Tổng hợp 10 tài liệu hay nhất về biện pháp phân tích thống kê

Phân tích thống kê hoạt động kinh doanh của Tập đoàn tài chính Sacombank giai đoạn 2004 - 2009

Phân tích thống kê là công việc bao gồm những nội dung chủ yếu như: Xác định nhiệm vụ cụ thể của phân tích; lựa chọn, đánh giá tài liệu dùng để phân tích; xác định chỉ tiêu và phương pháp phân tích; tính toán, so sánh, đối chiếu các chỉ tiêu; rút ra kết […]

Tổng hợp 10 tài liệu hay nhất về đề tài phân tích lợi ích chi phí

Chương I giới thiệu về Phân tích lợi ích chi phí (CBA)

Phân tích lợi ích chi phí là một quá trình mà các tổ chức có thể phân tích các quyết định, hệ thống hoặc dự án hoặc xác định giá trị cho các tài sản vô hình. Mô hình được xây dựng bằng cách xác định lợi ích của một hành động cụ thể và […]

Tổng hợp 10 tài liệu hay nhất về đề tài dự án giao thông

Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án giao thông nông thôn Ná Thày - Xa Tao tại xã Việt Chu - huyện Hạ Lang - tỉnh Cao Bằng

Dự án giao thông là những dự án về đầu tư, xây dựng các công trình giao thông. Dự án giao thông sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian có hạn, với những nguồn lực đã được giới hạn; nhất là nguồn tài chính có giới hạn để đạt được mục tiêu cụ […]

Tổng hợp 10 tài liệu hướng dẫn thiết kế mô hình hệ thống chọn lọc

Chương 1 Thiết kế mô hình hệ thống

Thiết kế mô hình hệ thống là một khái niệm rất rộng, mô hình hệ thống ở đây có thể ám chỉ những hệ thống với quy mô lớn và mục đích sử dụng cho cộng đồng. Nhưng mô hình hệ thống cũng có thể được sử dụng cho những mô hình hệ thống cá […]

Top 10 tài liệu về pháp luật cộng đồng ASEAN chất lượng và hay nhất hiện nay 

Thông qua đặc điểm và hệ thống nguồn của pháp luật cộng đồng ASEAN, chứng minh rằng pháp luật cộng đồng ASEAN mang bản chất quốc tế

Pháp luật cộng đồng ASEAN là một khái niệm mới với người dân Việt Nam, vậy pháp luật cộng đồng ASEAN là gì? Nó có vai trò như thế nào trong đời sống? Đặc điểm của Pháp luật cộng đồng ASEAN là gì?… Pháp luật cộng đồng ASEAN là tổng thể nguyên tắc và quy […]

Top 10 tư liệu về trò chơi dân gian phổ biến và thú vị nhất hiện nay 

Giới thiệu một số trò chơi dân gian Việt Nam

Trò chơi dân gian không còn gì xa lạ với người dân Việt Nam, tuổi thơ của mỗi người đều gắn bó với những trò chơi dân gian khác nhau như chơi quay, ô ăn quan, bước nhảy lò cò, nhảy dây,… Trò chơi dân gian là một trong những thành tố tạo nên văn […]

Tổng hợp 10 tài liệu về công nghệ kỹ thuật ô tô hay nhất

Chương trình học phần ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô hiện nay đang vô cùng quan trọng. Trong xu hướng phát triển của xã hội hiện đại, Việt Nam coi công nghiệp ô tô là ngành quan trọng, liên tục nhiều năm qua ngành công nghệ kỹ thuật ô tô được đưa vào danh mục các ngành “nóng” về […]

Tổng hợp 10 tài liệu Phòng chống tham nhũng chọn lọc

Kế hoạch Phòng chống tham nhũng, lãng phí (TVD)

Phòng chống tham nhũng là công tác của toàn dân nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và của chính công dân. Công tác phòng chống tham nhũng góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị – xã hội, bảo vệ chế […]

Tổng hợp 10 tài liệu hướng dẫn Lập bản vẽ chi tiết chọn lọc

Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết Thân Van đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đã cho trong bản vẽ chi tiết

Lập bản vẽ chi tiết là một công đoạn không thể thiếu trong lĩnh vực công nghệ. Nó đã, đang và sẽ chiếm lĩnh thị trường hiện nay. Vậy bản vẽ chi tiết là gì? Cách lập bản vẽ chi tiết hoàn chỉnh? Đây là câu hỏi mà không phải ai cũng có thể trả […]

Tổng hợp 10 tài liệu về đề tài truyền dẫn vô tuyến hay nhất

Quá trình truyền lan sóng trong môi trường thực [truyền dẫn vô tuyến] Để nắm được quá

Truyền dẫn vô tuyến là công nghệ rất phát triển trong những năm qua và dự báo sự bùng phát của công nghệ này trong những năm tới sẽ dẫn đến sự thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ và kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Các trường đại học đã và đang nghiên […]