0

công tác quản lý lao động và tiền lương Tại Công ty CP XNK Vật tư nông nghiệp và nông sản.DOC

32 1,247 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2012, 15:49

công tác quản lý lao động và tiền lương Tại Công ty CP XNK Vật tư nông nghiệp và nông sản. Lời mở đầuBớc sang nền kinh tế thị trờng, mỗi doanh nghiệp đều phải tự hoàn thiện mình về mọi mặt để có thể đứng vững vơn lên trong cơ chế mới. Doanh nghiệp phải quan tâm đầy đủ đến mọi khâu, mọi yếu tố của quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm của doanh nghiệp.Hiện nay nớc ta đang từng bớc hội nhập với quốc tế tham gia vào diễn đàn hợp tác kinh tế thế giới chuẩn bị trở thành thành viên của các khối thơng mại AFTA, WTO . để nhằm mục tiêu trở thành một nớc công nghiệp. Vì vậy, đòi hỏi nớc ta phải có một chế độ quản nền kinh tế nói chung quản công tác tổ chức lao động tiền lơng nói riêng sao cho phù hợp với nền kinh tế thị trờng. Kế toán tiền lơng là một trong những công cụ quản kinh tế quan trọng của nhà nớc.Xuất phát từ thực tế trên, việc nghiên cứu công tác kế toán tiền lơng là cần thiết, nó giúp cho sinh viên có cái nhìn thực tiễn về chế độ tiền lơng của xã hội. Từ đó nắm bắt đợc các mối quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.Hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề này trong thời gian thực tập em đã cố gắng đi sâu nghiên cứu tìm hiểu quyết định lựa chọn đề tài:Công tác tổ chức lao động tiền l ơngMặc dù đã đợc sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo, các cô chú anh chị trong phòng tổ chức nhng do trình độ thời gian có hạn nên bản báo cáo này khó tránh khỏi thiếu sót. Em mong đợc sự chỉ bảo góp ý bổ sung của các thầy cô giáo cán bộ công ty để bản báo cáo của em thêm phong phú thiết thực, giúp cho công tác kế toán ngày càng đợc củng cố hoàn thiện nhằm khai thác tối đa sức mạnh sự hoàn thiện của nó.Em xin chân thành cảm ơn!1 Phần IGiới thiệu khái quát về công ty cp xuất nhập khẩu vật t nông nghiệp nông sản . I. một số đặc điểm về công ty cp xuât nhập khẩu vật t nn & nông sản . 1. Quá trình hình thành phát triển. Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Vật T Nông Nghiệp & Nông Sản đợc hình thành từ những năm 60 . tiền thân của công ty chỉ là trạm phân lân Hà Nội trực thuộc cục t liệu sản xuất nông nghiệp. Sau khi có sự sát nhập của Bộ Nông Nghiệp, Bộ Lâm Nghiệp Bộ Thuỷ Lợi thành bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn, doanh nghiệp tiếp tục hoạt động dới tên mới là Công Ty Vật T Nông Nghiệp cấp I theo quyết định số 99/NN - TCCB/QĐ ngày 28/1/93 của Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn. Để phù hợp với tình hình mới, tăng cờng tự chủ cũng nh đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh, ngày 11/11/99 Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn đã ra quyết định số 156/99 QĐ/BNN - TCCB, doanh nghiệp đã đợc đổi tên thành Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Vật T Nông Nghiệp & Nông Sản, đợc Phép tham gia các hoạt động xuất nhập khẩu kinh doanh thêm nhiều ngành nghề khác nh vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, kho, bãi, t liệu sản xuất, .Với tên giao dịch quốc tế là : AGRICUL TURAL MATERIALS AND PRODúCT IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY với tên viết tắt là AMPIF .ISC, trụ sở chính của công ty xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì - Hà Nội.2 Tính đến nay, công ty đã có 37 năm hoạt động trong lĩnh vực này, Công ty có 7 đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập, phân bổ chủ yếu ở miền Bắc, 2 đơn vị trực thuộc ở hai ga Đồng Văn Văn Điển, là những đơn vị đầu mối tiếp nhận phân phối phân bón cho các đơn vi nội địa cho các đơn vị địa phơng thuộc mọi thành phần kinh tế. - Vốn kinh doanh năm 2002: Trong đó Vốn lu động: Vốn cố định: - Vốn chủ sở hữu: Công ty CP - XNK vật t nông nghiệp & nông sản là doanh nghiệp nhà n-ớc hoạt động trong linh vc thơng mại, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nhiều năm qua Công ty không những phấn đấu về mọi mặt, tự cân đối tài chính, coi trọng hiệu quả kinh tế mà còn hoàn thành nhiệm vụ đợc giao, cung ứng đầy đủ, kịp thời phân bón chất lợng tốt nên đợc nhân dân cả nớc tín nhiệm.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty. Bớc vào nền kinh tế thị trờng, chc năng nhiệm vụ của Công ty đã có sự biến đổi cho phù hợp với vai trò là doanh nghiệp nhà nớc trong nền kinh tế thị trờng.Trong giai đoạn này chức năng nhiệm vụ chính của Công ty là :a- Chức năng:3 Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Vật T Nông Nghiệp & Nông Sản là doanh nghiệp nhà nớc có t cách pháp nhân, có con dấu riêng, đợc mở tài khoản tại các ngân hàng theo quy định của nhà nớc, đợc tổ chức hoạt động theo điều lệ mẫu về tổ chức hoạt động của Tổng công ty nhà nớc ban hành kèm theo nghị định số 39/CP ngày 27/06/1995 của Chính phủ điều lệ cụ thể của Công ty CP Vật T NN & Nông Sản do ban lanh đạo Công ty xây dựng trình Bộ trởng bộ Nông Nghiệp & PTNT ban hành, sau khi trao đổi y kiến với Bộ trởng Trởng ban chỉ đạo trung ơng về đổi mới doanh nghiệp. Có quan hệ gắn bó với đơn vị khác trong hoạt động kinh doanh vật t nông nghiệp, nông sản kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng cho nông nghiệp nhằm tích tụ, tăng cờng tập chung vốn thc hiện phân công chuyên môn hoá hợp tác hoá trong kinh doanh để nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng cờng khả năng cạnh tranh, thực hiện tốt nhiệm vụ nhà nớc giao. b- Nhiệm vụ chủ yếu của công ty. Công ty CP Xuất nhập Khẩu Vật T Nông Nghiệp & Nông Sản có nhiệm vụ đăng ký kinh doanh hoạt động theo đúng điều lệ của Công ty, các quy định pháp luật hiện hành của nhà nớc, đồng thời chịu trách nhiệm trớc nhà nớc pháp luật về hoạt động kinh doanh của mình. Hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón hoá học, bao bì, chế biến nông sản phục vụ. Đây là nhiệm vụ chủ yếu của Công ty trong thời gian gần đây. Công ty phải có trách nhiệm tụ hạch toán, do đó cần phải bảo đảm kinh doanh có lãi mới có thể tồn tại phát triển trong nền kinh tế thị trờng hiện nay. Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lới cung ứng dự trữ vật t nông nghiệp, nông sản phục vụ kịp thời cho sản xuất cho mùa vụ.4 Liên doanh, liên kết với các đơn vị kinh tế trong ngoài nớc để mở rộng thị trờng tiêu thụ.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty CP XNK vật t nông nghiệp & nông sản: a- Hệ thống quản điều hành. Ban Giám đốc của Công ty bao gồm một Giám đốc, hai Phó Giám đốc các phòng ban trực thuộc. Nh vậy, ngời quản cao nhất của Công ty là Giám đốc, sử dụng tất cả các phơng pháp kinh tế, hành chính, tổ chức . để điều khiển quản Công ty chịu trách nhiệm về mọi măt hoạt động của Công ty. + Giám đốc Công ty: Là ngời điều hành quản chung, giữ vị trí quan trọng nhất chịu trách nhiệm toàn diện về hoat động, quản của công ty trớc pháp luật. + Các phó Giám đốc: Là ngời giúp viêc cho Giám đốc, đợc tổng công ty bổ nhiêm bãi nhiệm, mỗi phó Giám đốc công ty đợc phân công phụ trách một số mặt công tác mà Giám đốc giao cho. Có một Giám đốc thờng trực để thay thế điều hành công ty khi Giám đốc vắng mặt. - Công viêc của phó Giám đốc Hành chính bao gồm: . Quản lý, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản. . Công tác bảo vệ an ninh quân sự, phòng cháy chữa cháy. . Phụ trách đới sống sinh hoạt cho công nhân viên. . Ra quyết định khen thởng kỷ luật. . Chủ động tìm kiếm hợp đồng. - Công viêc của phó Giám đốc Kinh doanh bao gồm: . Chỉ đạo chung về hoạt động kinh doanh. . Khảo sát thị trờng kinh doanh xuất nhập khẩu. . Tìm kiếm bạn hàng, giao dịch kinh doanh. . Ra các quyêt định mua bán, trao đổi, xuất nhập khẩu. - Phòng Kế toán Tài vụ: 5 Gồm 8 ngời, có chức năng thực hiện,giám sát bằng tiền thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh đầu t cơ sở vật chất, quản tài sản, vật t, tiền vốn của công ty dới sự lãnh đạo của kế toán trởng Công ty. Giúp viêc cho kế toán trởng là một phó phòng kế toán, các kế toán viên có nhiệm vụ hoàn thành công viêc đơc giao, đồng thời phối hợp với các nhân viên kế toán dới các xí nghiệp các đơn vị kinh doanh. - Phòng kế hoạch kinh doanh: Gồm 26 ngời, trong đó có một trởng phòng một phó phòng, có nhiệm vụ tham mu cho Giám đốc tổng hợp kế hoạch toàn diện của công ty nh : Ký kết các nhợp đồng kinh tế, mua bán phân bón , kế hoạch lu chuyển hàng hoá , thống kê tổng hợp số liệu thc hiện so với kế hoạch đã đề ra, giúp Giám đốc điều hành kinh doanh thực hiện chế độ báo cáo. Thc hiện hợp đồng trực tiếp với khách hàng, bán buôn trực tiếp, tìm hiểu mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm hàng hoá cho Công ty. Chịu trách nhiệm trớc Giám đốc phó Giám đốc kinh doanh. - Phòng tổ chức hành chính : Gồm 6 ngời là bộ phận tham mu về công tác tổ chức kinh doanh, quản cán bộ công nhân viên, thc hiện chỉ đạo xuống các xí nghiệp, đơn vị, kho . Giải quyết các chế độ cho ngời lao động (BHXH,BHYT, .) tạo thành một sự hớng dẫn khép kín, đồng bộ toàn diện về tất cả các mặt công tác của đơn vị khi cần thiết. b- Các đơn vị trực thuộc: Đơn vị 1 : Cửa hàng kinh doanh vật t nông nghiệp ga Đồng Văn. Đơn vị 2 : Cửa hàng kinh doanh vật t nông nghiệp ga Văn Điển. Đơn vị 3 : Cửa hàng kinh doanh vật t nông nghiệp Do Lộ. Đơn vị 4 : Cửa hàng kinh doanh vật t nông nghiệp Ba La. Đơn vị 5 : Trạm đại diện vật t nông nghiệp cấp I Thanh Hoá. Đơn vị 6 : Trạm đại diện vật t nông nghiệp cấp I Hải Phòng. Các đơn vị trực thuộc trên đều có một cơ cấu tổ chức riêng nh một đơn vị kinh doanh độc lập, tự chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh của đơn vị mình với Tổng Công Ty. Giữa các phòng ban các đơn vị trực thuộc có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, phối hợp, kết hợp các hoạt động kinh doanh nhằm thu đợc lợi nhuận cao . c- Chức năng nhiệm vụ của Công ty. 6 Công ty có chc năng sau: - Sản xuất phân bón hoá học, bao bì, chế biến nông sản. - Kinh doanh các loại vật t nông nghiệp, các loại nông sản . - Kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất. - Kinh doanh kho bãi, đại mua bán, ký gửi hàng hoá. - Buôn bán t liệu sản xuất, t liệu tiêu dùng ( thiết bị, phụ tùng máy nông nghiệp, chế biến nông sản, máy khoan, kim khí diện máy .) Bên cạnh đó công ty còn có nhiệm vụ tạo công ăn viêc làm, đảm bảo cuộc sống cho ngời lao động, trong công ty kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn vốn do nhà nớc cấp , kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật, hoàn thành nghĩa vụ của một doanh nghiệp cung nh nhiệm vụ khác mà nhà nớc giao . d- Ngành nghề chính của công ty. Ngành kinh doanh chính của công ty là các sản phẩm phục vụ cho nông nghiệp nông sản. Mặt hàng kinh doanh chính của công ty: các loại phân nh phân lân, phân đạm, UREA, KALI, NPK, ., bao bì, t liệu sản xuất, t liệu tiêu dùng . e- Phơng thức tiêu thụ hàng hoá của công ty. Công ty tham gia cả hai hoat động kinh doanh: - Kinh doanh xuất nhập khẩu - Kinh doanh nội địa Theo cách nhìn khác, công ty tham gia cả hai phơng thức kinh doanh là bán buôn bán lẻ. Điều này là dễ hiểu bởi trong chủ trơng mở rộng tự do, tự chủ kinh doanh hiện nay, cũng nh sự ra đời của luật doanh nghiệp năm 99, hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều áp dụng đầy đủ các phơng thức hoạt động kinh doanh thu lãi từng đồng một.7V. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toánSơ đồ bộ máy kế toánBộ máy kế toán của công ty đợc tổ chức theo kiểu tập trung, mọi công việc chung trong phòng kế toán đều do trởng phòng kế toán chỉ đạo. Còn những công việc cụ thể đợc giao cho từng bộ phận đảm nhiệm:* Tổ tài chính làm nhiệm vụ ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ phát sinh về cấp phát thanh toán tiêu thụ sản phẩm, tình hình vốn sử dụng vốn gồm:Một kế toán ngân hàng theo dõi tiền gửi ngân hàng về thu chi hàng ngày qua báo cáo uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, theo dõi tình hình vay ngắn hạn, dài hạn, tính toán tiền lãi ngân hàng.- Một kế toán vốn bằng tiền làm nhiệm vụ viết phiếu thu chi tiền mặt hàng ngày, quản quỹ tiền mặt, định khoản hạch toán theo nội dung chứng từ kinh tế phát sinh căn cứ vào chứng từ gốc.- Kế toán bán hàng mở sổ theo dõi tình hình doanh thu hàng ngày viết hoá đơn bán hàng.- Kế toán tiêu thụ lập các bảng kê nhật ký chứng từ theo dõi công nợ của khách hàng đồng thời theo dõi nghiệp vụ thanh toán với ngời bán về cung cấp vật t, sản phẩm, lao vụ, hàng hoá.8Trởng phòng kế toánTổ tài chính- Kế toán vốn bằng tiền- Kế toán tiêu thụ- Kế toán bán hàng- Kế toán vật t- Kế toán công cụ + BTP- Kế toán tiêu thụ sản phẩm- Kế toán lơng- Kế toán ngân hàngTổ hạch toán- Kế toán xởng máy công cụ- Kế toán xởng cơ khí lớn- Kế toán xởng ánh răng thuỷlực- Kế toán tổng hợp kiêm kế toán xởng đúc- Kế toán vật t quản tình hình nhập xuất - vật t cả về chủng loại, giá cả số lợng.- Một kế toán kho bán thành phảm, kho phôi liệu kho công cụ dụng cụ lao động chịu trách nhiệm về việc ghi chép, phản ánh tình hình xuất nhập kho công cụ, dụng cụ, bán thành phẩm.- Một kế toán lơng mở sổ theo dõi quỹ tiền lơng, việc thanh toán lơng trích nộp các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ.- Kế toán TSCĐ đảm nhiệm việc mở sổ sách theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ, lập kế hoạch trích nộp khấu hao, trích nộp sửa chữa lớn, phụ trách công tác xây dựng cơ bản, phụ trách thanh toán phân xởng mộc mẫu, xởng cán thép ngoài ra còn kiêm công tác thống kê của công ty.* Tổ hạch toán gồm bốn ngời phụ trách công tác kế toán chi phí của các x-ởng: xởng máy công cụ, xởng cơ khí lớn kết cấu thép, xởng bánh răng x-ởng thuỷ lực, xởng đúc kiêm kế toán tổng hợp.Các kế toán viên của tổ hạch toán có nhiệm vụ ghi chép, theo dõi hàng tháng các khoản chi phí phát sinh, tập hợp, tính toán, phân bổ chi phí cho từng phân xởng từ đó tính giá thành thực tế của từng loại sản phẩm, hoặc hợp đồng đã hoàn thành nhập kho. Riêng kế toán tổng hợp thì tiến hành tổng hợp toàn bộ các chi phí phát sinh của các phân xởng, tổng hợp các khoản thu chi, tính toán lãi lỗ của toàn công ty, tính toán các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nớc chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính.Nhìn chung công tác tổ chức sản xuất cũng nh công tác kế toán của Công ty Cổ Phần XNK Vật T Nông Nghiệp Nông Sản tuy cha thật sự hoàn chỉnh nhng trong điều kiện hiện nay thì có cũng đã góp phần hoàn thiện hơn công tác quản, giúp cho ban lãnh đạo công ty ra quyết định kịp thời đảm bảo nâng cao tính hiệu quả của bộ máy kế toán nói riêng bộ máy quản nói chung.9Phần 2Báo cáo thực trạng tình hình quản công tác tổ chức lao động tiền lơngI. Nêu một số vấn đề luận chung về lao động tiền lơngTrong bất kỳ một hình thái kinh tế xã hội nào, một nền sản xuất cũng phải có ba yếu tố cơ bản là sức lao động, đối tợng lao động t liệu lao động. Nhờ sức lao động của con ngời sử dụng t liệu lao động tác động lên đối tợng lao động để tạo ra sản phẩm.Chính vì vậy công tác tổ chức lao động trong công ty là một vấn đề vô cùng quan trọng phức tạp nhất là nền kinh tế nớc ta hiện nay đang trong cơ chế thị trờng, các đơn vị hạch toán kinh tế.Để đáp ứng đợc mọi nhu cầu của xã hội phù hợp với nhịp độ phát triển kinh tế của thời đại nền kinh tế không ngừng đợc phát triển tiến lên những b-ớc mới. Bên cạnh đó việc tổ chức lao động ngày càng hoàn hảo hơn, phù hợp hơn với điều kiện sản xuất hiện tại nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm tăng tích luỹ.Việc tổ chức lao động khoa học hợp tạo cho ngời lao động có điều kiện thích hợp lôi cuốn hấp dẫn đối với công việc mình tham gia từ đó tạo điều kiện cho ngời lao động tự giác làm việc tích cực hơn. Tổ chức lao động khoa học hợp sẽ khai thác đợc mọi khả năng tiềm tàng tính sáng tạo, tích cực của ngời lao động. Ngợc lại tổ chức lao động không khoa học, không có kế hoạch thì sẽ gây cho ngời lao động chóng mệt mỏi, chán nản, không có hứng thú trong lao động sẽ làm cho năng suất giảm, thu nhập tiền lơng kém sẽ ảnh hởng lớn tới đời sống cán bộ công nhân viên chức trong toàn công ty. Vì vậy tổ chức lao động tốt còn tạo điều kiện thuận lợi để hạn chế tới mức tối thiểu tác hại của môi trờng, bảo vệ duy trì khả năng làm việc bền bỉ, dẻo dai của ngời lao động. Do đó đảm bảo đợc hiệu quả sản xuất, áp dụng những phơng pháp lao động tiên tiến sắp xếp đúng khả năng làm việc chức năng nghề nghiệp của công nhân.Tổ chức lao động tốt còn góp phần giảm bớt những lao động lãng phí, thời gian lãng phí, tiết kiệm đợc lao động sống lao động vật hoá trong quá trình 10[...]... lao động tiền lơngI. Nêu một sè vÊn ®Ị ln chung vỊ lao ®éng tiỊn lơngII. Thực trạng tình hình quản công tác tổ chức lao động tiền lơngA. Công tác tổ chức lao ®éng 1. Tỉ chøc lao ®éng 1.1. C¬ cÊu lao động trong doanh nghiệp 1.2. Bảng đánh giá lao động 2. Công tác định mức lao động 3. Công tác bảo hộ lao động 4. Các biện pháp bảo đảm an toàn cho công nhânB. Công tác tổ chức tiền lơng1.... hoạch biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động. Có chế độ khen thởng tốt đối với những công nhân chấp hành tốt công tác bảo hộ lao động kỷ luật nghiêm khắc đối với những công nhân lơ là trong công tác bảo hộ lao động mà nhà nớc công ty đà đề ra. Công nhân cán bộ đều đợc huấn luyện về công tác an toàn bảo hộ lao động khi thi công công trình, khi sản xuất... trình lao động con ngời là nhân tố quyết định sự tồn tại phát triển của sản xuất.Nếu điều kiện lao động không đợc đảm bảo theo đúng qui định sẽ là nguyên nhân gây ra tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho công nhân, gây thiệt hại cho ngời lao động cho cả công ty. Vì vậy muốn phòng ngừa tai nạn lao động hạn chế bệnh nghề nghiệp xảy ra, công ty đà rất quan tâm đến công tác bảo hộ lao động. ... trong ngoài nớc để mở rộng thị trờng tiêu thụ.