Tag Archives: lý luận chính trị hành chính

Top 10 tài liệu lý luận chính trị hành chính hay nhất

Lý luận chính trị hành chính: Là những kiến thức liên quan đến chính trị, là những lý luận chung được đông đảo xã hội công nhận và được đúc kết qua lịch sử, qua đối tượng, cá nhân cụ thể. Được xem là khuôn mẫu để con người học tập, tìm hiểu và nghiên […]