0

Tài liệu về " báo cáo tổng hợp " 12 kết quả

Hoàn thiện quy trình lập, xét duyệt và thông qua báo cáo kiểm toán.pdf

Hoàn thiện quy trình lập, xét duyệt và thông qua báo cáo kiểm toán.pdf

Kế toán

Hoàn thiện quy trình lập, xét duyệt và thông qua báo cáo kiểm toán.pdf . toán và Quy trình lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nớc Chơng 3: Hoàn thiện Quy trình lập, xét duyệt và thông qua Báo cáo. trạng quy trình lập, xét duyệt, phát hành báo cáo kiểm toán và báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nớc. 2- Đa ra một qui trình hoàn
 • 155
 • 489
 • 0
Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước.pdf

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước.pdf

Kế toán

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước.pdf . chơng trình kế hoạch, gồm kế hoạch năm, kế hoạch quý, kế hoạch tháng và kế hoạch hàng tuần. Trong đó, việc xây dựng kế hoạch và kế hoạch kiểm toán hàng năm. Kiểm toán Nhà nớc với kế hoạch kiểm toán của từng cuộc kiểm toán Giữa kế hoạch kiểm toán năm của KTNN và Kế hoạch kiểm toán của từng cuộc kiểm toán có ...
 • 64
 • 563
 • 0
Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán.pdf

Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán.pdf

Kế toán

Hoàn thiện thủ tục phân tích trong tiến trình lập kế hoạch tại các công ty kiểm toán.pdf . NGUYỄN DUY VŨ HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG TIẾN TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành : Kế Toán – Kiểm Toán Mã số :. DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG TIẾN TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM. Chương III. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC VẬN DỤNG THỦ TỤC ...
 • 161
 • 486
 • 0
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty liên doanh bao bì UNITED.pdf

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty liên doanh bao bì UNITED.pdf

Kế toán

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán quản trị tại công ty liên doanh bao bì UNITED.pdf . CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH BAO BÌ UNITED 2.1 Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty Liên doanh bao bì UNITED 2.1.1. chính của công ty, tổ chức công tác hạch toán và thống kê tài chính. Phòng kế toán có nhiệm vụ tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán trong công ty; ...
 • 72
 • 706
 • 6
Hoàn thiện về chứng từ và phương pháp hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu.doc

Hoàn thiện về chứng từ và phương pháp hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu.doc

Kế toán

Hoàn thiện về chứng từ và phương pháp hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu.doc . thiện về chứng từ và phương pháp hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 1A.Vấn đề lý luận về hạch toán giảm trừ doanh thu: I. Doanh thu bán hàng và cung cấp. trạng và kiến nghị nhằm hoàn thiện về chứng từ và phương pháp hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu: I. Thực trạng việc ghi chép sổ sách chứng từ và hạch ...
 • 23
 • 2,546
 • 3
Hoạt động nhập khẩu của công ty Hanximex.doc

Hoạt động nhập khẩu của công ty Hanximex.doc

Kế toán

Hoạt động nhập khẩu của công ty Hanximex.doc . nhuận của công ty . Là một công ty xuất nhập khẩu công tác này đợc thực hiện một cách có hiệu quả. 1.1. Các hình thức nhập khẩu. - Hanximex là công ty vừa. ,tìm thêm các đối tác mới.II) .Hoạt động nhập khẩu của công ty Hanximex. 1.Nghiệp vụ nhập khẩu -Thực hiên nghiệp vụ nhập khẩu và giảm chi phí trong quá
 • 24
 • 330
 • 0
Hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp in Hậu cần.doc

Hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp in Hậu cần.doc

Kế toán

Hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp in Hậu cần.doc . quát về xí nghiệp in Tổng Cục Hậu CầnChơng II: Hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp in Hậu cần trong 2 năm gần đây.Chơng III: Xí nghiệp in Hậu cần trong. toán với Ngân hàng.Bộ máy kế toán xí nghiệp in Hậu cầnChơng II hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp in Hậu cần trong 2 năm gần đây- 11 -Kế toán
 • 15
 • 415
 • 0
Kế toán - Kiểm toán với sự minh bạch thông tin tài chính trên thị trường.pdf

Kế toán - Kiểm toán với sự minh bạch thông tin tài chính trên thị trường.pdf

Kế toán

Kế toán - Kiểm toán với sự minh bạch thông tin tài chính trên thị trường.pdf
 • 5
 • 408
 • 3
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.doc

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.doc

Kế toán

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.doc . về kế toán bán hàng. Chơng II: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Chơng III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán bán hàng. chọn đề tài '&apos ;Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh '' để nghiên cứu và viết chuyên đề của mình.
 • 94
 • 333
 • 0
Báo cáo tổng hợp: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Yên Mỹ

Báo cáo tổng hợp: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Yên Mỹ

Tài chính - Ngân hàng

Tài liệu tham khảo tài chính ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Yên Mỹ . QUỐC DÂNKHOA NGÂN HÀNG – TÀI CHÍNHBÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢPCơ sở thực tập : NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCHI NHÁNH HUYỆN YÊN MỸHà Nội tháng. nước và quốc tế.PHẦN 2:GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN YÊN MỸ TỈNH HƯNG YÊNI. Quá trình ...
 • 26
 • 934
 • 12
Báo cáo tổng hợp tại Công ty thương mại lâm sản Hà Nội

Báo cáo tổng hợp tại Công ty thương mại lâm sản Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại Báo cáo tổng hợp tại Công ty thương mại lâm sản Hà Nội . Trng- Hà Nội. Tên giao dịch quốc tế VINAFOR Hà Nội. 2. Cơ cấu tổ chức của công ty: Sơ đồ tổ chức của công ty thơng mại Lâm sản Hà Nội. 2 Báo cáo tổng hợp . của Công ty. 1 Báo cáo tổng hợp nghiêm đình thơ 8c qtkd-hnPhần i:1. Giới thiệu chung về công ty thơng mại lâm sản Hà Nội. Công
 • 86
 • 298
 • 0
Báo cáo tổng hợp về công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Việt Trung

Báo cáo tổng hợp về công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Việt Trung

Kinh tế - Thương mại

Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại Báo cáo tổng hợp về công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Việt Trung . tại xưởng sản xuất dép nhựa Eva thuộc công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Việt Trung với hy vọng có thể tiếp cận với mọi bộ phận từ sản xuất tới. .....................................................1531.GIỚI THIỆU DOANH NGHỆPXưởng dép nhựa Eva trực thuộc công ty TNHH đầu tư ...
 • 42
 • 285
 • 0
1 2 3 >