Category Archives: Các mẫu slide

10 mẫu slide đồ án tốt nghiệp – Hướng dẫn làm slide báo cáo đúng chuẩn 

Slide bảo vệ đồ án tốt nghiệp thiết kế website chuẩn seo 

Sau khi hoàn thành báo cáo tốt nghiệp, sinh viên cần phải làm slide để trình bày trong buổi báo cáo. Vậy, cần trình bày những nội dung gì, hình thức ra sao trong slide đồ án tốt nghiệp là vấn đề mà nhiều người đặt ra. Dưới đây là những hướng dẫn làm slide […]