0

TÌM HIỂU VÀ NẮM VỮNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG I.DOC

29 1,028 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2012, 17:37

TÌM HIỂU VÀ NẮM VỮNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG I Phần i : tìm hiểu nắm vững về sở thực tập : công ty cổ phần giống cây trồng trung ơng i I. Chức năng,nhiệm vụ tổ chức bộ máy của công ty:I .1. Chức năng nhiệm vụ của công ty. a. Khái quát về quá trình hình thành phát triển của công tyTên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ơngĐịa chỉ : Số 1, Lơng Định Của, Phơng Mai, Đống Đa, Hà Nội. Tiền thân của công ty là một doanh nghiệp nhà nớc, dợc thành lập từ năm 1968. đến năm 1989, nhà nớc chính thức chuyển các doanh nghiệp nhà nớc hoạt động theo chế thị trờng công ty đã thực sự không bắt nhịp đợc biểu hiện làm ăn thua lỗ. Tình trạng trên kéo dài trong nhiều năm đến năm 1993. Công ty Giống cây trồng trung ơng I đợc thành lập lại theo Quyết định số 225/NN-TCCB-QĐ ngày 09/4/1993 của Bộ Nông nghiệp CNTP nay là Bộ Nông nghiệp PTNT. Từ đó đến tháng 11/2003, bằng sự nỗ lực to lớn của ban lãnh đạo mới cũng nh của toàn thể cán bộ công nhân viên toàn công ty, công ty đã dần phục hồi đạt đợc những kết quả sản xuất kinh doanh rất đáng khích lệ. Ngày 10/11/2003: Công ty công ty Giống cây trồng TWI chuyển đổi từ DNNN sang công ty cổ phần Giống cây trồng trung ơng (theo Quyết định số: 5029/QĐ-BNN-TCCB).Ngày 06/02/2004: Công ty đợc cấp giấy phép hoạt động kinh doanhchính thức theo mô hình công ty cổ phần Số chi nhánh, trạm trại của doanh nghiệp: 8 đơn vị trực thuộcDanh sách chi nhánh, trạm trại trực thuộc:1. Văn phòng công ty 1Địa chỉ: Số 1 Lơng Định Của, Phơng Mai, Đống Đa, Hà Nội2. Nhà máy chế biến Giống Thờng TínĐịa chỉ: Thị trấn Thờng Tín, Huyện Thờng Tín, Hà Tây3. Xí nghiệp Giống cây trồng TW Đồng VănĐịa chỉ: Thị trấn Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam4. Chi nhánh CTCP Giống cây trồng TW Thái BìnhĐịa chỉ: Đông Hng, Thái Bình5. Xí nghiệp Giống cây trồng TW Định TờngĐịa chỉ: Định Tờng, Yên Định, Thanh Hoá6. Chi nhánh CTCP Giống cây trồng TW Miền TrungĐịa chỉ: Phờng Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An7. Xí nghiệp Giống cây trồng TW Ba VìĐịa chỉ: Đông Quang, Ba Vì, Hà Tây8. Trại Thực nghiệm Giống cây trồng TW Khoái ChâuĐịa chỉ: Tân Dân, Khoái Châu, Hng Yên. b. Phơng hớng nhiệm vụ kinh doanh của công ty. Cùng với nhịp độ phát triển của đất nớc, công ty với chức năng chính là sản xuất, kinh doanh giống cây trồng vật t phục vụ sản xuất giống cây trồng đang tích cực đổi mới kỹ thuật, công nghệ sản xuất, công nghệ chế biến, bảo quản phơng thức kinh doanh nhằm tạo ra nhiều sản phẩm chất lợng cao đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp. Trong giai đoạn hiện nay phơng thức sản xuất kinh doanh chính của công ty là:- Nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu các loại giống cây trồng nông lâm nghiệp.- Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu các loại nông sản vật t nông nghiệp.- Chế biến kinh doanh nông sản. 2- Kinh doanh dịch vụ, du lịch, đại lý bán buôn, bán lẻ hàng hoá kinh doanh xăng dầu.- Kinh doanh các nghành nghề khác theo quy định của pháp luật. + Trồng trọt;+ Kinh doanh giống cây trồng vật t phục vụ cây trồng;+ Xuất nhập khẩu trực tiếp về Giống cây trồng vật t phục vụ cây trồng;+ Gia công, chế biến, đóng gói, bảo quản giống cây trồng vật t phục vụ cây trồng.I. 2. Tổ chức bộ máy của công ty. a. Đặc điểm của bộ máy tổ chức mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công tyCông ty cổ phần Giống cây trồng trung ơng đợc thành lập theo Quyết định số: 5029/QĐ-BNN-TCCB ngày 10 tháng 11 năm 2003 của Bộ Nông nghiệp PTNT. quan quản lý cao nhất của công ty là Hội đồng quản trị. Bộ máy điều hành công ty là Ban Giám đốc. Ngời lãnh đạo cao nhất trong bộ máy điều hành là Tổng giám đốc công ty đợc điều hành theo chế một thủ trởng. Chức năng của từng bộ phận: Bộ máy điều hành của công ty gồm 3 ngời:+ Tổng giám đốc: Là ngời đại diện theo pháp luật của công ty. Trực tiếp phụ trách tài chính, kế toán, tổ chức nhân sự, hoạt động đầu t các dự án.+ Phó Tổng giám đốc phụ trách khoa học kỹ thuật, sản xuất quản lý chất lợng.+ Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác thị trờng, kinh doanh xúc tiến th-ơng mại. Các phòng nghiệp vụ: 1. Phòng Thị trờng Kinh doanh2. Phòng Kỹ thuật Sản xuất3. Phòng Quản lý Tổng hợp4. Phòng Tài chính Kế toán 35. Phòng Kiểm tra chất lợng Chức năng, nhiệm vụ chính của các phòng: 1. Phòng Thị trờng Kinh doanh: Xây dựng chiến lợc kinh doanh, kế hoạch kinh doanh hàng năm làm sở để xây dựng kế hoạch sản xuất tài chính dựa trên dự báo thị trờng nhu cầu của hệ thống khách hàng; Tổ chức kinh doanh trên sở kế hoạch kinh doanh; Quản lý hệ thống đại lý bán buôn, bán lẻ toàn công ty; Xây dựng kế hoạch phân vùng thị trờng kinh doanh; Đề xuất, tham mu cho lãnh đạo công ty xây dựng chế bán hàng phù hợp để phát triển thị trờng tiêu thụ sản phẩm; Tổng hợp thông tin về tình hình sản xuất, tiêu thụ, cấu chủng loại sản phẩm của các tỉnh từ vùng núi phía Bắc đến vùng Tây Nguyên; Công tác quảng cáo, xúc tiến thơng mại, đề xuất các biện pháp để phát triển mở rộng thị trờng; Quản lý bao bì đóng gói trong toàn công ty, nghiên cứu đề xuất các mẫu bao bì nhãn hiệu phù hợp với nhu cầu thị trờng. 2. Phòng Kỹ thuật Sản xuất: Xây dựng kế hoạch sản xuất tổ chức triển khai toàn bộ kế hoạch sản xuất của công ty trên sở kế hoạch kinh doanh của công ty; Xây dựng quy trình kỹ thuật, công nghệ, hớng dẫn kỹ thuật sản xuất; Xây dựng kế hoạch sản xuất phục tráng, chọn lọc giống SNC, giống bố mẹ, cây đầu dòng, Tổ chức khảo nghiệm, trình diễn, đánh giá các bộ giống mới tiềm năng năng suất chất lợng cao. Tổng kết kết quả khảo nghiệm giống mới công nghệ sản xuất mới hàng vụ, hàng năm; Nghiên cứu, chọn tạo giống mới; Quản lý điều hành sản xuất tại trại thực nghiệm Giống cây trồng TW Khoái Châu. 3. Phòng Tài chính Kế toán: Giúp Tổng giám đốc quản lý tài chính kế toán tại văn phòng toàn công 4ty. Kiểm tra giám sát về tài chính kế toán của công ty. Nhiệm vụ chủ yếu: Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tợng nội dung công việc kế toán đúng chuẩn mực chế độ kế toán; Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản; Phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mu đề xuất các giải pháp, phục vụ yêu cầu quản trị, các quyết định kinh tế, tài chính của công ty; Cung cấp thông tin, số liệu kế toán phục vụ yêu cầu SXKD; Xây dựng kế hoạch tài chính của công ty; Quản lý cổ phần, chi trả cổ tức cho cổ đông; Phân tích hoạt động kinh tế của công ty. 4. Phòng Quản lý Tổng hợp: Tham mu, giúp việc cho lãnh đạo công ty trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, lao động