Author Archives: 123Blog

Bài học kinh nghiệm trong báo cáo thực tập và những điều cần nhớ khi đi thực tập

Bài học kinh nghiệm trong báo cáo thực tập của sinh viên

Bài học kinh nghiệm trong báo cáo thực tập là một phần rất quan trọng mà khi trình bày báo cáo các sinh viên cần chú ý. Trong phần này sinh viên sẽ cần phải nêu ra những bài học mà mình đã học hỏi được trong suốt thời gian thực tập. Đây cũng chính […]

Top 10 mẫu báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh mới nhất 2020

báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Nền kinh tế thị trường tiên tiến ngày càng đòi hỏi các doanh nghiệp phải đáp ứng được nhiều yếu tố. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì doanh nghiệp đó vừa phải thỏa mãn tốt mọi nhu cầu của khách hàng vừa phải đề cao sức cạnh tranh của mình. Muốn […]

15+ báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền không thể bỏ qua năm 2020

Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền

Kế toán doanh nghiệp là một khâu vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh và sản xuất của doanh nghiệp. Trong đó, kế toán vốn bằng tiền là cơ sở cũng như tiền đề đầu tiên của doanh nghiệp, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện […]