành ở học sinh động ... BDHSG môn Lịch sử THCS …. 6 III. Nội dung, chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THCS … … 7 IV. Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch sử THCS ……….… 10 V. Một số biện pháp để học ... giải quyết chủ đề đ ược đặt ra.SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANGHỘI ĐỒNG BỘ MÔN LỊCH SỬTÀI LIỆU TẬP HUẤN GIÁO VI ÊNBỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎIMÔN LỊCH SỬ TRUNG HỌC CƠ SỞ(LƯU HÀNH NỘI BỘ)AN GIANG,...
 • 151
 • 3,365
 • 9
Đề tài Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch Sử

Đề tài Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch Sử

... dạy bộ môn lịch sử nhất là lớp chuyên và bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia.- Mục tiêu bộ môn: + Về kiến thức: * Cung cấp kiến thức lịch sử ở chương trinh nâng cao lớp 12 THPT, học sinh ... cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia về việc DẠY CHUYÊN SÂU MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 thuộc giới hạn một số chuyên đề phần lịch sử thế giới hiện đại từ 194 5 đến 2000, trong năm học 20 09 - 2010.IV. ... để nhằm định hướng bổ sung nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử ở trường THPT.II. Lý do chọn đề tài: Thực trạng trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi những năm qua còn nhiều bất cập,...
 • 22
 • 4,068
 • 24
Gián án “ Một số ý kiến về việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch Sử Trường THPT”

Gián án “ Một số ý kiến về việc phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Lịch Sử Trường THPT”

... năng học về môn lịch sử để từ đó bồi dưỡng phát triển tri thức và phát triển năng lực cho các em. Do đó để học sinh hứng thú học lịch sử, học giỏi m ôn sử và để bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn lịch ... các em học sinh được bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử cần phải có những yêu cầu sau: + Các em cần phải nắm vững kiến thức lịch sử ( lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới ). Học sinh học cấp ... cùng bộ môn chúng tôi nhận thấy học sinh muốn học được lịch sử, biết và hiểu lịch sử là rất khó, và từ những hiểu biết đơn giản để học giỏi lịch sử, và trở thành học sinh giỏi môn lịch sử lại...
 • 19
 • 1,113
 • 12
Tài liệu Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 năm học 2007-2008 (1) ppt

Tài liệu Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 năm học 2007-2008 (1) ppt

... Họ và tên: Lớp: 7 SBD: TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG BÀI KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI Môn: Anh Văn - Năm học 2007-2008 Lớp: 7 - Thời gian: 45’ CHỮ KÝ GTĐIỂM LỜI ... will goes to Hai Phong tomorrow. 9. Who are you and your friends talk about?10. Linh lives with her uncle in 37 Nguyen Trai Street.1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Question V: Fill in the ... (1) from all over the world to study there. He (2) grammar and reading. He usually (3) work at 9. 00 and (4) at 3.30. He (5) his job because he (6) lots of people from many countries. But he...
 • 3
 • 1,592
 • 39
Tài liệu Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 năm học 2007-2008 (2) docx

Tài liệu Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 năm học 2007-2008 (2) docx

... Họ và tên: Lớp: 7 SBD: TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG BÀI KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI Môn: Anh Văn - Năm học 2007-2008 Lớp: 7 - Thời gian: 45’ CHỮ KÝ GTĐIỂM LỜI ... yard is very crowded and noisy.A B C D8. I usually do my homework to Nam after school.A B C D 9. She is going tidying the classroom for me this afternoon. A B C D10. Would you like to come ... smoke8. Drinking and smoking will do great harm ______ people’s health.A. to B. for C. with D. in 9. Everybody in both cars _______ injured in the accident last night.A. is B. are C. was D. were10....
 • 3
 • 2,828
 • 66
Tài liệu Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 năm học 2007-2008 (3) docx

Tài liệu Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 năm học 2007-2008 (3) docx

... Họ và tên: Lớp: 7 SBD: TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG BÀI KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI Môn: Anh Văn - Năm học 2007-2008 Lớp: 7 - Thời gian: 45’ CHỮ KÝGTĐIỂM LỜI ... places. Some ,people would also (8) ______________ it’s the most beautiful! But California has some (9) ______________ ; Los Angeles has (10) ______________ of the worst crime rates of any US city.Question ... Should8. If any body ______________ questions, ask me after class.A. have B. have a C. has a D. has 9. Don’t make her ______________ sad.A. to feel B. feel C. feeling D. to be10. The boy is ill...
 • 3
 • 904
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9đề thi học sinh giỏi môn lich sử lớp 9đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9on thi hoc sinh gioi mon lich su lop 9đề học sinh giỏi môn lịch sử lớp 9bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử lớp 12tai lieu boi duong häc sinh gioi tings viet 4tai lieu on thi hoc sinh gioi mon lich su lơp 8đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 12đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 10đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 11đề thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 7đề thi học sinh giỏi môn lịch sử khối 9Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