0

Tài liệu về " thực tập " 14 kết quả

Báo cáo thực tập điện thoại và tổng đài

Báo cáo thực tập điện thoại và tổng đài

Quản trị mạng

Báo cáo thực tập điện thoại và tổng đài . Báo cáo thực tập Điện thoại và tổng đài I.MẠNG ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI PANASONIC 3081.GIỚI THIỆU TỔNG ĐÀI PANASONIC. Báo cáo thực tập Điện thoại và tổng đài đài. Ta có thể đưa ra sơ đồ đường cáp từ tổng đài tới máy điện thoại và các bộ chia như
 • 16
 • 6,719
 • 59
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ QUA ĐỢT THỰC TẬP VÀ RÈN LUYỆN TƯ CÁCH ĐẠO ĐỨC, TÁC PHONG NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI CÁN BỘ NGÂN HÀNG TƯƠNG LAI.DOC

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ QUA ĐỢT THỰC TẬP VÀ RÈN LUYỆN TƯ CÁCH ĐẠO ĐỨC, TÁC PHONG NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI CÁN BỘ NGÂN HÀNG TƯƠNG LAI.DOC

Kế toán

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ QUA ĐỢT THỰC TẬP VÀ RÈN LUYỆN TƯ CÁCH ĐẠO ĐỨC, TÁC PHONG NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI CÁN BỘ NGÂN HÀNG TƯƠNG LAI . II: nghiệp vụ tín dụng và nghiệp vụ kế toánA./ Nghiệp vụ tín dụngB./ Nghiệp vụ kế toánPhần III: Một số ý kiến đề nghị qua đợt thực tập và rèn luyện t cách. cách đạo đức, tác phong nghề nghiệp của ngời cán bộ Ngân hàng tơng lai1 ./ Những kết quả đạt đợc 2./ Những khó ...
 • 66
 • 2,304
 • 1
báo cáo thực tập CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN I.doc

báo cáo thực tập CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN I.doc

Kế toán

báo cáo thực tập CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN I . th i gian thực tập tổng quan t i công ty, em thấy công ty cổ phần khí cụ i n đã thực hiện có hiệu quả việc huy động vốn và sử dụng vốn đầu t cũng nh di. tập ở công ty, em đã bổ sung đựơc nhiều kiến thức bổ ích bổ sung cho kiến thức thực tế của mình . 1 Phần i: Gi i thiệu công ty1 .Tên công ty: Công ty cổ
 • 42
 • 2,932
 • 38
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI TRẠM BA LA (HÀ ĐÔNG).DOC

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI TRẠM BA LA (HÀ ĐÔNG).DOC

Kế toán

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI TRẠM BA LA (HÀ ĐÔNG) . A. BáO CáO THựC TậP TạI TRạM BA LA (Hà ĐÔNG):AI. Giới thiệu chung về trạm truyền tải Ba La (Hà Đông) trạm truyền tải Ba La là cầu nối quan. không có DCL ). 8C. báo cáo thực tập tại sở điện lực nghệ an.I. Giới thiệu chung.Điện lực nghệ an đợc giao nhiệm vụ kinh doanh bán điện và thực hiện đầu t
 • 28
 • 4,729
 • 15
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP NÀY PHẢN ÁNH CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG NHÀ Ở KHU ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP.DOC

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP NÀY PHẢN ÁNH CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG NHÀ Ở KHU ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP.DOC

Kế toán

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP NÀY PHẢN ÁNH CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG NHÀ Ở KHU ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP . và phát triển doanh nghiệp (FBS), em đã thực hiện báo cáo thực tập tổng hợp này phản ánh các hoạt động đầu t trong lĩnh vực xây dựng nhà ở khu đô thị và. các quy chế về đầu thầu, các định mức trong xây dựng đã hớng các hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trong xây dựng có ...
 • 31
 • 3,721
 • 19
Báo cáo thực tập về bộ kế hoạch đầu tư.DOC

Báo cáo thực tập về bộ kế hoạch đầu tư.DOC

Kế toán

Báo cáo thực tập về bộ kế hoạch đầu tư . tôi về thực tập tại Bộ Kế hoạch và Đầu t.Quá trình thực tập vừa qua đã giúp tôi hiểu rõ hơn về tình hình, đặc điểm và các vấn đề về cơ cấu tổ chức bộ máy,. lý nhà nớc về Kế hoạch và Đầu t tại địa phơng. Sở Kế hoạch và Đầu t Sở có chức năng tham mu tổng hợp về xây dựng chiến lợc, quy hoạch và kế hoạch phát triển
 • 13
 • 1,668
 • 3
báo cáo thực tập về công ty du lịch dịch vụ HN.doc

báo cáo thực tập về công ty du lịch dịch vụ HN.doc

Kế toán

báo cáo thực tập về công ty du lịch dịch vụ HN . Báo cáo tổng hợpI / Quá trình hình thành và phát triển công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco đợc. yếu cho công ty: Đặc biệt, công ty còn liên kết kinh doanh với 2 công ty :Công ty khách sạn và dịch vụ Thừa Thiên Huế, công ty xuất nhập khẩu và Du lịch Nhà
 • 19
 • 3,690
 • 24
báo cáo thực tập về công ty du lịch thanh niên Việt nam.DOC

