Tổng hợp 10 tài liệu hay nhất về biện pháp phân tích thống kê

Phân tích thống kê hoạt động kinh doanh của Tập đoàn tài chính Sacombank giai đoạn 2004 - 2009

Phân tích thống kê là công việc bao gồm những nội dung chủ yếu như: Xác định nhiệm vụ cụ thể của phân tích; lựa chọn, đánh giá tài liệu dùng để phân tích; xác định chỉ tiêu và phương pháp phân tích; tính toán, so sánh, đối chiếu các chỉ tiêu; rút ra kết luận và đề xuất kiến nghị giải quyết những vấn đề tồn tại.

Về cơ bản, phân tích thống kê là công việc khá phức tạp với nhiều công đoạn. Nhưng trong nội dung bài viết này, chúng mình đã tổng hợp và xin được gửi tới quý bạn đọc 10 tài liệu hay và bổ ích nhất, chắc chắn những tài liệu này sẽ giúp quý độc giả hiểu hơn về công tác phân tích thống kê. Hãy cùng theo dõi ngay nào.

Nội dung chính

I. Những tài liệu phân tích thống kê hay nhất

1. Phân tích thống kê hoạt động kinh doanh nhập khẩu vật tư của công ty cổ phần vật tư và xuất nhập MASIMEX giai đoạn 2005 – 2008 

Phân tích thống kê là nghệ thuật và khoa học của các nghiên cứu và phân tích dữ liệu mà những nhà nghiên cứu có thể thực hiện. Mục tiêu cuối cùng của phân tích thống kê là chuyển dữ liệu thành kiến thức và hiểu biết về thế giới xung quanh chúng ta. Phân tích thống kê dữ liệu liên quan đến việc thu thập, phân loại, tóm tắt, tổ chức, phân tích, trình bày và giải thích thông tin, dữ liệu.

Phân tích thống kê hoạt động kinh doanh nhập khẩu vật tư của công ty cổ phần vật tư và xuất nhập MASIMEX giai đoạn 2005 - 2008 
Phân tích thống kê hoạt động kinh doanh nhập khẩu vật tư của công ty cổ phần vật tư và xuất nhập MASIMEX giai đoạn 2005 – 2008

Download tài liệu

2. Phương pháp chỉ số trong Phân tích thống kê và vận dụng vào tính chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay

Trong lĩnh vực kinh tế, phân tích thống kê là công việc thu thập các số liệu để phản ánh các hiện tượng kinh tế – xã hội, tự nhiên, kỹ thuật. Thống kê chính là hệ thống các phương pháp dùng để thu thập, xử lý và phân tích các con số (mặt lượng) của những hiện tượng để tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có của chúng (mặt chất) trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể.

Phương pháp chỉ số trong Phân tích thống kê và vận dụng vào tính chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay
Phương pháp chỉ số trong Phân tích thống kê và vận dụng vào tính chỉ số giá tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay

Download tài liệu

3. Phân tích thống kê và dự báo doanh thu của tổng công ty thương mại Hà Nội (luận văn kế toán)

Phương pháp phân tích thống kê mô tả đề cập đến các phương pháp tổ chức tóm tắt, sắp xếp, đơn giản hóa, trình bày thông tin, dữ liệu được thu thập (trong đó dữ liệu tạo thành mẫu hoặc tổng thể). Các bản tóm tắt, mô tả dữ liệu thường bao gồm các bảng, biểu đồ, chỉ tiêu đo lường khuynh hướng tập trung, khuynh hướng phân tán của dữ liệu.

