Tag Archives: thiết kế mô hình hệ thống

Tổng hợp 10 tài liệu hướng dẫn thiết kế mô hình hệ thống chọn lọc

Chương 1 Thiết kế mô hình hệ thống

Thiết kế mô hình hệ thống là một khái niệm rất rộng, mô hình hệ thống ở đây có thể ám chỉ những hệ thống với quy mô lớn và mục đích sử dụng cho cộng đồng. Nhưng mô hình hệ thống cũng có thể được sử dụng cho những mô hình hệ thống cá […]