báo cáo thực tập về công ty du lịch thanh niên Việt nam.DOC

Kế toán

báo cáo thực tập về công ty du lịch thanh niên Việt nam . các chơng trình du lịch cho khách quốc tế đến du lịch Việt Nam và khách Việt Nam đi du lịch nớc ngoài.1.4 Thị trờng hoạt động của công ty: 1.4.1 Thị trờng. phần nội dung thực tập2 .1 Nội dung 1:5Nguyên lý, thực hành hớng dẫn du lịch và thực tế hoạt động của công ty trong kinh doanh du lịch, lữ hành và
 • 18
 • 6,680
 • 36
báo cáo thực tập về khách sạn tuổi trẻ.DOC

báo cáo thực tập về khách sạn tuổi trẻ.DOC

Kế toán

báo cáo thực tập về khách sạn tuổi trẻ . thiệu đến thực tập tại Khách sạn Tuổi trẻ .Báo cáo thực tập tổng hợp là những nhìn nhận, những thông tin chung nhất về khách sạn trong đợt thực tập đầu tiên. Mong khách sạn và giáo viên hớng dẫn Nguyễn Văn Mạnh giúp đỡ thêm.1 khách sạn tuổi trẻI-/ Giới thiệu về khách sạn tuổi trẻ1 -/ Vị tr Khách sạn Tuổi trẻ nằm
 • 11
 • 8,863
 • 38
báo cáo thực tập về xí nghiệp xe buýt hn.doc

báo cáo thực tập về xí nghiệp xe buýt hn.doc

Kế toán

báo cáo thực tập về xí nghiệp xe buýt . Iphần thực tập chungChơng I khái quát chung về xí nghiệp xe buýt thủ đô1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của xí nghiệp. Tiền thân của xí nghiệp Xe buýt. về việc thành lập Xí nghiệp Xe buýt Thủ Đô.Khái quát chung về xí nghiệp xe buýt Thủ Đô.Tên giao dịch: Xí nghiệp xe buýt Thủ Đô Hà NộiTên
 • 30
 • 1,963
 • 21
TÌM HIỂU VÀ NẮM VỮNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG I.DOC

TÌM HIỂU VÀ NẮM VỮNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG I.DOC

Kế toán

TÌM HIỂU VÀ NẮM VỮNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG I . Phần i : tìm hiểu và nắm vững về cơ sở thực tập : công ty cổ phần giống cây trồng trung ơng i I. Chức năng,nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của công ty: I. mạiTổng giám đốcBan kiểm soátXN GiốngCây trồng TW Đồng VănChi nhánh công ty giống cây trồng TW Miền TrungNhà máy chế biến giống Th-ờng TínChi nhánh công
 • 29
 • 1,028
 • 2
Xây dựng bản thực tập.DOC

Xây dựng bản thực tập.DOC

Kế toán

Xây dựng bản thực tập. . gia xây dựng chính sách, văn bản qui phạm pháp luật, chiến lợc, chơng trình, kế hoạch quốc gia về dữ liệu và thông tin môi trờng; xây dựng và tổ chức thực. 5. Xây dựng và thiết kế portal,gồm:- Thử portal- Liên thông thông tin- Lu trữ báo cáo - Dịch vụ công 6. Xây dựng các CSDL, gồm:- Xây dựng
 • 9
 • 878
 • 0
Thực trạng của việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại Công ty cổ phẩn bánh kẹo Hải Hà.doc

Thực trạng của việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại Công ty cổ phẩn bánh kẹo Hải Hà.doc

Quản trị kinh doanh

Thực trạng của việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn tại Công ty cổ phẩn bánh kẹo Hải Hà . nguồn tài trợ dài hạn tại Công ty cổ phẩn bánh kẹo Hải Hà. 2.1 Thông tin khái quát .Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà là công ty Cổ phần ( Công ty ) - được. kinh doanh của công ty cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà, giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn về thực tế của việc quản trị nguồn tài trợ dài hạn của công ty. ...
 • 25
 • 3,674
 • 35
Thực trạng dịch vụ tài trợ của ngân hàng Eximbank.doc

Thực trạng dịch vụ tài trợ của ngân hàng Eximbank.doc

Quản trị kinh doanh

Thực trạng dịch vụ tài trợ của ngân hàng Eximbank . Eximbank1 92.6. Các dịch vụ tài trợ của ngân hàng ACB 20 2.6.1. Dịch vụ tài trợ ngoại tệ 20 2.6.2. Dịch vụ tài trợ nội tệ 212.7. So sánh dịch vụ tài trợ ngoại. tệ của ngân hàng Eximbank với dịch vụ tài trợ nội tệ, ngoại tệ của ngân hàng ACB212.8. Lý do nghiên cứu các dịch vụ tài trợ của ngân hàng 211Eximbank
 • 30
 • 1,076
 • 7
1 2 3 >