tiền lơng, chính sách chế độ thanh tra. Xây dựng để Tổng giám đốc ban hành hoặc trình HĐQT phê chuẩn các quy chế về tổ chức cán bộ, tiền lơng trong công ty. Xây dựng tổ chức thực hiện việc quy hoạch cán bộ. Tổ chức đào tạo, bồi dỡng cán bộ, cán bộ dự bị kế cận các chức danh lãnh đạo công ty. Đề xuất hình thức trả lơng, tổ chức làm các thủ tục cho đoàn đi công tác nớc ngoài; Tổ chức công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quản lý đầu t XDCB đất đai; Tổng hợp kế hoạch SXKD, tài chính hàng quý, năm. công tác thống kê tiến độ SXKD; Quản lý hành chính, văn th, lu trữ, trật tự trị an, hội họp, lễ tết; Quản lý cổ đông chuyển nhợng cổ phần. 5. Phòng Kiểm tra chất lợng: Kiểm tra cấp giấy chứng nhận chất lợng giống hàng hoá. Quản lý chất lợng giống cây trồng toàn công ty từ lọc dòng, nhân, sản xuất, chế biến đóng gói, bảo quản, tiêu thụ. Xây dựng quy trình bảo quản hạt giống trong kho cho từng loại giống cây 5trồng. Tham gia, phối hợp với phòng Kỹ thuật Sản xuất xây dựng quy trình kỹ thuật, quy trình chọn lọc nhân dòng SNC các giống theo nhu cầu của thị trờng; xác nhận các sáng kiến kỹ thuật trong công ty. Phối hợp cùng phòng Thị trờng Kinh doanh trong việc thiết kế, quản lý mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm. Cùng phòng Kỹ thuật Sản xuất tổng kết kết quả khảo nghiệm giống mới công nghệ sản xuất mới hàng vụ, hàng năm. Chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc công ty. 1. Chức năng, nhiệm vụ của các chi nhánh: Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty, chi nhánh tổ chức sản xuất, thu mua, chế biến, bảo quản các loại hạt giống cây trồng đảm bảo chất lợng; Khai thác thị trờng, tổ chức bán buôn, bán lẻ các loại hạt giống; Tổ chức trồng trình diễn các loại giống mới tiềm năng năng suất cao, chất lợng tốt theo kế hoạch của công ty tại địa bàn chi nhánh đang nắm giữ thị trờng. Thực hiện hớng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân. Công tác tuyên truyền quảng cáo tại địa phơng. Tập hợp chi phí SXKD Quyết toán thu chi theo quy chế quản lý tài chính của công ty. 2. Chức năng, nhiệm vụ của các xí nghiệp sản xuất: Trực tiếp quản lý sử dụng tài sản, lao động tại đơn vị đúng mục đích đảm bảo hiệu quả kinh tế cao. Tổ chức chọn lọc dòng nhân giống SNC, sản xuất giống NC, TBKT, giống bố mẹ cho sản xuất hạt lai theo kế hoạch công ty giao. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm, tổng hợp thông tin thị trờng tại địa phơng về cấu sản xuất, mùa vụ. Tập hợp chi phí SXKD tại đơn vị trên sở quy chế quản lý của công ty theo quy định. Công tác trật tự trị an, bảo vệ nội bộ đơn vị. Trực tiếp giải quyết các chế độ hu trí, mất sức cho ngời lao động tại đơn vị. Các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc uỷ quyền bằng văn bản khi cần 6thiết. 3. Nhà máy chế biến giống Thờng Tín: Quản lý, sử dụng hệ thống sở vật chất kỹ thuật tại khu vực nhà máy; Tổ chức chế biến, bảo quản đóng gói hàng hoá theo quy định của công ty; Quản lý hệ thống kho hàng hoá theo quy định; Công tác bảo vệ trật tự trị an an toàn cho hàng hoá; Tập hợp thanh toán chi phí phát sinh trong quá trình chế biến, đóng gói bảo quản hàng hoá. 4. Trại Thực nghiệm giống cây trồng trung ơng Khoái Châu: Khảo nghiệm, trình diễn các bộ giống mới tiềm năng theo kế hoạch của công ty. Tổ chức lọc dòng nhân giống SNC, sản xuất giống NC, giống bố mẹ cho sản xuất hạt lai của công ty. 7Sơ đồ cấu tổ chức bộ máy quản lýcông ty cổ phần giống cây trồng trung ơng 8Hội đồng quản trịPhó tổng giám đốc phụ trách khoa học kỹ thuật, sản xuất, quản lý chất l-ợngPhó tổng giám đốc phụ trách thị tr-ờng, kinh doanh xúc tiến thơng mạiTổng giám đốcBan kiểm soátXN GiốngCây trồng TW Đồng VănChi nhánh công ty giống cây trồng TW Miền TrungNhà máy chế biến giống Th-ờng TínChi nhánh công ty giống cây trồng TW Thái BìnhPhòng thị trờng kinh doanhPhòng kỹ thuật , sản xuấtXN giống cây trồng TW Ba VìPhòng kiểm tra chất lợngXN giống cây trồng TW Định TờngPhòng tài chính kế toánPhòng quản lý tổng hợpTrại thực nghiệm giống cây trồng TW Khoái ChâuII. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần giống cây trồng trong hai năm vừa qua.II. 1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2005 9Kết quả hoạt động kinh doanh Các chỉ tiêuMã sốDT bán hàng cung cấp dịch vụ1 38,594,673,762 5,229,295,637 7,133,509,810 3,969,248,200 3,119,910,130 3,591,211,060 61,637,848,599Khoản giảm trừ (3=4+5+6+7)3 821,821,900 0 137,683,400 0 0 32,871,500 992,376,800-Chiết khấu thơng mại4 0 0 5,235,500 0 0 0 5,235,500-Giảm giá hàng bán5 0 0 26,190,500 0 0 0 26,190,500-Hàng bán bị trả lại6 821,821,900 0 106,257,400 0 0 32,871,500 960,950,8001. Doanh thu thuần (10=1-3)10 37,772,851,862 5,229,295,637 6,995,826,410 3,969,248,200 3,119,910,130 3,558,339,560 60,645,471,7992. Giá vốn11 29,773,114,178 4,248,487,696 4,948,771,996 2,627,823,186 2,284,606,705 2,677,847,836 46,560,651,5973. Lợi nhuận gộp (20=10-11)20 7,999,737,684 980,807,941 2,047,054,414 1,341,425,014 835,303,425 880,491,724 14,084,820,2024. Doanh thu HĐ tài chính21 365,747,693 20,537,790 7,533,255 13,798,662 24,719,286 583,852 432,920,5085. Chi phí tài chính22 1,250,000 0 2,393,200 0 0 861,800 4,505,000 10[...]... nghiệp, không để giống lu kho, lu bÃi nhằm giảm chi phí kinh doanh tăng lợi nhuận cho Công ty. ã Nhập các dây chuyền công nghệ mới nhằm lai tạo cũng nh bảo quản giống cây trång. 16 Phần i : tìm hiểu nắm vững về sở thực tập : công ty cổ phần giống cây trồng trung ơng i I. Chức năng,nhiệm vụ tổ chức bộ máy của công ty: I .1. Chức năng nhiệm vụ của công ty. a. Khái quát về quá trình... hiện nay, qua thời gian thực tập tại công ty giống cổ phần trung ơng, dới sự hớng dẫn của giáo viên hớng dẫn : TS Vũ Thị Minh các cán bộ công nhân viên của công ty giống cổ phần trung ơng , em mạnh dạn viết đề tài: Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần giống cây trồng trung ơng I .Đề cơng lợc của đề tài:chơng I : vai trò, nội dung nhân tố ảnh hởng đến... Ngày 10/11/2003: Công ty công ty Giống cây trồng TWI chuyển đổi từ DNNN sang công ty cổ phần Giống cây trồng trung ơng (theo Quyết định số: 5029/QĐ-BNN-TCCB).Ngày 06/02/2004: Công ty đợc cấp giấy phép hoạt động kinh doanhchính thức theo mô hình công ty cổ phần Số chi nhánh, trạm trại của doanh nghiệp: 8 đơn vị trực thuộcDanh sách chi nhánh, trạm trại trực thuộc:1. Văn phòng c«ng ty 1 Từ tầm... tr-ờng, kinh doanh xúc tiến thơng mạiTổng giám đốcBan kiểm soátXN Giống Cây trồng TW Đồng VănChi nhánh công ty giống cây trồng TW Miền Trung Nhà máy chế biến giống Th-ờng TínChi nhánh công ty giống cây trồng TW Thái BìnhPhòng thị trờng kinh doanhPhòng kỹ thuật , sản xuấtXN giống cây trồng TW Ba VìPhòng kiểm tra chất lợngXN giống cây trồng TW Định TờngPhòng... trờng quốc tế, giải quyết công ăn việc làm trong nớc tạo nguồn thu ngoại tệ phát triển kinh tế đất nớc.Trong thời gian qua em đà những hiểu biết lợc về công ty nh sau.I. Giới thiệu công ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Trung Ương I:1. Quá trình hình thành phát triển:2. Đặc điểm bản cua công ty 2.1. Bộ máy tổ chức quản lý2.2. Tình hình cán bộ công nhân viên trong công ty 2.3. Tình hình tài chínhII.... quá trình hình thành phát triển của công ty Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Giống cây trồng trung ơngĐịa chỉ : Số 1, Lơng Định Của, Phơng Mai, Đống Đa, Hà Nội. Tiền thân của công ty là một doanh nghiệp nhà nớc, dợc thành lập từ năm 1968. đến năm 1989, nhà nớc chính thức chuyển các doanh nghiệp nhà nớc hoạt động theo chế thị trờng công ty đà thực sự không bắt nhịp đợc biểu hiện làm... Nghiên cứu, chọn tạo giống mới;ã Quản lý điều hành sản xuất tại trại thực nghiệm Giống cây trồng TW Khoái Châu. 3. Phòng Tài chính Kế toán:ã Giúp Tổng giám đốc quản lý tài chính kế toán tại văn phòng toàn công 4 5. Phơng hớng nhiệm của công ty trong thời gian tới: Dựa vào thực trạng kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây cùng với kết quả đà đạt đợc Công ty đà đề ra một số.. .Phần 2: Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm cua công ty giống cây trồng trung ơng II. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trờngNhu cầu của thị trờng là yếu tố quyết định đến việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Mục đích của nghiên cứu thị trờng nhằm xác định khả năng tiêu thụ về loại sản phẩm trên thị trờng. Trên sở đà nghiên cứu nắm bắt nhu cầu tiêu dùng về sản phẩm công. .. mừng chứng tỏ công ty đang tăng thêm nguồn vốn đầu t cũng nh hoạt động sản xuất của công ty hiệu quả.Nợ phải trả giảm xuống từ 65.4% còn 63.7%. Bớc đầu khi chuyển sang cổ phần tuy nhiều khó khăn nhng doanh nghiệp dần đi vào ổn định. Các 14 Tổng lợng hàng bán Tấn 3,348 432 1,334 798 499 275 6,677 12 đồ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty cổ phần giống cây trồng trung ơng ... vốn CSH % 1.2%23.6%Là một Công ty giống cổ phần, vai trò của Công ty rất quan trọng trong quá trình phát triển nông nghiệp nông thôn. Hoạt động chủ yếu của Công ty là kinh doanh các mặt hàng về giống phục vụ cho đầu vào sản xuất nông nghiệp. Hàng hoá của Công ty chủ yếu là gièng lóa, gièng hoa mµu cung øng cho bµ con nông dân đầy đủ , kịp thời vụ. Do đó để tồn tại cạnh tranh phát triển đợc . Phần i : tìm hiểu và nắm vững về cơ sở thực tập : công ty cổ phần giống cây trồng trung ơng i I. Chức năng,nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của công ty: I. mạiTổng giám đốcBan kiểm soátXN GiốngCây trồng TW Đồng VănChi nhánh công ty giống cây trồng TW Miền TrungNhà máy chế biến giống Th-ờng TínChi nhánh công
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU VÀ NẮM VỮNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG I.DOC, TÌM HIỂU VÀ NẮM VỮNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG I.DOC, , Phơng hớng và nhiệm vụ kinh doanh của công ty., Phòng Kiểm tra chất lợng Phòng Kỹ thuật Sản xuất:, Phòng Quản lý Tổng hợp: Phòng Kiểm tra chất lợng:, Trại Thực nghiệm giống cây trồng trung ơng Khoái Châu: Doanh thu thuần 10=1-3 Giá vốn 11 Lợi nhuận gộp 20=10-11 Doanh thu HĐ tài chính Chi phí tài chính 22

Từ khóa liên quan