1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Sinh học >

Bài tập liên kết gen và hoán vị gen có hướng dẫn giải chi tiết

Bài tập liên kết gen và hoán vị gen có hướng dẫn giải chi tiết(Hỗ trợ tải tài liệu 123doc có thu cước liên hệ: hotline/Zalo: 0587 998 338 để được hỗ trợ 24/7)

Bài tập liên kết gen hoán vị gen hướng dẫn giải chi tiết(Hỗ trợ tải tài liệu 123doc thu cước liên hệ: hotline/Zalo: 0587 998 338 để được hỗ trợ 24/7)

... cây P đều liên kết hoàn toàn.C. một trong 2 cây P hoán vị gen với tần số 30% cây P còn lại liên kết gen hoàn toàn.D. hai cây P đều xảy ra hoán vị gen với tần số bất kì.HD giải - aabb ... giảm phân đã 400 tế bào xảy ra hoán vị gen. Tần số hoán vị gen khoảng cách giữa hai gen trên NST là :A. 20% 20 cM. B. 10% 10 A0. C. 20% 20A0. D. 10% 10 cM.HD giải Tính f ... đượcA. đúng 81 hạt kiểu gen đồng hợp lặn về hai gen trên.B. đúng 1800 hạt kiểu gen đồng hợp lặn về hai gen trên.C. xấp xỉ 81 hạt kiểu gen đồng hợp lặn về hai gen trên.D. xấp...
 • 16
 • 45,072
 • 277
TÓM TẮT LÝ THUYẾT ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN VÀ BÀI TẬP TRACƯ SNGHIỆM CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

TÓM TẮT LÝ THUYẾT ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN BÀI TẬP TRACƯ SNGHIỆM HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

... tiếp tuyếnC. chỉ gia tốc tiếp tuyến mà khơng gia tốc hướng tâmD. cả gia tốc hướng tâm gia tốc tiếp tuyến.Câu 24: Kim giê cđa mét chi c ®ång hå cã chi u dµi b»ng 3/4 chi u dµi kim phót. ... qua tâm vng góc với mặt phẳng đĩa với tốc độ góc khơng đổi. Một điểm bất kỳ nằm ở mép đĩaA. khơng cả gia tốc hướng tâm gia tốc tiếp tuyếnB. chỉ gia tốc hướng tâm mà khơng gia ... tròn mômen quán tính I1 I2 đang quay đồng trục cùng chi u với tốc độ ω1 ω2. Ma sát ở trục quay nhỏ không đáng kể. Sau đó cho 2 đóa dính vào nhau, hệ quay với tốc độ góc ω. Có...
 • 9
 • 4,243
 • 186
BÀI TẬP HÓA HỌC 10 (CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT)

BÀI TẬP HÓA HỌC 10 (CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT)

... NaCl, KCl vào nớc rồi thêm vào đó 100ml dung dịch AgNO3 1,2 M.Sau phản ứng lọc tách kết tủa A dung dịch B. Cho 2 gam Mg vào dung dịch B, sau phản ứng kết thúc, lọctách riêng kết tủa C dung ... của M2On M2On ta có: nx 0,04ny 0,02 x = 2y, tức M2On chi m 66,7% M2On chi m 33,3%.3. Theo khối lợng các kim loại có: 2x.M 0,962y.M ' 2,242 vì x = 2y ... ( Biết kim loại thể hóa trị II III).Đáp số: Biện luận sẽ thấy trong oxit cả kim loại ở trạng thái hoá trị (II) (III). Gọi phần hoá trị (II) là xmol, phần hoá trị (III)...
 • 67
 • 4,829
 • 26
Tuyển chọn bài tập lượng giác ôn thi đại học có hướng dẫn giải chi tiết

Tuyển chọn bài tập lượng giác ôn thi đại học hướng dẫn giải chi tiết

... x 1   .Thay vào (1) xem thoả hay không thoả .Kết luận Trường hợp 2:Xét cos x 0.Chia hai vế của (1) cho 2cos x,rồi đưa về phương trình bậc hai theo tan x ,giải bình thường. 21 ... sin VÀ cos: 1)PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT: DẠNG: asin u bcosu c asin u bcosu c acosu bsinu c    Điều kiện để phương trình nghiệm là :2 2 2a b c  Giả sử giải ... . (**)sin u sin    . Giải phương trình cơ bản. PHƯƠNG TRÌNH THUẦN NHẤT ĐỐI VỚI sin VÀ cos 2 2asin x bsinxcosx ccos x d 1   Cách giải. Xét 2 trường hợp : Trường hợp...
 • 98
 • 1,655
 • 6
PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập LIÊN kết GEN và HOÁN vị GEN

PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập LIÊN kết GEN HOÁN vị GEN