Phân tích thống kê và dự báo doanh thu của tổng công ty thương mại Hà Nội (luận văn kế toán)
Phân tích thống kê và dự báo doanh thu của tổng công ty thương mại Hà Nội (luận văn kế toán)

Download tài liệu

4. Phân tích thống kê

Phương pháp phân tích thống kê suy luận bao gồm các phương pháp như ước lượng, đưa ra các giả thuyết và kiểm định, phân tích mối tương quan, liên hệ giữa các đối tượng nghiên cứu, đưa ra các dự báo, trên cơ sở phân tích dữ liệu mẫu để tìm ra những hiểu biết, đặc điểm về tổng thể. Đây là một trong hai hình thức thực hiện phân tích thống kê phổ biến nhất hiện nay.

Phân tích thống kê
Phân tích thống kê

Download tài liệu

5. Phân tích thống kê nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới tại Công ty Bảo Hiểm Hà Nội thời kỳ 2000 – 2005

Thực hiện các phân tích thống kê là một cách (đơn giản và trực quan nhất) để hiểu dữ liệu được thu thập về con người chúng ta và thế giới xung quanh. Tất cả dữ liệu sẽ là vô nghĩa nếu không có cách nào để giải thích, diễn giải nó, đây là lý do tại sao phân tích thống kê lại xuất hiện. Nhưng đồng thời, không nhất thiết áp dụng việc phân tích thống kê vào tất cả mọi mặt, chỉ nên thực hiện phân tích thống kê khi cần thiết hoặc khi được yêu cầu thực hiện (một cách hợp lí và linh hoạt).

Phân tích thống kê nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới tại Công ty Bảo Hiểm Hà Nội thời kỳ 2000 - 2005
Phân tích thống kê nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới tại Công ty Bảo Hiểm Hà Nội thời kỳ 2000 – 2005

https://123docz.net/document/79933-phan-tich-thong-ke-nghiep-vu-bao-hiem-trach-nhiem-dan-su-chu-xe-co-gioi-tai-cong-ty-bao-hiem-ha-noi-thoi-ky-2000-2005.htm

6. Phân tích thống kê kết quả tiêu thụ hàng hóa ở trung tâm kinh doanh thép Nam Hải – Công ty Nam Vang

Có hai nguyên nhân mà chúng ta phải nên học phân tích thống kê. Thứ nhất, phân tích thống kê hướng dẫn chúng ta cách học từ dữ liệu và xác định, tìm kiếm các vấn đề phổ biến có thể dẫn đến những kết luận không chính xác. Thứ hai, do tầm quan trọng của các quyết định và ý kiến dựa trên dữ liệu, phân tích thống kê chính là cơ sở dùng để đánh giá chất lượng của các kết quả phân tích (số liệu, thông tin) mà chúng ta nhận được.

Phân tích thống kê kết quả tiêu thụ hàng hóa ở trung tâm kinh doanh thép Nam Hải - Công ty Nam Vang
Phân tích thống kê kết quả tiêu thụ hàng hóa ở trung tâm kinh doanh thép Nam Hải – Công ty Nam Vang

Download tài liệu

7. Phân tích thống kê hoạt động tín dụng tại Sở giao dịch ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam thời kỳ 2003 – 2008

Phân tích thống kê cung cấp một loạt kiến thức và quy trình cho phép chúng ta học hỏi từ dữ liệu một cách đáng tin cậy bằng cách đánh giá các tuyên bố, kết luận dựa trên những phương pháp định lượng và giúp phân biệt giữa kết luận nào là hợp lý và kết luận nào không rõ ràng. Nhưng trên thực tế, các nhà phân tích thống kê cần tỉnh táo vì một trường hợp có thể dẫn đến nhiều kết quả khác nhau.

Phân tích thống kê hoạt động tín dụng tại Sở giao dịch ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam thời kỳ 2003 - 2008
Phân tích thống kê hoạt động tín dụng tại Sở giao dịch ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam thời kỳ 2003 – 2008

Download tài liệu

8. Phân tích thống kê hoạt động kinh doanh của Tập đoàn tài chính Sacombank giai đoạn 2004 – 2009

Một nhà phân tích thống kê nên tránh được những lỗi, cạm bẫy phổ biến khi họ làm việc với dữ liệu. Điển hình là việc lựa chọn theo hướng thiên vị, chủ quan; quy chụp tính chất của một tổng thể nghiên cứu này với tổng thể nghiên cứu khác; đánh giá chủ quan, hời hợt mối quan hệ giữa những đối tượng nghiên cứu; chọn sai phương pháp mô tả, phân tích dữ liệu hoặc đưa ra các giả thuyết không hợp lý về đối tượng nghiên cứu.

