Bài viết thuộc danh mục

Viết đoạn văn ngắn phân tích cái hay trong đoạn thơ sau: Nhóm bếp lửa … Bếp lửa (Bếp lửa - Bằng Việt)

Tình bà cháu trong bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt

Bình giảng đoạn thơ sau đây trong bài Bếp lửa của Bằng Việt: Rồi sớm rồi chiều ....thiêng liêng bếp lửa.

Phân tích bài thơ ‘Bếp lửa’ của Bằng Việt_bài2

Phân tích gía trị biểu cảm của những câu thơ sau: Mẹ đang tỉa bắp … em nằm trên lưng (Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm)

Trong bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyền Khoa Điềm, em thích hình ảnh thơ nàọ nhất? Viết một đoạn văn nói rõ cái hay của hình ảnh thơ ấy trong đó có sử dụng thành phần tình thái và thành phần phụ chú

Nêu cảm nhận về bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm ( bài 2).

Cảm nhận của em về bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm

Soạn bài Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Cảm nhận về bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Phân tích giá trị nghệ thuật của bài thơ Con cò của Chế Lan Viên.

Hình ảnh con cò trong bài Con cò của Chế Lan Viên được gợi ra trực tiếp từ những câu ca dao và đến với tâm hồn tuổi ấu thơ một cách vô thức. Hãy phân tích.

Hình ảnh con cò được nhấn mạnh ở ý nghĩa biểu tượng cho tấm lòng người mẹ, luôn ở bên con đến hết cuộc đời. Hãy chứng minh qua bài thơ Con cò của Chế Lan Viên.

Trong đoạn đầu bài thơ Con cò của Chế Lan Viên những câu ca dao nào đã được vận dụng? Nhận xét về cách vận dụng ca dao của tác giả.

Cảm nhận của em về bài thơ Con cò của Chế Lan Viên

Soạn bài Con cò

Cảm nhận của em về đoạn thơ: ...Từ hồi … giật mình (Ánh trăng – Nguyễn Duy )

Phút thoáng giật mình của tác giả có phải cũng là phút thoáng giật mình của người đọc? Phân tích khổ thơ cuối bài Ánh trăng của Nguyễn Duy để làm sáng tỏ nhận định trên

Bình giảng bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy.

Ánh trăng của Nguyễn Duy gợi cho em những cảm nghĩ gì?