... trong kiểu gen dị hợp là tính trạng trộiQui ước: A qui định cây cao ; a qui định cây thấp B qui định quả đỏ ; b qui định quả vàngPHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN đăng 18:56 ... lai phân tích) thì sự di truyền chi phối tuân theo qui luật di truyền hoán vị gen Bước 2. Xác định tần số hoán vị gen từ đó suy ra KG của P tần số hoán vị gen: Dùng phương pháp phân tích ... muộnII. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP QUY LUẬT HOÁN VỊ GEN (Mỗi gen quy định một tính trạng thường)DẠNG 1: XÁC ĐỊNH TỈ LỆ GIAO TỬA. Các kiến thức cơ bản:- Tần số hoán vị gen (TSHVG) là tỉ lệ...
 • 9
 • 38,723
 • 1,540
phương pháp giải bài tập liên kết gen và hoán vị gen trong sinh học 12

phương pháp giải bài tập liên kết gen hoán vị gen trong sinh học 12

... HOÁN VỊ GEN 1. Những đặc trung cơ bản của hoán vị gen: - Nếu liên kết gen làm giảm số kiểu gen kiểu hình thì hoán vị gen làm tăng số kiểu gen kiểu hình ở thế hệ lai. - Sự hoán vị gen ... giao tử hoán vị phản ánh tần số hoán vị gen. Tần số hoán vị gen bằng tỉ lệ % các giao tử mang gen hoán vị thể hiện khoảng cách của các gen trên nhiễm sắc thể. * Ý nghĩa của hoán vị gen ... giải. Qui luật liên kết hoán vị gen một hệ thống bài tập đa dạng khá phức tạp. Trong khi đó phân phối chương trình hướng dẫn giải bài tập rất ít đã làm cho giáo viên học sinh khó...
 • 33
 • 8,503
 • 13
Nguyệt Nga- Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Nguyệt Nga- Bài 11: Liên kết gen hoán vị gen

... LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN 1.Ý nghĩa của hiện tượng liên kết gen Đảm bảo sự di truyền bền vững của các nhóm gen quý ý nghĩa trong chọn giống.2. Ý nghĩa của hiện tượng hoán vị gen Hoán vị gen ... thảo luận nhóm nhận xét kết quả:So sánh kết quả thí nghiệm với kết quả của phân li độc lập liên kết gen? Cách tiến hành thí nghiệm về hiện tượng liên kết gen hoán vị gen? 1. Thí nghiệm ... những kiểu gen nào thể tạo ra sự tái tổ hợp giữa các gen không alen (hoán vị gen hiệu quả)?(dị hợp 2 cặp gen) ABabAbaBII. HOÁN VỊ GEN 2. Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen: ...
 • 22
 • 1,046
 • 5
bài 11 lien kết gen và hoán vị gen

bài 11 lien kết gen hoán vị gen

... (Xám-Dài) 50% (Đen-Ngắn)♂F1 Xám- dài Bài 11 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN - Lai phân tích: Bài 11 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN Dựa trên kiến thức của bài 10- Hs thể làm như sau:- Ở F1 thu được ... :ABABbaabF1 :baABABab100% Xám-Dài2- Giải thích Bài 11 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN II- HOÁN VỊ GEN 1- Thí nghiệm của Morgan hiện tượng hoán vị gen P tc100%ThânXám- Cánh Dài♀ Thân,XámCánh, ... Bài 11 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN I- Liên kết gen. 1- Thí nghiệm của MorganP tc100%ThânXám- Cánh Dài♀ Thân,XámCánh,...
 • 10
 • 1,207
 • 8
Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen

Bài 11. Liên kết gen hoán vị gen

... (Đen-Ngắn)50%♀♂F1 Bài 11 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN A- Trường hợp 1- SĐL: * Bản đồ di truyền (Bản đồ gen) :1. Khái niệm:+ Là sơ đồ sắp xếp vị trí tương đối của các gen trong nhóm liên kết. + Đơn vị ... aBab0,415AB0,415Ab0,085aB0,085AB = ab = 0,415Ab = aB = 0,085b BG Liên kếtG Hoán vịB- Trường hợp 2- SĐL: Bài 11 LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN II- GIẢI THÍCHEm nhận xét gì về kết quả thu được ở F11- Ở F1: 100% ... những gen quí nằm trên các NST khác nhau thể tổ hợp với nhau  một nhóm liên kết ý nghĩa trong tiến hoá chọn giống. III. Ý nghĩa của hiện tượng liên kết gen hoán vị gen: 1....
 • 14
 • 745
 • 4
Bài 11, Tiết 11: LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

Bài 11, Tiết 11: LIÊN KẾT GEN HOÁN VỊ GEN

... học của hiện tượng hoán vị gen. - Nêu được ý nghĩa của hiện tượng liên kết gen hoán vị gen. II Trọng tâm: - Làm rõ cách phát hiện ra hiện tượng liên kết gen hoán vị gen III Chuẩn bị - ... các gen quy địnhthân xám cánh dài hay thân đen cánh cụtcùng nằm trên 1 NST di truyền cùngnhau.3 Sơ đồ lai chứng minh: - HS tự viết theo hướng dẫn của GV.LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN * ... hiện tượng liên kết hoán vị gen 1. Ý nghĩa của LKG- Duy trì sự ổn định của loài.- Nhiều gen tốt được tập hợp lưu giữ trên1 NST.- Đảm bảo sự di truyền bền vững của nhóm gen quý ý nghĩa...
 • 3
 • 4,854
 • 29

Xem thêm

Từ khóa: bài tập liên kết gen có lời giảibài tập hóa học 10 có hướng dẫn giải chi tiếtbài tập liên kết gen và hoán vị genbài tập liên kết gen và hoán vị gen violetcách giải bài tập liên kết gen và hoán vị gengiải bài tập liên kết gen và hoán vị gencác dạng bài tập liên kết gen và hoán vị genphương pháp giải bài tập liên kết gen và hoán vị gen trong sinh học 12bài tập liên kết gen và hoán vị gen trong các đề thi đại họcphuong phap giai bai tap lien ket gen va hoan vi gencac giai bai tap lien ket gen va hoan vi genbài tập liên kết gen hoán vị 1 nâng caobài tập liên kết gen hoán vị genbài tập liên kết gen không hoàn toànbài tập liên kết gen hoàn toànBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015