Bài viết thuộc danh mục

Bức tranh “Việt Bắc ra quân” là một bức tranh hùng tráng, tràn đầy khí thế. Phân tích đoạn sau để làm sáng tỏ: Những đường Việt Bắc của ta ... Đèn pha bật sáng như ngày mai lên

Binh giảng đoạn thơ sau trong bài Việt Bắc của Tố Hữu: ... Minh đi, có nhớ những ngày (...) Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son..

Phân tích 20 câu đầu bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

Việt Bắc cũng rất tiêu biểu cho giọng thơ tâm tình ngọt ngào tha thiết của Tố Hữu và nghệ thuật biểu hiện giàu tính dân tộc của thơ ông".Hãy chứng minh điều đó qua đoạn trích

Cảm nhận đoạn thơ sau trong bài “Việt Bắc" của Tố Hữu: Ta về, mình có nhớ ta... Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.

Phân tích đoạn thơ sau trong bài Việt Bắc của Tố Hữu: Ta về, mình có nhớ ta... Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.

Phần tích đoạn trích bài Việt Bắc- Tố Hữu

20 câu mở đầu bài thơ Việt Bắc- Tố Hữu Đoạn mở đầu 20 câu thơ đã thể hiện tình cảm gắn bó giữa kẻ ở người về, tiêu

Cảm nhận về đoạn thơ sau đây trong bài Việt Bắc của Tố Hữu: Ta về mình có nhớ ta…Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung.

Bức tranh Việt Bắc ra quân là một bức tranh hùng tráng, tràn đầy khí thế chiến thắng của quân dân ta. Phân tích đoạn thơ sau trong bài Việt Bắc của Tố Hữu để làm sáng tỏ: Những đường Việt Bắc của ta…Đèn pha bật sáng như ngày mai lên.

Việt Bắc tiêu biểu cho giọng thơ tâm tình ngọt ngào tha thiết của Tố Hữu và nghệ thuật biểu hiện giàu tính dân tộc của thơ ông.Hãy chứng minh điều đó qua đoạn trích hai mươi câu thơ đầu của bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

Cảm nhận về đoạn thơ sau trong bài Việt Bắc của Tố Hữu Ta về mình có nhớ ta... Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung.

Việt Bắc là một trong những bài thơ thể hiện rất đậm đà tính dân tộc được thể hiện trong nghệ thuật thơ Tố Hữu. Hãy làm rõ điều đó.

Hãy phân tích đoạn thơ sau đây trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu: Những đường Việt Bắc của ta...Vui lên Việt Bắc đèo De, núi Hồng.

Hãy phân tích nỗi nhớ của người cán bộ Cách mạng về xuôi đối với Việt Bắc trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu.

Bức tranh tứ bình trong bài Việt Bắc của Tố Hữu

Tính dân tộc qua bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

Những vấn đề cơ bản trong bài thơ “Việt Bắc”

Phân tích 20 câu đầu bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu_bài 2

Phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu