Tag Archives: sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu

10 bộ đề thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Để lấy được chứng chỉ hành nghề đấu thầu, cần phải học tập, ôn luyện và trải qua kỳ thi sát hạch. Trong quá trình ôn tập, bạn cần tìm các tài liệu ôn tập phù hợp, có thể lựa chọn các đề thi sát hạch chứng chỉ hành nghề đấu thầu qua các năm […]