Phân tích thống kê hoạt động kinh doanh của Tập đoàn tài chính Sacombank giai đoạn 2004 - 2009
Phân tích thống kê hoạt động kinh doanh của Tập đoàn tài chính Sacombank giai đoạn 2004 – 2009

Download tài liệu

9. Phân tích thống kê năng suất, diện tích, sản lượng lúa tỉnh Nghệ An giai đoạn 2000 – 2006 và dự đoán đến năm 2008

Phân tích thống kê sẽ là nền tảng của những kết quả phân tích, kết quả dự báo có độ chính xác cao nếu các nhà phân tích sử dụng các quy trình thống kê một cách hợp lý, đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của một nghiên cứu tuân theo các phương pháp thích hợp. Phân tích thống kê cũng giúp trình bày dữ liệu phức tạp dưới dạng bảng, sơ đồ và đồ họa phù hợp. Đồng thời các phân tích thống kê cũng giúp chúng ta hiểu được bản chất của một hiện tượng để có thể hỗ trợ đưa ra dự báo trong tương lai.

Phân tích thống kê năng suất, diện tích, sản lượng lúa tỉnh Nghệ An giai đoạn 2000 - 2006 và dự đoán đến năm 2008
Phân tích thống kê năng suất, diện tích, sản lượng lúa tỉnh Nghệ An giai đoạn 2000 – 2006 và dự đoán đến năm 2008

Download tài liệu

10. Phân tích thống kê hoạt động xuất khẩu ở công ty TNHH Đại Hưng Thịnh giai đoạn 1998 – 2007

Công việc phân tích thống kê được vận hành dưới một quy trình phức tạp không hề ngắn gọn, đơn giản, nó bắt đầu từ thiết kế mô hình nghiên cứu, lựa chọn và đo lường các biến, áp dụng kỹ thuật lấy mẫu và xác định cỡ mẫu, làm sạch dữ liệu và xác định loại phân tích thích hợp. Thực hiện tốt công tác phân tích thống kê giúp lập kế hoạch phù hợp và hiệu quả sau khi đã cân đối mọi yếu tố, chỉ số.

Phân tích thống kê hoạt động xuất khẩu ở công ty TNHH Đại Hưng Thịnh giai đoạn 1998 - 2007
Phân tích thống kê hoạt động xuất khẩu ở công ty TNHH Đại Hưng Thịnh giai đoạn 1998 – 2007

Download tài liệu

100+ Tài liệu về phân tích thống kê hay

Đọc thêm:

