Kết quả với từ khóa "Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn hóa năm 2015"

Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2015 cực hay (có lời giải chi tiết)

Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2015 cực hay (có lời giải chi tiết)

. tiết) DeThiThu.Net Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2015 cực hay (có lời giải chi tiết) DeThiThu.Net Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán năm 2015 cực hay (có lời giải chi tiết) DeThiThu.Net - Đ
 • 80
 • 902
 • 1
Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015

Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 Trường THPT chuyên KHTN Mã đề thi 135H = 1; He=4; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Sr=88; Ag = 108;Sn = 119; Ba = 137; Pd=106.Câu 1 ...
 • 6
 • 546
 • 3
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2015 Chuyên KHTN Lần 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2015 Chuyên KHTN Lần 1

. NaHCO 3 , CH 3 COCl ? A. 7. B. 6. C. 5. D. 4. Đề thi thử THPT Quốc Gia môn Hóa năm 2 015 - Chuyên KHTN - Lần 1 Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 13 5 >> Truy cập http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen-mon-hoa-c49.html. => Đáp án A Câu 21 :m = m rắn + mO 2− phản ứng = 14 , 14 +16 .16 / 10 0= ...
 • 16
 • 595
 • 2
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, Đắc Nông

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, Đắc Nông

. Trang 1/4 - Mã đề thi 132 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2015 MÔN HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Thí sinh: Số. thị biểu diễn sự biến thi n tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch theo thời gian: Đồ thị biểu ...
 • 4
 • 463
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, Đắc Nông

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, Đắc Nông

. TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN CHÍ THANH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2015 MÔN THI: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 135 Họ, tên thí sinh: Số. các con gái đều bị bệnh. C. Mẹ bị bệnh thì tất cả các con trai đều bị bệnh. D. Tính trạng bệnh biểu hiện ở nam nhiều hơn ở nữ. Trang 6/7 - Mã đề ...
 • 7
 • 373
 • 1
Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015  THCSTHPT ischool  đề 2

Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015 THCSTHPT ischool đề 2

. & ĐO TO KHNH HÒA TRƯỜNG THCS & THPT iSCHOOL NHA TRANG Đ THI THỬ K THI THPT QUC GIA NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC (Thi gian lm bi: 90 ph$t) MÃ Đ 132 Họ và tên: ………………………………………………Lớp :………………….SBD:……………. Câu. thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH 3 CH(OH)CH 3 l A. propan-1-ol. B. propan-2-ol. C. ...
 • 4
 • 386
 • 2
Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015  THCSTHPT ischool  đề 1

Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa năm 2015 THCSTHPT ischool đề 1

. SỞ GIA O DỤC & ĐÀO TẠO KHÁNH HÒA TRƯỜNG THCS & THPT iSCHOOL NHA TRANG ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: HÓA HỌC (Thời gian làm bài: 90 phút) MÃ ĐỀ 209 Họ và. thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH 3 CH(OH)CH 3 là A. propan-1-ol. B. propan-2-ol. C. pentan-1-ol. D. ...
 • 4
 • 422
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 - THPT Chuyên Lê Qúy Đôn - đề 4

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 - THPT Chuyên Lê Qúy Đôn - đề 4

. TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN – NHA TRANG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC: 2014 – 2015 MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI. – CHO. Số phát biểu không đúng là A. 2 B. 4 C. 1 D. 3 Trang 1/5 - Mã đề thi 209 ĐỀ ...
 • 5
 • 552
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 - THPT Chuyên Lê Qúy Đôn - đề 3

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 - THPT Chuyên Lê Qúy Đôn - đề 3

. TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN – NHA TRANG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC: 2014 – 2015 MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI. từ từ AgNO 3 vào dd FeCl 3 Thí nghiệm nào ứng với sơ đồ sau : A. 1-a, 2-c, 3-b B. 1-a, 2-b, 3-c C. ...
 • 5
 • 457
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 - THPT Chuyên Lê Qúy Đôn - 2

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 - THPT Chuyên Lê Qúy Đôn - 2

. TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN – NHA TRANG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC: 2014 – 2015 MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI. toàn phần. Và các phương pháp làm mềm nước cứng sau : Trang 1/5 - Mã đề thi 485 ĐỀ ...
 • 5
 • 400
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 - THPT Chuyên Lê Qúy Đôn - de 1

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa năm 2015 - THPT Chuyên Lê Qúy Đôn - de 1

. TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN – NHA TRANG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC: 2014 – 2015 MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ĐỀ THI. từ từ AgNO 3 vào dd FeCl 3 Thí nghiệm nào ứng với sơ đồ sau : A. 1-a, 2-c, 3-b B. 1-a, 2-b, 3-c C. ...
 • 5
 • 432
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 Sở GD TPHCM

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 Sở GD TPHCM

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 - Sở GD&ĐT Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 - Sở GD&ĐT TPHCM (Tất cả các mã đề: 132; 209; 357; 485) ...
 • 6
 • 490
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 - Đề số 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 - Đề số 2

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 - Đề số 2 Biết rằng: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27;  P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr= 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Cd = 112, Sn = 119, I = 127; Ba = ...
 • 8
 • 563
 • 2
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 - Đề số 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 - Đề số 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 - Đề số 1 Câu 1: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X, thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Để trung hòa 0,15 mol X cần vừa đủ 500 ml dung dịch NaOH ...
 • 9
 • 298
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 - THPT Đinh Chương Dương

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 - THPT Đinh Chương Dương

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 - THPT Đinh Chương Dương Mã đề thi: 132 ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. (Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = ...
 • 8
 • 391
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 THPT Hàn Thuyên (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 THPT Hàn Thuyên (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2015 THPT Hàn Thuyên (Lần 2) Mã đề thi: 132 Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = ...
 • 5
 • 457
 • 0
Bộ Đề thi thử thpt quốc gia môn hóa của trường chuyên sư phạm Hà Nội lần 1(có lời giải chi tiết)

Bộ Đề thi thử thpt quốc gia môn hóa của trường chuyên sư phạm Hà Nội lần 1(có lời giải chi tiết)

. ĐỀ THI CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI Đề thi thử số: 01 - (Đề thi gồm có 4 trang) ĐỀ THI THỬ CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2 015 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 213 Họ và. Giá trị của m là: A. 4,728. B. 3,940. C. 1, 576. D. 2,364. GIẢI CHI TIẾT ...
 • 23
 • 1,774
 • 10
Bộ Đề thi thử thpt quốc gia môn hóa của trường chuyên sư phạm Hà Nội lần 2 (có lời giải chi tiết)

Bộ Đề thi thử thpt quốc gia môn hóa của trường chuyên sư phạm Hà Nội lần 2 (có lời giải chi tiết)

. Trường ĐHSP Hà Nội – THPT Chuyên Sư Phạm Đề thi thử lần 2 môn hóa – mã đề 22 1 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: 25 0 ml dung dịch X chứa Na2CO3 và NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 dư cho ra 2, 24. CO2, KOH, MnO2 và H2O B: CH3COOK, K2CO3, KHCO3, MnO2 và H2O C: CH3COOK, KHCO3, MnO2 và H2O D: CH3COOK, K2CO3, MnO2 và H2O A: B: C2H4 và C: C3H6 và ...
 • 45
 • 2,512
 • 21
BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA 2015 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA 2015 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA 2015 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT===============================BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN HÓA 2015 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT===============================BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ...
 • 305
 • 1,800
 • 5
1 2 3 4 .. >