0

Tài liệu về " báo cáo kiểm toán " 14 kết quả

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện.DOC

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toánKiểm toán (AASC) thực hiện.DOC

Kế toán

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) thực hiện . II: Thực trạng kiểm tốn khoản phải trả nhà cung cấp trong kiểm tốn báo cáo tài chính do Cơng ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế tốn và Kiểm tốn (AASC) thực hiệnChương. này trong kiểm tốn báo cáo tài chính, em đã chọn đề tài: “Hồn thiện ...
 • 102
 • 1,612
 • 24
Hoàn thiện quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (2).DOC

Hoàn thiện quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toánKiểm toán (2).DOC

Kế toán

Hoàn thiện quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán . tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)- Phần III: Hoàn thiện quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính. trạng lập và phát hành BCKT về BCTC tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)2.1. Tổng ...
 • 156
 • 2,443
 • 10
Hoàn thiện quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán.DOC

Hoàn thiện quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toánKiểm toán.DOC

Kế toán

Hoàn thiện quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán . tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)- Phần III: Hoàn thiện quy trình lập và phát hành Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính. trạng lập và phát hành BCKT về BCTC tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)2.1. Tổng ...
 • 156
 • 697
 • 5
Quá trình hình thành và phát triển của Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO)..DOC

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO)..DOC

Kế toán

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO) . của mình. Em xin chân thành cảm ơn. Nội dung I/ Quá trình hình thành và phát triển của Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO) :Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO). 165_TC/QĐ/TCCB thành lập Công ty kiểm toán Việt Nam. Sự ra đời của Công ty kiểm toán Việt Nam không chỉ đánh dấu cho sự ra đời của kiểm toán độc lập ở Việt Nam mà
 • 30
 • 1,633
 • 7
Kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp Việt Nam.DOC

Kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp Việt Nam.DOC

Kế toán

Kế toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp Việt Nam . các doanh nghiệp Việt NamPhần 2: Hoàn thiện kế toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp Việt Nam Phần I: Những vấn đề cơ bản về kế toán thuế GTGT trong các doanh. trong nớc. 1.2. Kế toán thuế GTGT trong các doanh nghiệp. 1.2.1. ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán thuế GTGT1.2.2 chứng từ kế toán sử dụnga/ Hoá đơn giá trị
 • 49
 • 952
 • 8
Kế toán thuế giá trị gia tăng trong việc vận dụng ở nước ta hiện nay.DOC

Kế toán thuế giá trị gia tăng trong việc vận dụng ở nước ta hiện nay.DOC

Kế toán

Kế toán thuế giá trị gia tăng trong việc vận dụng ở nước ta hiện nay. . về kế toán thuế giá trị gia tăngI. Một số khái niệm:1. Thuế giá trị gia tăng là gì ?Thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu cơ bản tính trên phần giá trị. thức bản thân về Kế toán thuế giá trị gia tăng trong việc vận dụng ở nớc ta hiện nay& quot;.Ngoài lời nói đầu và kết luận, nội dung bản bài viết gồm 2 chơng:1Ch
 • 21
 • 613
 • 0
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Xây Lắp Phú Thành.DOC

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Xây Lắp Phú Thành.DOC

Kế toán

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Xây Lắp Phú Thành . thực trạng công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại công ty tnhh xây lắp phú thànhI. đặc điểm chung về công ty tnhh xây lắp phú thành. 1.. kế toán ii. thực tế công tác kế toán lao động - tiền lơng - các khoản trích theo lơng tại Công ty tnhh xây lắp phú thành. 1. Quản lý lao động tại Công ty
 • 22
 • 926
 • 6
Kế Toán tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.DOC

Kế Toán tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.DOC

Kế toán

Kế Toán tiêu thụ sản phẩm hàng hóa . niệm về tiêu thụ sản phẩm :Tiêu thụ sản phẩm là quá trình đa sản phẩm từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng thông qua mối quan hệ trao đổi hàng hoá. trạng về công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần thiết bị kỹ thuật caoI. Những vấn đề cơ bản về công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm tại công
 • 27
 • 611
 • 1
Khái quát chung về Báo cáo kiểm toán .DOC

Khái quát chung về Báo cáo kiểm toán .DOC

Kế toán

Khái quát chung về Báo cáo kiểm toán . chung1 . Khái quát chung về Báo cáo kiểm toán ( BCKT )1.1 Khái niệmTheo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700 - Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính : Báo. lập Báo cáo kiểm toán là khâu cuối cùng của quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính. Báo cáo kiểm toán là sản phẩm của quá trình kiểm toán. Báo cáo kiểm toán
 • 28
 • 1,328
 • 5
Kiểm toán viên có trình độ tương xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực.DOC

Kiểm toán viên có trình độ tương xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực.DOC

Kế toán

Kiểm toán viên có trình độ tương xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực . tài chính. - Kiểm toán viên có trình độ tơng xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực. - Chất lợng của hoạt động kiểm toán độc lập với những. những khách thể kiểm toán có qui mô lớn. 164 .Kiểm toán viên có trình độ tơng xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực. 4.1 .Thực trạng.
 • 27
 • 436
 • 1
Những vấn đề lí luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp xây lắp.DOC

Những vấn đề lí luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp xây lắp.DOC

Kế toán

Những vấn đề lí luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp xây lắp . lí cảu lãnh đạo doanh nghiệp. III. Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm1 . Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 61.1/. xây dựng số1.2Phần I: Những vấn đề lí luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp xây lắp. I. Đặc ...
 • 31
 • 722
 • 0
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN.DOC

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN.DOC

Kế toán

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN. . ơn những ngời đã giúp hoàn thành bài viết này!1Phần INhững vấn đề lý luận cơ bản về công tác kiểm toán1 . Kiểm toán - phơng pháp kiểm toán và trình tự kiểm. 1997.8. Tạp chí kiểm toán : số 1,2,3, năm 1997,số 1 năn 1998.mục lụcLời nói đầu 1Phần I 2Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kiểm toán. ............................21.
 • 20
 • 882
 • 0
Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên trong kiểm toán tài chính.DOC

Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên trong kiểm toán tài chính.DOC

Kế toán

Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên trong kiểm toán tài chính . Chính vì vậy mà nhóm chúng tôi quyết định chọn đề tài cho đề án môn học kiểm toán tài chính của mình là: Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên trong kiểm. hành kiểm toán tài chính có thể là kiểm toán viên Nhà nớc, kiểm toán viên nội bộ và kiểm toán viên độc lập. Tuy nhiên phần lớn hoạt động kiểm toán tài chính
 • 23
 • 2,867
 • 10
Một số ý kiến về phương hướng phát triển công tác kiểm toán ở nước ta.DOC

Một số ý kiến về phương hướng phát triển công tác kiểm toán ở nước ta.DOC

Kế toán

Một số ý kiến về phương hướng phát triển công tác kiểm toán ở nước ta . II: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác Kiểm toán ở nớc ta1 . Thực trạng Kiểm toán ở nớc ta hiện nay1.1. Đặc điểm của hoạt động Kiểm toán ở nớc ta 1.1.1. : Những vấn đề lý luận chung về Kiểm toánPhần II: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác Kiểm toán ở nớc ta. Do còn hạn chế về nhận thức, về thời gian nghiên
 • 23
 • 471
 • 0
1 2 3 >