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty CP XNK vật t nông nghiệp & nông sản: a- Hệ thống quản điều hành. Ban Giám đốc của Công ty bao gồm một Giám đốc, hai Phó Giám đốc các phòng ban trực thuộc. Nh vậy, ngời quản cao nhất của Công ty là Giám đốc, sử dụng tất cả các phơng pháp kinh tế, hành chính, tổ chức để điều khiển quản Công ty chịu... việc.- Nhờ có công tác bảo hộ lao động tốt mà trong những năm gần đây (2000-2001) ở công ty không xảy ra vụ tai nạn nào lớn cả không có tình trạng ngời lao động mắc bệnh nghề nghiệp. B. Công tác tổ chức tiền lơng1. Khái niệm tiền lơngTrong bất kỳ chế độ nào việc tạo ra của cải vật chất đều gắn liền với lao động của con ngời tiền lơng là biểu hiện của sức lao động con ngời bỏ ra. Tiền lơng là... doanh nghiệp. Bảng đánh giá lao động dới đây giúp ta xác định đợc trình độ nghiệp vụ, chức vụ của mỗi lao động để từ đó ta có thể điều chỉnh mức lơng hợp lý. Mặt khác việc phân công lao động cũng không bị sai lệch. Nhờ có bảng đánh giá xếp loại lao động ta có hớng phân công mỗi ngời lao động làm việc phù hợp với trình độ khả năng của họ. 2. Công tác định mức lao động * Phơng pháp định mức lao. .. lÃi lỗ của toàn công ty, tính toán các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nớc chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính.Nhìn chung công tác tổ chức sản xuất cũng nh công tác kế toán của Công ty Cổ Phần XNK Vật T Nông Nghiệp Nông Sản tuy cha thật sự hoàn chỉnh nhng trong điều kiện hiện nay thì có cũng đà góp phần hoàn thiện hơn công tác quản lý, giúp cho ban lÃnh đạo công ty ra quyết định... trong công việc của mình. Đảm bảo đợc thời gian lao động nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lợng công việc. Từ đó tiền lơng trả cho nhân viên cũng sẽ đợc đảm bảo hơn. Ngời quản lao động khi có định mức lao động thì việc điều hành quản cũng đợc thuận lợi hơn. Khi đó ta có thể căn cứ đợc số lợng, chất lợng sản phẩm đánh giá đợc kết quả lao động của công nhân.3. Công tác bảo hộ lao động. .. chịu trách nhiệm về mọi măt hoạt động của Công ty. + Giám đốc Công ty: Là ngời điều hành quản chung, giữ vị trí quan trọng nhất chịu trách nhiệm toàn diện về hoat động, quản của công ty trớc pháp luật. + Các phó Giám đốc: Là ngời giúp viêc cho Giám đốc, đợc tổng công ty bổ nhiêm bÃi nhiệm, mỗi phó Giám đốc công ty đợc phân công phụ trách một số mặt công tác mà Giám đốc giao cho. Có một... chức, quản đốc, giám đốc xởng đa lên. Đồng thời mức thởng trong công ty còn căn cø vµo thêi gian lµm viƯc cđa tõng ngêi (thêi gian công tác tại công ty) .* Hạch toán các khoản trích theo lơng: Công ty CP XNK Vật T Nông Nghiệp Nông Sản có 3 xởng sản xuất chính, 3 xởng này đều hạch toán phụ thuộc lẫn nhau. Hàng tháng, công ty lập quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ để chi tr¶ 24 Tính đến nay, công ty đà có . chức là lao động trong công ty. II. Thực trạng tình hình quản lý công tác tổ chức lao động tiền lơngA. Công tác tổ chức lao động 1. Tổ chức lao động 1.1.. 27,8% Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Vật T Nông Nghiệp và Nông Sản là một doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu vật t nông nghiệp và nông sản với quy
- Xem thêm -