Tổng hợp 10 tài liệu hay nhất về đề tài dự án giao thông

Tổng hợp 10 tài liệu hướng dẫn thiết kế mô hình hệ thống chọn lọc

Top 10 tư liệu về trò chơi dân gian phổ biến và thú vị nhất hiện nay 

II. Tìm hiểu về phân tích thống kê nói chung

  • Phân tích thống kê xuất hiện ở hầu hết mọi khía cạnh hàng ngày trong cuộc sống từ lúc chúng ta đang ở nhà cho đến lúc chúng ta đi làm, mọi số liệu, thông tin xung quanh ví dụ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước, tỷ lệ thất nghiệp hiện nay, lượng người dùng Social media,… Chúng ta biết được đều dựa vào phân tích thống kê và có được từ một khối lượng lớn dữ liệu đã qua quá trình thu thập, xử lý, và phân tích.
  • Phân tích thống kê được hiểu đơn giản với định nghĩa gần giống với Data mining, chính là quá trình thu thập, phân tích, khám phá những xu hướng, quy luật vận động, các mối quan hệ của những đối tượng nghiên cứu,… Trực quan hóa dữ liệu, trình bày các kết quả phân tích sao cho người dùng, người đọc, người xem dễ dàng hiểu được cũng là một phần quan trọng của hoạt động phân tích thống kê.
  • Việc phân tích thống kê chuyển đổi dữ liệu thành thông tin hữu ích có thể sử dụng được cho mọi người. Một khối lượng lớn dữ liệu bao gồm rất nhiều các số liệu khác nhau sẽ rất khó để mọi người có thể nắm được ý nghĩa trực tiếp từ dữ liệu, và việc phân tích thống kê sẽ cung cấp một tập hợp các công cụ định lượng, những phương pháp toán học phân tích dữ liệu để hỗ trợ chúng ta đưa ra các kết luận chắc chắn về dữ liệu thay vì các phán đoán không có căn cứ.
  • Hoạt động phân tích thống kê giúp chúng ta hiểu sâu hơn và chi tiết hơn về cách chính xác dữ liệu được cấu trúc, hình thành như thế nào và dựa vào đó làm thế nào chúng ta có thể áp dụng một cách tối ưu các công cụ, kỹ thuật khác trong lĩnh vực Data science như Data mining, Predictive analytics, Machine Learning để thêm được nhiều thông tin hữu ích, đạt được nhiều giá trị hơn từ bộ dữ liệu.

III. Phân tích thống kê trong nghiên cứu định lượng

  • Phân tích thống kê trong nghiên cứu định lượng là một phần rất quan trọng, nó giúp chúng ta khái quát được các đặc trưng của mẫu, giúp xác định được ý nghĩa thống kê của các số liệu. Có thể nói đây là phần thể hiện rõ nhất giá trị khoa học của một nghiên cứu định lượng.
  • Trong quá trình nghiên cứu định lượng, sau khi đã thu thập, xử lý và quản lý số liệu, chúng ta tiến hành phân tích số liệu. Có nhiều cách phân tích tùy theo thiết kế nghiên cứu, nhưng nói chung việc phân tích số liệu thống kê thường có ba dạng, đó là: Phân tích thống kê để mô tả một biến số. Phân tích thống kê để tìm tương quan giữa hai biến số. Phân tích thống kê để so sánh giữa các biến số. 
  • Phân tích thống kê mô tả một biến số thường dùng để mô tả các biến số về yếu tố xã hội, dân số (giới tính, tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp); các biến số về tiếp cận dịch vụ xã hội, y tế (khoảng cách từ nhà đến bệnh viện, trình trạng tiếp cận với các phương tiện truyền thông…) của mẫu nghiên cứu. Dạng phân tích thống kê này thường được dùng trong thiết kế nghiên cứu mô tả, nghiên cứu cắt ngang.
  • Thống kê tìm mối liên quan cho biết mối liên hệ giữa các biến số của mẫu nghiên cứu sau khi thu thập được như thế nào. Thống kê này thường được dùng trong thiết kế nghiên cứu cắt ngang…
  • Thống kê so sánh thường có 3 dạng: So sánh với một số liệu sẵn có; So sánh trước – sau; So sánh giữa các nhóm trong cùng một mẫu nghiên cứu.

Mặc dù đã xuất hiện từ lâu nhưng công tác phân tích thống kê vẫn luôn nhận được sự quan tâm và đầu tư bởi hầu hết các công ty, tổ chức. Nguyên nhân chính là sự phát triển của khoa học công nghệ từ Big Data đến I.o.T, xu hướng ứng dụng phổ biến những thành tựu AI (trí tuệ nhân tạo), và Machine Learning vào hoạt động kinh doanh, vào đời sống, xã hội hàng ngày của con người,… Chính vì vậy, việc hiểu và có khả năng thực hiện phân tích thống kê là cực kỳ cần thiết trong đời sống hiện nay.