Xem thêm: công tác quản lý lao động và tiền lương Tại Công ty CP XNK Vật tư nông nghiệp và nông sản.DOC, công tác quản lý lao động và tiền lương Tại Công ty CP XNK Vật tư nông nghiệp và nông sản.DOC, , Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán, Nêu một số vấn đề lý luận chung về lao động tiền lơng, Công tác định mức lao động Công tác bảo hộ lao động, Hình thức trả lơng theo thời gian Hình thức trả lơng theo sản phẩm, C¸ch tÝnh tiỊn thëng, BHXH, BHYT, Định mức tiền lơng, Công tác kế hoạch lao động tiền lơng

Hình ảnh liên quan

- Kế toán bán hàng mở sổ theo dõi tình hình doanh thu hàng ngày và viết hoá đơn bán hàng. - công tác quản lý lao động và tiền lương Tại Công ty CP XNK Vật tư nông nghiệp và nông sản.DOC

to.

án bán hàng mở sổ theo dõi tình hình doanh thu hàng ngày và viết hoá đơn bán hàng Xem tại trang 8 của tài liệu.
+ Dựa vào bảng chấm công để xác định ngày làm việc thực tế. + Dựa vào các khoản phụ cấp mà cán bộ đợc hởng. - công tác quản lý lao động và tiền lương Tại Công ty CP XNK Vật tư nông nghiệp và nông sản.DOC

a.

vào bảng chấm công để xác định ngày làm việc thực tế. + Dựa vào các khoản phụ cấp mà cán bộ đợc hởng Xem tại trang 17 của tài liệu.
Bảng thanh toán lơng tháng 3-2001 - công tác quản lý lao động và tiền lương Tại Công ty CP XNK Vật tư nông nghiệp và nông sản.DOC

Bảng thanh.

toán lơng tháng 3-2001 Xem tại trang 24 của tài liệu.

Từ khóa liên quan